Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

ToxInfoIránytű a kémiai biztonsághoz – GY.I.K. – Gyakran ismételt kérdések a kémiai biztonságban

Tapasztalataink szerint ügyfeleink érdeklődése során bizonyos témakörökben ismétlődően ugyanazok (vagy nagyon hasonló) kérdések merülnek fel.

Úgy gondoltuk, hogy ezen kérdésekre adott válaszok nagy valószínűséggel mások számára is segítséget nyújthatnak a kémiai biztonság előírásainak megértéséhez.

Oldalunkon a jövőben folyamatosan közzétesszük az érdeklődésre számot tartható kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

 

Kémiai biztonsággal kapcsolatos kérdések

 

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések

 

A megrendelési, illetve teljesítési folyamattal kapcsolatos kérdések

Tegye fel Ön is a kémiai biztonsággal kapcsolatos kérdését

Mi az UFI? Forgalmazóként van ezzel kapcsolatban teendőm?

Az egyedi formulaazonosító (UFI) – unique formula identifier – a veszélyes keverékek címkéjén feltüntetendő 16 karakterből álló kódsor.

Az UFI egyúttal a veszélyes keverékek bejelentésének egyik eleme is, amely bejelentést egységes, harmonizált formában (PCN) kell megtenni.

Az UFI azonosítót is tartalmazó PCN bejelentést annak kell megtenni, aki az országban forgalomba hozza az adott terméket.

Viszonteladóként nincs bejelentési kötelezettsége.

Amennyiben megsérül a termék címkéje, vagy amennyiben a gyártó megváltoztatja a termék összetételét oly módon, hogy új UFI számot kell generálnia, ebben az esetben szükséges a termék címkéjének a pótlása, aktualizálása. Ilyen esetekben viszonteladóként is lehetnek teendői.

A forgalmazók egyéb feladatairól itt talál bővebb összefoglalót.

Kozmetikumokhoz szeretnék biztonsági adatlapot és címkét készíttetni. Milyen adatokat kell hozzá megadnom? A kémiai biztonság előírásai erre a termékcsoportra is vonatkoznak?

Kozmetikai termékekhez nem kell biztonsági adatlapot összeállítani és a vevő rendelkezésére bocsátani. A kozmetikai termékek nem tartoznak a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok előírásai alá.

A biztonsági adatlap azonban bizonyos esetekben ajánlott, illetve célszerű lehet.

A kozmetikai termékek forgalomba hozatalához azonban az 1223/2009/EK rendelet szerint elkészített címke elengedhetetlenül fontos.

Miért kell biztonsági adatlapot készíteni?

A biztonsági adatlapok fontos kommunikációs eszközök a szállítói láncban, amelyek valamennyi érintettet segítik abban, hogy teljesíthessék az anyagok és keverékek felhasználásából eredő kockázatok kezelésével kapcsolatban rájuk háruló kötelezettségeket.

A biztonsági adatlap jelentőségéről itt talál további információt.

Minden vegyi termékhez szükséges biztonsági adatlapot mellékelni?

A REACH rendelet egyértelműen meghatározza, hogy mely termékek esetekben kötelező, és hogy mely esetekben szükséges kérés esetén rendelkezésre bocsátani a biztonsági adatlapot.

Természetesen bizonyos, jól meghatározott feltételek teljesülése esetén nem kötelező a biztonsági adatlapot elkészíteni, illetve átadni a vevőknek.

A biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályaira vonatkozó követelményeket itt találhatja.

Kötelező minden esetben magyar nyelvű adatlappal rendelkeznem vagy használhatom a beszállítótól kapott idegen nyelvű (pl.: angol) biztonsági adatlapot is?

Magyarország területén a veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység feltétele a magyar nyelvű biztonsági adatlap megléte.

Azon termékek esetében, melyekhez nem kell összeállítani és rendelkezésre bocsátani a biztonsági adatlapot, de a beszállítója mégis mellékel a termék mellé angol (vagy valamilyen idegen nyelvű) nyelvű SDS-t, akkor azt felhasználhatja információforrásként például a munkavédelmi intézkedések meghozatalához.

A saját ipari felhasználásra vásárolt vegyi termékek esetében (egyúttal továbbfelhasználói szerepkör) is rendelkeznünk kell magyar nyelvű biztonsági adatlappal, de magyar nyelven nem szükséges címkézni a terméket (önállóan a termék nem kerül kereskedelmi forgalomba, illetve a termékkel dolgozók tájékoztatása az SDS alapján történik).

