CLP átmeneti időszak - 2017 június 1.

Keverékek CLP rendelet szerinti újracímkézés és újracsomagolás alóli átmeneti mentessége.

 CLP átmeneti időszak - 2017 június 1.

 

Az 1272/2008/EK rendelet 62. cikkének második albekezdésétől eltérve, azon keverékeket, amelyeket az 1999/45/EK irányelv szerint osztályoztak, címkéztek és csomagoltak, és 2015. június 1. előtt már forgalomba hoztak, 2017. június 1-jéig nem szükséges e rendelet szerint újracímkézni és újracsomagolni.   

Az anyagok és keverék CLP szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a biztonsági adatlapon (ha már CLP szerint vannak osztályozva).

 

További kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat


Címkék:  1272/2008/EK2017CLPcímkézéskeverékmentességosztályozás