A felelős személy kötelezettségei a kozmetikai termékkel kapcsolatban

Csak olyan kozmetikai termék hozható forgalomba, amelyre vonatkozóan az Európai Közösségben egy jogi vagy természetes személyt felelős személynek jelöltek ki. A kozmetikai termékek forgalmazásával kapcsolatos - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - teendők betartása a továbbiakban a felelős személy kötelezettsége.

A kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

A kozmetikai termékek forgalmazása különös figyelmet igényel, hiszen a forgalmazónak ellenőriznie kell bizonyos mértékig a beszállítóját is, hogy az általa fogalmazott kozmetikumok maradéktalanul megfelelnek-e az 1223/2009/EK rendeletben előírtaknak. Cikkünk hasznos iránymutatást ad a kozmetikumok forgalombahozatala előtt megteendő intézkedésekről, feladatokról.

Kozmetikai termékek rendeltetés szerinti besorolása

A CPNP portál által alkalmazott 3 szint a kozmetikumok rendeltetés szerinti besorolására

Regisztráció a CPNP portálra

Hasznos információk az ECAS és a SAAS rendszerekre történő belépéshez

 

Hasznos információk a kozmetikai termékkel végzett tevékenységekhez

 

Az új rendelet értelmezésében (1223/2009/EK rendelete) két fő szereplő különíthető el, melyek kötelezettsége és felelősségvállalása eltérő, ezért nagyon fontos első lépésként meghatározni azt, hogy cégünk mely körbe tartozik.


Meghatározások:  

1.,Felelős személy:

A Közösségben előállított kozmetikai termék esetében a Közösségben letelepedett gyártó a felelős személy.

Importált kozmetikai termék esetében az importőr a felelős személy.

Amennyiben a forgalmazó a saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre, akkor ő számít felelős személynek.

A felelősségi körök tisztázása érdekében minden kozmetikai terméket egy, a Közösség területén belül letelepedett felelős személyhez kell rendelni.

2.,Forgalmazó:

Az a természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt.

 

A cég státuszának meghatározását követően figyelembe kell venni a státusszal járó kötelezettségeket is.


A felelős személy főbb kötelezettségei:

 • A kozmetikai termékek biztonságának garantálása
 • A helyes gyártási gyakorlat alkalmazása a kozmetikai termékek előállításakor
 • Biztonsági értékelés elkészítése
 • Termékinformációs dosszié összeállítása és elérhetővé tétele a hatóságok számára
 • A kozmetikai termékek mintavételezésére és ellenőrzsére vonatkozó előírások betartása
 • A kozmetikai termékekben felhasználható anyagokra vonatkozó korlátozások figyelembevétele
 • CMR anyagokra vonatkozó előírások betartása
 • Nanoanyagokra vonatkozó előírások betartása
 • Tiltott anyagnak szennyeződés során bekövetkező jelenléte a kozmetikai termékben
 • Állatkísérletek korlátozására és szabályozására irányuló előírások betartása
 • Címkézés szabályai

FONTOS!

A felelős személyeknek valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérelmére át kell adniuk a termék egyes jellemzői megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi információt!

 

A forgalmazók főbb kötelezettségei:

A kozmetikai termék forgalmazása előtt a forgalmazónak az alábbiakat kell ellenőrizniük:

 • Szerepelnek-e a terméken a címkézési információk
 • Teljesülnek-e az előírt nyelvi követelmények
 • Nem járt-e le a megadott minőség megőrzési idő

FONTOS!

Amennyiben a forgalmazó úgy véli, vagy oka van azt hinni, hogy egy kozmetikai termék nem felel meg az 1223/2009/EK rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja a terméket!

Továbbá ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a felelős személyt és annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.