Címke: kötelezettség


A kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

A kozmetikai termékek forgalmazása különös figyelmet igényel, hiszen a forgalmazónak ellenőriznie kell bizonyos mértékig a beszállítóját is, hogy az általa fogalmazott kozmetikumok maradéktalanul megfelelnek-e az 1223/2009/EK rendeletben előírtaknak. Cikkünk hasznos iránymutatást ad a kozmetikumok forgalombahozatala előtt megteendő intézkedésekről, feladatokról.

A felelős személy kötelezettségei a kozmetikai termékkel kapcsolatban

Csak olyan kozmetikai termék hozható forgalomba, amelyre vonatkozóan az Európai Közösségben egy jogi vagy természetes személyt felelős személynek jelöltek ki. A kozmetikai termékek forgalmazásával kapcsolatos - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - teendők betartása a továbbiakban a felelős személy kötelezettsége.

Forgalmazók kötelezettségei a REACH információtovábbításban

A forgalmazók a REACH kommunikációban leginkább érintettek, hiszen kétirányú kommunikációt kell folytatniuk a szállítói láncban.

A biztonsági adatlap CLP aktualizálásának szükségességéről

A biztonsági adatlapok aktualizálásának szükségességének kérdése időről-időre felmerülő probléma a cégeknél. Cikkünk a CLP rendelet által támasztott követelményeket ismerteti.