Hogyan ellenőrizhetem, hogy jó-e az adatlap, amit a beszállítótól kaptam?

Viszonteladó forgalmazóként az átvett dokumentumok tartalmi ellenőrzése nem tekinthető feladatunknak a biztonsági adatlap esetében. Ugyanakkor az minimálisan elvárható, hogy formailag ellenőrizzük az átvett biztonsági adatlapot. A termék címkézésével kapcsolatban pedig legalább a következőket ellenőrizzük:

 • a termékcímke tartalma összhangban van-e a biztonsági adatlappal
 • az aktuálisan érvényben lévő CLP rendelet szerint készült-e

Amennyiben bejelentésre kötelezett forgalmazók vagyunk (vagyis Magyarország területén a cégünk az első forgalomba hozó), úgy már a felelősségünk kiterjed a biztonsági adatlap tartalmára is. Ugyanis ebben az esetben a magyar nyelvű biztonsági adatlap elkészítése, illetve a bejelentési kötelezettség is cégünk feladata lesz.

Importőrként a fentiekhez hasonlóak a feladataink a biztonsági adatlap és a címkézés tekintetében (ugyanakkor sok egyéb plusz feladat is hárul a cégre).

Továbbfelhasználóként szintén tartalmilag is ellenőriznünk kell az átvett dokumentumokat, hiszen a biztonságos munkavégzés megteremtéséhez elengedhetetlenül szükségesek lesznek a benne foglalt információk. Keverék előállító továbbfelhasználóként pedig többek között az alapanyagok biztonsági adatlapjai alapján kell majd összeállítanunk az általunk létrehozott keverékek SDS-eit is.

A termék beszerzésekor törekedjünk megbízható beszállítót választani, aki garantálja, hogy az eredeti biztonsági adatlapban foglaltak megfelelnek a valóságnak és a hatósági követelményeknek.

Meddig érvényes egy biztonsági adatlap, milyen időközönként kell aktualizálni?

A biztonsági adatlapoknak nincs „érvényességi”, vagy “lejárati” ideje!

A biztonsági adatlapok érvényességi idejét nem a kiállítás vagy a felülvizsgálat dátuma határozza meg. A biztonsági adatlap érvényessége (megfelelőssége) attól függ, hogy megfelel-e az érvényben lévő előírásoknak, jogszabályoknak.

A biztonsági adatalap felülvizsgálatára, aktualizálására akkor lehet szükség, amikor új, lényegi információ áll rendelkezésre a termékkel kapcsolatban, vagy változás történik a jogszabályokban rögzített tartalmi/formai követelményekben.

A magyar nyelvű adatlapot ki készítheti el?

A biztonsági adatlap készítése vagy „fordítása” nincs külön végzettséghez, vagy egyéb követelményhez kötve.

A biztonsági adatlapot bármilyen „hozzáértő személy” elkészítheti, feltéve, ha egyúttal vállalja adott esetben a nem elhanyagolható következményekkel járó felelősséget is.

A biztonsági adatlap az első számú „információhordozó” dokumentuma a vegyi termékeknek a szállítói láncon belül. Az adatlap „funkcionális” jelentőségéről itt olvashat bővebben.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a lakosságot a termék veszélyeiről, a megfelelő módon történő felhasználásáról, az alapvető ártalmatlanítási tudnivalókról tájékoztató címke szintén csak a megfelelő módon elkészített biztonsági adatlap alapján készíthető el.

A biztonsági adatlap fordítása is egy összetett szakmai folyamat eredménye, és ez bizony még a „szakemberek” által elkészített speciális adatlapkészítő szoftverek igénybevétele esetén sem sikerül mindig megfelelőre.

Az aktuális formai és tartalmi követelmények szerint elkészített minta adatlapot itt találja.

Elegendő, ha a biztonsági adatlapot csak letöltöm az internetről?

Az utóbbi időben „általános” gyakorlattá vált a céges weblapokra feltöltött és onnan bárki számára szabadon letölthető biztonsági adatlapok „közzététele”. Ez a gyakorlat azonban több ok miatt sem megfelelő.

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági adatlap átadási kötelezettségnek csak úgy tud maradéktalanul megfelelni egy cég, ha „aktívan” adja át az adatlapot és annak a tényét a későbbiekben is valamilyen módon igazolni tudja.

