Röviden a REACH-ről

A szállítói lánc minden tagja köteles meghatározni saját feladatát a REACH-ben, és összegyűjteni a szükséges adatokat az anyag/készítmény vagy termék értékeléséhez.

Előzetes REACH regisztráció

A REACH előzetes regisztráció feltételei. A gyártott, importált anyagok "halasztott" REACH regisztrációjára csak akkor van lehetőség, ha azt előzetesen regisztrálták.

További előzetes regisztráció szabályozása

Az előzetes regisztrációra vonatkozó szabályok 2008 után.

Röviden az Anyaginformációs Cserefórum (SIEF)-ról

Rövid összefoglaló a SIEF tagságról és annak működéséről.

REACH regisztrációs határidők

Csak az előzetesen regisztrált anyagok esetén alkalmazható REACH regisztrációs határidők.

Egyedüli képviselő a REACH folyamatban

Képviselőként harmadik felet csupán a gyártó, az importőr, illetve megfelelő esetben a továbbfelhasználó jelölhet ki.

REACH regisztrálási kötelezettségek alóli mentességek

A REACH rendelet V. melléklete szerinti mentességek a REACH regisztráció alól.

REACH IT, IUCLID 5

A REACH IT lehetővé teszi, hogy információkat továbbítsanak, visszakeressenek, cseréljenek, értékeljenek, tovább kezeljenek és megtekintsenek.

Kémia biztonsági értékelés és az expozíciós forgatókönyv

A kémiai biztonsági értékelést azon anyagok regisztrálóinak kell végrehajtani, amelyeket évi legkevesebb 10 tonna mennyiségben gyártanak vagy importálnak, valamint bizonyos esetekben a továbbfelhasználóknak.

Kommunikációs kötelezettségek

Azon esetek összefoglalása amikor kötelező, illetve ajánlott biztonsági adatlap átadásával lefolytatni a "kommunikációt". A nem biztonsági adatlap köteles termékek esetén is szükséges lehet bizonyos információk átadása a felhasználóknak.

Forgalmazók kötelezettségei a REACH információtovábbításban

A forgalmazók a REACH kommunikációban leginkább érintettek, hiszen kétirányú kommunikációt kell folytatniuk a szállítói láncban.

Árucikkekre vonatkozó REACH előírások

Az árucikkek SVHC anyag tartalmával kapcsolatban felmerülő kommunikációs kötelezettség szabályainak összefoglalója.

REACH engedélyezés - továbbfelhasználók

Összefoglaló a továbbfelhasználók SVHC anyag engedélyezésével kapcsolatos REACH előírásokról.  

REACH információáramlás továbbfelhasználóknak

Segítség a továbbfelhasználói REACH információáramlás megszervezéséhez.

Továbbfelhasználók regisztrációs feladataik

A továbbfelhasználóknak általánosságban nem kell regisztrálniuk. Bizonyos terméktípusok és feltételek teljesülése mellett azonban mégis lehetséges a regisztrációs kötelezettség.

Továbbfelhasználók REACH feladatai

Az alábbi lista nem teljes felsorolása az összes betartandó REACH előírásnak, de azokat összefoglalja és segítségével könnyebben értelmezhető, illetve áttekinthetőbbé válik a REACH rendelet.

Összefoglaló a gyártók és importálók REACH feladatairól

A tevékenység/terméktípus/mennyiség összefüggések figyelembevételével összegyűjtöttük a gyártók, importálók legfontosabb kötelezettségeit.

Korlátozás alá eső anyagok a REACH-ben

Amennyiben továbbfelhasználóként a felhasznált anyagra korlátozást állapítottak meg, szállítójának haladéktalanul aktualizált biztonsági adatlappal vagy más információval kell Önt ellátnia!

Speciális regisztrációjú terméktípusok

Az intermedierekre, a monomerekre, a polimerekre és az árucikkekre vonatkozó speciális REACH előírások.

Termékportfolió és anyagleltár - gyártó importőr

A REACH-csel kapcsolatos teendők pontos meghatározásának alapja a REACH státuszokkal összhangban elkészített anyagokra (és azok gyártott vagy importált mennyiségeit tartalmazó) lebontott anyagleltár kidolgozása.

 

REACH hasznos háttérinformációk gyűjteménye

 

A REACH rendelet új megvilágításba helyezi a kémiai biztonság kapcsolatos eddigi szabályozásokat.

Az „új szemlélet” jegyében, az ipar felelőssége a különböző feladatok meghatározása és azok betartása, sőt betartatása. A szállítói lánc tagjaitól aktív kommunikációt vár el a rendelet a REACH-csel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így azoktól a cégektől, akik nem teljesítik a rájuk vonatkozó előírásokat a piac többi szereplői el fognak fordulni.

A rendelet másik specifikuma az, hogy eltérő, de részben átfedő kötelezettségeket határoz meg a szállítói lánc egyes tagjaira nézve, sőt, ezekhez még eltérő teljesítési időpontok is társulhatnak.

Új elem a REACH-ben, hogy bevezeti az engedélyeztetést a „különös aggodalomra okot adó” anyagokra, illetve megköveteli (ha lehetséges) a helyettesítést valamely kevésbé veszélyes anyaggal.

Weboldalunk "REACH hasznos háttérinformációk gyűjteménye" elkészítésekor egy olyan átfogó ismeretanyag összeállítását tűztük ki célként, amely képessé teheti a szállítói lánc bármely tagját (gyártó/importőr, továbbfelhasználó, forgalmazó) a rájuk háruló REACH kötelezettségek meghatározásában, valamint megfelelő mélységű háttérismeretet adjon azok végrehajtásához.  Oldalak: 1 2 » következő