Címke: regisztráció


Továbbfelhasználók regisztrációs feladataik

A továbbfelhasználóknak általánosságban nem kell regisztrálniuk. Bizonyos terméktípusok és feltételek teljesülése mellett azonban mégis lehetséges a regisztrációs kötelezettség.

Speciális regisztrációjú terméktípusok

Az intermedierekre, a monomerekre, a polimerekre és az árucikkekre vonatkozó speciális REACH előírások.

Regisztráció a CPNP portálra

Hasznos információk az ECAS és a SAAS rendszerekre történő belépéshez

REACH regisztrációs dosszié elkészítése, benyújtása

2018. június 1.

A regisztrálási követelmények az évi legalább 1 tonna mennyiségben előállított vagy importált, a regisztrálási kötelezettség hatálya alól semmilyen kimondott módon nem mentesülő anyagokra vonatkoznak.

Anyagok előzetes regisztrációja

Az első alkalommal történő gyártás vagy behozatal időpontjától számított 6 hónapon belül, de legkésőbb 12 hónappal a vonatkozó regisztrációs határidő előtt van lehetőség.

REACH regisztrálási kötelezettségek alóli mentességek

A REACH rendelet V. melléklete szerinti mentességek a REACH regisztráció alól.

REACH regisztrációs határidők

Csak az előzetesen regisztrált anyagok esetén alkalmazható REACH regisztrációs határidők.

További előzetes regisztráció szabályozása

Az előzetes regisztrációra vonatkozó szabályok 2008 után.