Az, hogy lehetőséget teremt a weblapról történő letöltésre, még nem minősül a biztonsági adatlap „átadásnak”.

Cégünknél elvárás az angol nyelv ismerete, ezért a technológiánkhoz használt biztonsági adatlapokat nem fordíttatjuk le, mert úgyis mindenki el tudja olvasni. Ez így megfelel a jogszabályoknak?

Igen, el tudja olvasni a kolléga. Mindaddig ameddig nincs baleset, vagy egyéb vészhelyzet. Egy ilyen pánikhelyzetben már nem biztos, hogy előjön az a bizonyos nyelvtudás, illetve, hogy a segítségnyújtásban résztvevő személy is jól beszéli az adott nyelvet.

A fentiek egy kissé cinikusnak tűnhetnek, pedig ezt az eshetőséget a jogalkotók is figyelembe vették, amikor egyértelmű szabályokat hoztak arra vonatkozóan, hogy milyen nyelven kell a biztonsági adatlapot a vegyi anyag/keverék felhasználójának rendelkezésére bocsátani.

Még a saját ipari felhasználás esetében is szükséges a magyar nyelvű biztonsági adatlap elkészítése és a munkaterületen dolgozók számára történő hozzáférés biztosítása (az irodában „őrzött” adatlap nem megfelelő). Magyar nyelven ugyanakkor nem szükséges átcímkézni a terméket, ha az eredeti nyelven jól olvasható módon szerepel a csomagoláson.

Hogyan tudom meghatározni, hogy mely forgalmazott termékeimre vonatkozik PCN bejelentési kötelezettség és melyekre nem?

 • Elsőként határozzuk meg a szállítói láncban betöltött szerepünket.
  Az első forgalomba hozatalért felelős forgalmazónak és importőrnek van „alapértelmezettként” bejelentési kötelezettsége.  Viszonteladó forgalmazóként csak abban az esetben van PCN bejelentési kötelezettsége a cégnek, ha azt a bejelentésre kötelezett beszállító nem tette meg. Mindezekből az is következik, hogy viszonteladóként meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendelkezik-e PCN bejelentéssel az adott tagországban.
 • Amennyiben a keverék CLP szerint egészségre gyakorolt hatása, illetve fizikai veszélye alapján osztályozásra került (vagyis veszélyesnek minősül), akkor a keveréket be kell jelenteni.
 • Határozzuk meg, hogy mikor jelentkezhet bejelentési kötelezettségünk.
 • Csoportosítsuk felhasználási típus szerint a termékeket: lakossági, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználás. 2021. január 1.-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékeket kell bejelenteni. 2024. január 1: ipari felhasználású termékek. 2025 január 1: A már forgalomba hozott keverékek (OSZIR-bejelentéssel rendelkező) esetében alkalmazott „türelmi” időszak vége.
 • Bizonyos speciális, a bejelentés alól kivételt képező, illetve a CLP hatálya alá nem eső termékkategóriák megvizsgálása.

További információkat találhat itt a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban

Milyen adatokra van szükség a PCN bejelentéshez?

Az alábbi adatokat kell összegyűjtenie a bejelentéshez:

 • Kapcsolattartó neve, elérhetőségei (aki a hatóságok esetleges megkeresése esetén tud válaszolni rövid időn belül)
 • A termék kereskedelmi neve
 • UFI kód
 • Felhasználás típusa (ipari, foglalkozásszerű vagy lakossági)
 • Bejelentés típusa (egy termék első bejelentésnél az Initial submissiont kell választani)
 • Terméktípus, EuPCS besorolás szerint
 • Bejelentés országa (ahol a termék forgalomba, felhasználásra kerül)
 • Bejelentés nyelve
 • A termék összes csomagolása (csomagolás anyaga, kiszerelés mérete)
 • A veszélyes keverék pontos összetétele és az összetevők koncentrációja a keverékben (lehetőleg az összetevők adják ki a 100 %-ot). Általában nem elegendő a biztonsági adatlapban feltüntetett összetevőket megadni!
 • Minden összetevő CLP szerinti besorolása
 • A keverék CLP szerinti osztályozása + vonatkozó H-mondatok
 • A keverék címkézési elemei
 • A keverék biztonsági adatlapja (csak bizonyos esetekben kötelező feltölteni)
 • A keverékre vonatkozó toxikológiai adatok (SDS 11. szakasza alapján)
 • A keverék pH-ja (ha nem releváns, indoklás miért nem lehet megadni)
 • A keverék színe, halmazállapota (SDS 10. szakasza alapján)

Már létrehoztam az online UFI generátor segítségével a termékeimhez az UFI kódokat és ezek szerepelnek a termékek címkéin is. Ez azt jelenti, hogy teljesítettem a PCN bejelentési kötelezettségemet?

