Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal még inkább szükségessé vált a folyamatosan változó jogszabályok naprakész követése és alkalmazása, hiszen az ellenőrzés és a várható szankciók is jelentősen szigorodtak.

Oldalunkon elsősorban a biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos, tágabb értelemben a kémiai biztonság (REACH, GHS/CLP), és annak speciális ágazatainak (biocidok, növényvédő szerek, kozmetikumok) jogszabály változásait követjük nyomon.

Természetesen szem előtt tartottuk, hogy bizonyos termékek esetében bejelentési, engedélyezési eljárást is le kell folytatni, ezért a leggyakrabban használt formanyomtatványokat is letölthető formátumban elérhetővé tettük.