Tájékoztató a hatósági ellenőrzésről

Az ÁNTSZ felügyeleti és intézkedési jogai hatósági ellenőrzés során.


Hasznos információk az ÁNTSZ ellenőrzésekről

Érdekképviselet szolgáltatásunk

 

Tájékoztató a hatósági ellenőrzésről

 

A hatósági ellenőrzés tárgya a jogszabályban vagy a jogerős, illetve az ettől függetlenül azonnal végrehajtható hatósági döntésben megállapított előírások betartásának a vizsgálata.

Az ÁNTSZ felügyeleti jogának gyakorlása során minden munkahelyen, telephelyen, és bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyen, továbbá minden épületnél, építménynél, létesítménynél jogosult ellenőrizni.


Intézkedési jogosítványai közül kiemelendő az a joga, hogy bármely létesítmény, intézmény stb. működését, tevékenységét korlátozhatja, felfüggesztheti, anyagok, termékek használatát, forgalmazását korlátozhatja, betilthatja, megsemmisítését elrendelheti. Súlyos veszély, rendkívüli események esetén igénybe veheti a rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem közreműködését.

A hatósági ellenőrzésre általában hivatalból kerül sor, de az sem kizárt, hogy az ügyfél vagy éppen az ellenérdekű fél kérelmére kerüljön sor az ellenőrzésre.


A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság:

  • az ügyféltől adatok szolgáltatását kérheti
  • iratok bemutatását kérheti
  • egyéb tájékoztatást kérhet
  • helyszíni ellenőrzést tarthat

 

Az ellenőrzésről az ügyfelet előzetesen értesíteni kell, kivéve, ha ez veszélyeztetné annak eredményességét. Ez utóbbi esetben a helyszínen, szóban kell tájékoztatni az ügyfelet az ellenőrzés megkezdéséről.


Forrás: antsz.hu

 

Címkék:  ellenőrzésfelügyelethatóságintézkedésÁNTSZ

Ikonok