Titán-dioxid, egy meg nem értett pigment - a kockázatról, nem a veszélyről van szó

ToxInfo –  Kémiai biztonság tudástár Titán-dioxid

 

Titán-dioxiddal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A titán-dioxid (másnéven titán(IV)-oxid, vegyjele TiO2) megjelenését tekintve egy fehér, finomszemcséjű por, mely a természetben rutil vagy anasztáz ásványok formájában található meg.

A legfontosabb alkalmazási területek a festékek és lakkok, valamint a papír és a műanyagok gyártása, amelyek a világ titán-dioxid-fogyasztásának mintegy 80%-át teszik ki. Az egyéb pigmentalkalmazások, mint például a nyomdafestékek, a gumi, a kozmetikai termékek és az élelmiszerek további 8%-ot tesznek ki. A fennmaradó részt egyéb alkalmazásokban használják fel, például műszaki tiszta titán, üveg és üvegkerámia, elektromos kerámia, fémpatinák, katalizátorok, elektromos vezetők és kémiai intermedierek előállítására.

A titán-dioxid közkedvelt festékösszetevő, a becslések szerint az összes kereskedelmi festék 2/3-ában megtalálható. Egy 2018-as felmérés szerint a titán-dioxid tartalmú, kereskedelemben kapható festékek összértéke 13,2 milliárd US dollár volt.

Kozmetikai felhasználását illetően kis mennyiségben sűrítő, átlátszatlanná tevő segédanyagként alkalmazzák, nagyobb mennyiségben pedig fizikai fényvédő szerepét tölti be napvédő krém formájában, hiszen a titán-dioxid kiszűri a káros UV sugarakat is.

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete alapján 2019. január 20-tól engedélyezték a titán-dioxid használatát élelmiszer-adalékanyagként (színezékként) E171 kód alatt. Az E171 szerepe, hogy az ételek színét intenzívebbé tegye, az ételeknek vonzóbb vizuális megjelenést biztosítson.

Egy 2016-os élelmiszerbiztonsági felülvizsgálat során felmerült annak a lehetősége, hogy a titán-dioxidnak a szervezetbe kerülése esetén egészségre káros hatása lehet. A méreteloszlási elemzések azt mutatták, hogy az élelmiszer-minőségű TiO₂ tételei átlagosan 50 %-ban 100 mikrométernél kisebb átmérőjű szemcsékből áll, továbbá mindig tartalmaznak nanoméretű frakciót, amely a gyártási folyamatok elkerülhetetlen mellékterméke.

A vizsgálatok alapján egyértelműen nem zárható ki a génkárosító, illetve mutagén hatása. Az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) az elmúlt években a témában végzett több ezer vizsgálat áttanulmányozása után arra az álláspontra jutott, hogy nem biztonságos a titán-dioxid élelmiszer adalékanyagként történő felhasználása. Az Európai Bizottság és a Tagállamok az EFSA tanulmánya alapján tervezik a titán-dioxid élelmiszeriparban való felhasználásának szigorúbb szabályozását.

A jelenleg hatályos CLP rendelet szerint a titán-dioxidnak nincs kötelezően alkalmazandó veszélyességi besorolása. De a közelmúltban publikált vizsgálatok alapján porát belélegezve feltételezhetően rákot okoz. Ezért gyorsított eljárásban a Bizottság elfogadta a CLP módosító rendeletét (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/217 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE), mely 2021. október elsején válik kötelezően alkalmazandóvá, nagy hangsúlyt fektetve a nanoszemcséket tartalmazó titán-dioxid szigorúbb osztályozására.

A titán-dioxidra vonatkozó döntés precedenst teremthet a hasonló, káros tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok számára, és a tét nagy. Pár éve még fennállt a veszélye annak, hogy a közegészségüggyel és a munkavállalók jogaival kapcsolatos aggodalmakat – amelyeket a tudomány és a törvények alátámasztanak – feláldozzák az ipar által felvetett elterelő hadműveleteknek, beleértve a költségeket, a “túlszabályozást” és a szabad kereskedelmet.

 

Mit tartalmaz a rendelet a titán-dioxiddal kapcsolatban?

Először kitér a rendelet a szigorúbb osztályozás indoklására: Mivel a titán-dioxid által okozott tüdőrák kapcsolatba hozható a belélegezhető titán-dioxid-részecskékkel, helyénvaló ezeket a részecskéket alaposabban megvizsgálni. A tüdőben megfigyelt toxicitást és a későbbi tumorfejlődést a feltételezések szerint a lerakódott, nem oldódó titán-dioxid-részecskék okozzák.

A rendelet I. mellékletében kitér a TiO2 tartalmú termékek új címkézési követelményére.

A 10 μm vagy annál kisebb átmérőjű titán-dioxid-részecskéket legalább 1 %-ban tartalmazó folyékony keverékek csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a következő mondatot:

EUH211: „Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.”

A legalább 1 % titán-dioxidot tartalmazó szilárd keverékek csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a következő mondatot:

EUH212: „Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. Ezt a port nem szabad belélegezni.”

Ezenkívül a nem lakossági felhasználásra szánt és nem veszélyesként besorolt, de az EUH211-es vagy az EUH212-es mondattal ellátott címkéjű folyékony és szilárd keverékek csomagolásán található címkén fel kell tüntetni az EUH210- es mondatot is.

A rendelet III. melléklete pedig megadja a TiO2 új, kötelezően alkalmazandó veszélyességi besorolását, és a besorolás feltételét.

A titán-dioxidot (CAS-szám: 13463-67-7) Rákkeltő hatás, 2. veszélyességi kategória szerint kell besorolni a H351 –   Feltehetően rákot okoz (belélegzés) veszélyt jelző mondat alkalmazásával együtt, amennyiben legalább 1 %, és legfeljebb 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskéket tartalmazó por formában van jelen.

Titán-dioxidot tartalmazó keverékek esetében az inhalációs úton rákkeltőként való besorolás csak a legalább 1 %-ban, legfeljebb 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskék formájában lévő vagy ilyen részecskékbe beépült titán-dioxidot tartalmazó por formájú keverékekre alkalmazandó.

A TiO2 port használó munkavállalóknak nem kell azonban pánikba esniük. A gyártási folyamat során valóban előfordulhat a titán-dioxid pornak való kitettség. Azonban mind uniós, mind nemzeti szinten léteznek a pornak való kitettségre és a munkavállalók védelmére vonatkozó előírások. Ráadásul az ECHA által idézett patkányokon végzett kísérletek irreálisan nagy mennyiségű titán-dioxidot használtak, ami gyártási környezetben nem lenne megengedett. A gyártási technológiának megfelelő mértékű munkavédelmi előírások betartásával minimálisra csökkenthető a dolgozók egészségét veszélyeztető expozíciós hatás.

 

Kapcsolódó cikkek

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink