Érdekképviselet szolgáltatásunk

Szakmai segítségnyújtás a hatékony érdekérvényesítés érdekében

 

A hatósági ellenőrzésről...

A vegyi anyagokat gyártó/forgalmazó/felhasználó cégek alkalmankénti ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi.

Lakossági forgalmazás esetén a megfelelő csomagolás, feliratozás ellenőrzését az ÁNTSZ mellett a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség munkatársai is ellenőrizhetik.


Helyszíni ellenőrzés során a hatóság – többek közt - vizsgálhatja:


  • Magyar nyelvű biztonsági adatlapok meglétét, azok megfelelőségét,
  • Vegyi anyagok/keverékek felhasználásának, raktározásának körülményeit
  • Bejelentések, engedélyek meglétét és azok dokumentumait.
  • REACH regisztrációs és kommunikációs kötelezettségek teljesítését.

 

Jegyzőkönyvezés ÁNTSZ ellenőrzés során:


Az esetleges kérdéses esetek vagy vélt hiányosság felfedezése esetén a hatóság jegyzőkönyvet készít, majd az ellenőrzést követően hiánypótlásra szólít fel, vagy bírságot szab ki az adott cégre.

A REACH rendelet előírásainak betartásának ellenőrzésekor gyakran tapasztaltuk, hogy a cégvezetés a megfelelő szakmai jártasság hiányában nem tudta az ellenőrzést végző személynek a cégre nem vonatkozó, illetve a vonatkozó, de el nem végzett kötelezettségeket kellőképpen megindokolva kettéválasztani.  

Természetesen ezeknek, az eseteknek döntő többségében valamilyen elmarasztaló tartalmú jegyzőkönyv lett az eredménye, pedig csak azt kellett volna megindokolni, hogy a rendelet előírásai a tevékenységből kifolyólag nem is vonatkozik a cégre.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek kerülhetők el azzal, ha egy megfelelően felkészült szakember segít a válaszadásban.