Forgalmazók feladatai 2016-tól


KÉMIAI BIZTONSÁG

Vissza

Forgalmazók feladatai 2016-tól

  

Valamennyi forgalmazó feladata lehet:


  • CLP szerinti feliratozás, címkézés és csomagolás forgalomba hozatal előtt(1).  
  • Információszolgáltatási kötelezettség azon vegyi termékek esetében amelyekhez nem kötelező biztonsági adatlapot mellékelni.   
  • Árucikk forgalmazása esetén az SVHC anyagokkal kapcsolatos információk átadása a vevőknek.  
  • A forgalmazott vegyi termékek veszélyes tulajdonságaival kapcsolatban felmerülő új adat átadása a szállítói lánc többi tagjának.  
  • Biztonsági adatlap átadása (az átadás tényének dokumentálásával) a professzionális felhasználóknak.
  • Saját dolgozók számára lehetővé tenni a biztonsági adatlapokhoz történő hozzáférést.  
  • A REACH információáramlásban történő aktív közvetítői feladatok: a vevőktől érkező kérések, információk továbbítása a beszállító felé, illetve azok megválaszolása.

 

OKBI bejelentésre kötelezett forgalmazókat érintő plusz feladatok:


  • Veszélyes anyagok/keverékek bejelentése, módosított biztonsági adatlapok beküldése az OSZIR rendszeren keresztül.
  • Magyar nyelvű, a hatályos magyarországi, és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlap biztosítása a forgalmazott anyagok és keverékek mellé - SDS fordítás (adaptálás, aktualizálás).
  • Az osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált információk archiválása 10 évig.

 

(1) A CLP rendelet a címkézési kötelezettség tekintetében a "szállítót" jelöli meg. Mindez azt jelenti, hogy a viszonteladónak is címkézési kötelezettsége lehet, ha a beszállítója nem, vagy rosszul címkézte fel a terméket. Ez egy különösen fontos új elem a kémiai biztonságban!

 

Teljes megoldást nyújtó szolgáltatáscsomagok forgalmazóknak

Címkék:  2016feladatforgalmazó