A legfontosabb változások a biztonsági adatlapokban 2015 június 1. után

Rövid összefoglaló a keverékek biztonsági adatlapját érintő legfontosabb tartalmi és formai változásokról.

A biztonsági adatlapok aktualizálásának szükségessége 2015

A jelentősebb jogszabályváltozások kapcsán rendre felmerülő kérdés a biztonsági adatlap aktualizálásának szükségszerűsége. 

A biztonsági adatlap átadásával kapcsolatos változások 2015

A CLP rendelet hatására bizonyos mértékig változtak, illetve finomodtak a biztonsági adatlap átadására vonatkozó szabályok.

Általános tudnivalók a biztonsági adatlapról

Olyan alapvető információk a biztonsági adatlap értelmezéséhez, amely ismerettel minimálisan rendelkezni kell egy biztonsági adatlap kézbevételekor.

Biztonsági adatlap - az információáramlás legfőbb eszköze

A REACH regisztrációs kötelezettségből kifolyólag egy anyag veszélyeiről a legtöbb információval a gyártók és importőrök rendelkeznek. Azonban a biztonságos munkavégzéshez a továbbfelhasználóknak is szükségük van bizonyos információra, amelynek a forrása továbbra is a biztonsági adatlap.

Tippek a biztonsági adatlapok aktualizálásához

A biztonsági adatlapok aktualizálásának szükségszerűsége és annak megvalósítása mindig is problémát jelentett a cégek többségének. A 2015 júniusi határidő a keverékek esetében komoly aktualizálási hullámot fog kiváltani. Ajánlott időben felkészülni... 

A REACH rendelet néhány alapgondolata a biztonsági adatlapokkal kapcsolatban

Cikkünk a REACH rendelet megjelenésekor a biztonsági adatlapokra vonatkozó főbb elveket tartalmazza, amelyet részben már felülírt a REACH rendelet módosítása (453/2010/EU).

A REACH hatása a biztonsági adatlapra

Hasonlóan előző cikkünkhöz, a REACH hatását foglaljuk össze a biztonsági adatlapokra egy kicsit más megközelítésben.

Veszélyszimbólumok

A biztonsági adatlapokon és a címkéken a DSD/DPD besorolás során feltüntetendő, a veszélykategória azonosítására szolgáló veszélyszimbólumokat mutatjuk. Fontos! A DPD osztályozás és a veszélyszimbólumok 2017. június 1.-ig alkalmazhatók a már forgalomban levő keverékek esetében.

R- és S-mondatok

R- és S-mondatok teljes listája, amelyeket a biztonsági adatlapokon és címketerveken csak és kizárólag szó szerint lehet alkalmazni. Fontos! A DPD osztályozás során használt R- és S-mondatok 2017. június 1.-ig alkalmazhatók a már forgalomban levő keverékek esetében.

Biztonsági adatlap átadása ügyfeleinknek

Hasznos tanácsok a biztonsági adatlapok átadásával és annak dokumentálásával kapcsolatban.

A biztonsági adatlap nyelve

A REACH rendelet hatálybalépésekor sokan úgy gondolták, hogy a biztonsági adatlap fordításával (helyesebben: honosításával) többé már nem kell foglalkozniuk. Tévedtek.

Továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapról

A továbbfelhasználóknak az átvett biztonsági adatlap kapcsán felmerülő teendőinek gyűjteménye.

Biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata

A ToxInfo neve az elmúlt bő egy évtized alatt egybeforrt a biztonsági adatlap fogalmával. Most megtudhatja miért.

A biztonsági adatlap készítő szoftverekről

A Nyugat-európából hazánkba érkező vegyi termékekhez jellemzően szoftverrel készített biztonsági adatlapot mellékelnek és így cégünk is általában ilyen adatlapok alapján készíti el annak magyar változatát. Munkánk során szerzett tapasztalatainkat foglaltuk össze. 

 

Hasznos információk a biztonsági adatlaphoz


Veszélyes anyag, illetve veszélyes anyagot tartalmazó keverék magyar nyelvű biztonsági adatlappal hozható forgalomba. 

A biztonsági adatlap elkészítése, illetve megfelelőségének ellenőrzése többfázisú, megfelelő szakértelmet és tapasztalatot igénylő feladat.

Weboldalunk segítséget kíván nyújtani a hatályos rendelkezéseket betartani kívánó vállalkozásoknak, hiszen a biztonsági adatlapban foglalt adatokért, információkért a bejelentésre kötelezett vonható felelősségre.

A biztonsági adatlapnak tartalmilag és formailag a Magyarország területén hatályban lévő jogszabályokhoz kell igazodnia!