Jognyilatkozat

ToxInfo – Jognyilatkozat

A ToxInfo Kft. az alábbi domainek és azon található weboldalak tulajdonosa (továbbiakban: Weboldalak):

jognyilatkozat ToxInfo

http://www.biztonsagiadatlap.hu

http://www.msds-europe.com

http://www.fichas-de-datos-de-seguridad.es

http://www.msds-europe.de

http://www.fiche-de-donnee-de-securite-expert.fr

http://www.karta-charakterystyki.pl

http://www.scheda-di-sicurezza.it

http://www.ghscentrum.com

A Weboldalakon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak!

Weboldalainkon található információk a személyes használatot meghaladó mértékben történő felhasználása kizárólag a ToxInfo Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Weboldalainkon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a ToxInfo Kft. felelősséget nem vállal.
A ToxInfo Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

„Kérdezze szakértőnket” menüpont használata:

Weboldalainkon található „online információadás” menüpont alatt található form kitöltésével a kémiai biztonság, elsőssorban a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos kérdéseit teheti fel szakembereinknek. A ToxInfo Kft. fenntartja a jogot a válaszadás megtagadására.
Az online információkérésre adott választ a ToxInfo Kft. szakemberei legjobb tudásuk szerint készítik el, de azok felhasználásáért, illetve a felhasználásból származó károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A ToxInfo Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
A ToxInfo Kft. harmadik félnek semmilyen adatot vagy információt nem szolgáltat ki.
A ToxInfo Kft. a Weboldalain keresztül nyújtott információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja, ugyanis adatait tájékoztató jellegűnek tekinti. Weboldalaink használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

 

Árajánlatkérés” menüpontok használata:

A form kitöltése önmagában nem kötelez megrendelésre.
A ToxInfo Kft. részére eljuttatott adatok üzleti titoknak minősülnek, amelyet ennek megfelelően kezelünk.

A ToxInfo Kft. harmadik félnek semmilyen adatot vagy információt nem szolgáltat ki.

 

Adatkezelési elveink:

A ToxInfo Kft. a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről szóló hatályos törvények rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a ToxInfo Kft. -hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a ToxInfo Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 A ToxInfo Kft. a tudomására jutott személyes adatokat és információkat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személy jogát vagy jogszabály rendelkezését sértő módon más személy személyes adatait adta meg, vagy a ToxInfo Kft. által nyújtott szolgáltatás használata során kárt okoz, a ToxInfo Kft. az ebből eredő kárt közvetlenül a Felhasználóval szemben érvényesítheti. A ToxInfo Kft. ennek során minden lehetséges és elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.