GHS alapok

A GHS és az erre épülő CLP rendszer kialakulását bemutató rövid összefoglaló.

A GHS (Globális Harmonizált Rendszer) bevezetése az Egyesült Államokban

Késve ugyan, de az USA is bevezeti a GHS előírásokat, amelynek főbb szakaszait mutatjuk be cikkünkben

GHS kontra CLP

CLP bevezetése az EU tagországok jogrendszerébe a GHS-nek az EU-n kívüli országok jogrendszerébe történt bevezetéséhez hasonlóan, de nem azonos módon történik.

CLP menetrend

A CLP rendelet egyes előírásainak hatálybalépése 2009. január 20 és 2015. június 1 közötti időszakban.

Összefoglaló a GHS / CLP szabályozásról

Rövid összefoglaló a CLP rendelet főbb céljairól, az érintettek köréről és határidőkről.

CLP rendelet: kinek kötelező és kinek nem?

Rövid kivonat a gyártók és importőrök CLP feladatairól.

CLP a 2011. január 3-i bejelentési határidő után

Ez az összefoglaló tájékoztatást nyújt a 2011. január 3-i bejelentési határidőt követő időszak fontos tudnivalóiról.

Vizsgálatok szerepe a CLP-ben

Az anyagok és keverékek fizikai veszélyeinek meghatározását a CLP I. melléklete 2. részében hivatkozott módszereken és szabványokon alapuló vizsgálatokkal kell elvégezni.

Információforrások

Alapvető információforrások, amelyek segítségével költséghatékonyan elvégezhető a CLP szerinti újraosztályozás.

Veszélypiktogramok

A CLP osztályozás során veszélypiktogramokat (nem összekeverendő a veszélyszimbólummal) kell használni. A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi megjelenítése.

H-mondatok

A H-mondat a CLP rendelet előírásaival összhangban alkalmazandó "figyelmeztető mondat", amely egy betűből és három számjegyből áll. Oldalunkon a teljes H-mondat gyűjtemény megtalálható.

P-mondatok

A P-mondat a CLP rendelet előírásaival összhangban alkalmazandó "óvintézkedésre vonatkozó mondat", amely egy betűből és három számjegyből áll. Oldalunkon a teljes P-mondat gyűjtemény megtalálható.

A biztonsági adatlap CLP aktualizálásának szükségességéről

A biztonsági adatlapok aktualizálásának szükségességének kérdése időről-időre felmerülő probléma a cégeknél. Cikkünk a CLP rendelet által támasztott követelményeket ismerteti.

A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE (2011. március 10.)

Összefoglaló a CLP (1272/2008/EK) rendelet módosításáról. A jogszabály teljes szövege letölthető formátumban.

CLP alapfogalmak

A CLP rendelet több új fogalmat is alkalmaz, illetve bizonyos fogalmakat az eddig megszokottaktól eltérő módon használ.

CLP osztályozás - továbbfelhasználók

A keverékeket előállító továbbfelhasználók feladatai a CLP osztályozással kapcsolatban.

Osztályozási és címkeelemek CLP bejelentése

Az anyag azonosítására, CLP osztályozására és címkézésére vonatkozó információk Ügynökségnek történő bejelentéséhez szükséges alapvető ismeretek.

Osztályozás

Az osztályozást minden előállított, behozott vagy az EU piacán forgalomba hozott anyag vagy keverék tekintetében végre kell hajtani, a mennyiségtől függetlenül.

 

Hasznos háttéranyagok gyűjteménye a CLP rendelet értelmezéséhez

 

Az olyan komplex jogszabályok esetén, mint amilyen a CLP, fontos, hogy tisztában legyünk, a szállítói láncon belül ránk háruló feladatokkal, illetve, hogy melyeket kell valamely partnerünknek elvégeznie.

Nem mellékes ugyanakkor az sem, hogy ha bizonyos ránk háruló CLP feladat megoldásához külsős tanácsadó/szolgáltató segítségét vesszük igénybe, akkor legalább olyan mélységig ismerjük a vonatkozó előírásokat, hogy az elvégzett munkát érdemben minősíthessük, kontrollálhassuk.

Oldalunkon a CLP rendelettel kapcsolatos jogszabály-magyarázatok, illetve egyéb a CLP előírások megértéséhez elengedhetetlenül fontos információ közzétételével igyekszünk az érintett cégek segítségére lenni.