Címke: címkézés


A biztonsági adatlap címkézési elemei

Az 1272/2008/EK és a 2015/830 rendeletek címkézési elemekre vonatkozó előírásainak összefoglalása.

Mentességek a CLP címkézés alól

Speciális terméktípusokra, illetve méretű csomagolások CLP címkézés alóli mentességek szabályai.

Audit

Audit szolgáltatás a REACH és CLP rendeletek, valamint a hatályos magyarországi kémiai biztonságot szabályozó előírások gyakorlati alkalmazásának ellenőrzésére.

Címketerv készítése

Keverékek 2017. június 1. után kizárólag CLP rendelet szerint elkészített címkével hozhatóak forgalomba!