Az UFI kód megléte önmagában még nem elegendő, PCN bejelentés nélküli „üres” UFI kódok nem szerepelhetnek a címkén. Ezért az UFI kód generálása után meg kell tenni a PCN bejelentést, és csak ezután célszerű felhelyezni a címkére az UFI kódot.

Vevőink kérésére megtettük a veszélyesként nem osztályozott termékünk PCN bejelentését. A létrehozott UFI kódnak szerepelnie kell a címkén?

Ha úgy dönt, hogy megteszi a veszélyesként nem osztályozott termékeinek önkéntes PCN bejelentését, nem kötelező (csak választható) az UFI kód felhelyezése a címkére.

Kínából importálunk a CLP szerint az egészségre veszélyesként osztályozott keverékeket alapanyagként, melyeket felhasználunk saját termékeink gyártásához, melyek szintén a CLP szerint veszélyesnek minősülnek. Már megtettük a termékeink PCN bejelentését a forgalmazás célországaiban a kijelölt hatóságok felé. Van még ezen kívül további bejelentési kötelezettségünk?

Igen, vannak még további bejelentési kötelezettségük is. Importőrként meg kell tennie az importált, veszélyesként osztályozott termék PCN bejelentését is abban az országban, ahol a saját termékét előállítja, hiszen az importálás is egyfajta „forgalomba hozatalnak” minősül a vonatkozó rendelet szerint.

 

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések

Biztonsági adatlapot szeretnék készíttetni, de nem tudom, hogy milyen szolgáltatásra kérjek árajánlatot. Hogyan tudom eldönteni?

Az első lépés, hogy ellenőrizze, hogy milyen dokumentum(ok) áll(nak) rendelkezésre.

Amennyiben kapott a termékéhez idegen nyelvű adatlapot, akkor Önnek fordításra lesz szüksége, szakmai lektorálással.

Ha már magyar nyelvű az adatlapja, de nem biztos abban, hogy a beszállítójától kapott biztonsági adatlap a magyar jogszabályoknak megfelel, ez esetben kérheti a biztonsági adatlap felülvizsgálatát.

Új vegyi termékhez, illetve abban az esetben, ha nem kapott biztonsági adatlapot az eladótól, akkor összeállításhoz szükséges árajánlatot kérnie. Ebben az esetben a szolgáltatás leírásánál található adatok, információk mindenképpen rendelkezésre kell, hogy álljanak!

Természetesen az Ügyfélszolgálatunk is segítségére lesz a megfelelő szolgáltatás kiválasztásában.

Mit jelent a biztonsági adatlap összeállítása, milyen dokumentumokra van hozzá szükség?

A biztonsági adatlap összeállítása egy összetett, több lépéses folyamat, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján, a vonatkozó követelményeknek megfelelőn készítjük el a termék biztonsági adatlapját. Ezt a szolgáltatásunkat főleg gyártók (vagy keverék előállító továbbfelhasználók) és az első forgalomba hozatalért felelős forgalmazók szokták igénybe venni, amennyiben nem áll rendelkezésükre a termék biztonsági adatlapja se magyar, se idegen nyelven.

Az adatlap elkészítéséhez szükségünk van a termék kereskedelmi megnevezésére, az összetételének pontos leírására, illetve a termékre, és összetevőire vonatkozó egyéb ismert információkra. A szükséges dokumentumok teljes listáját a megrendelés során pontosítjuk.

Mit jelent a biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálással?

Amikor a beszállító csak idegen nyelvű adatlapot tud átnyújtani Önnek, szükségessé válik annak lefordítása. A biztonsági adatlap fordítása során nagyon fontos, hogy ne tükörfordítás történjen, mert ez esetben számos olyan információ kerülne át a magyar nyelvű adatlapba, amelyek a forrásdokumentum elkészítésének helyén hatályos jogszabályok szerint értelmezhetők csak. Természetesen így a magyar jogszabályoknak nem fognak megfelelni. Továbbá a biztonsági adatlap tartalmilag és formailag is úgy épül fel, hogy szövegezésének egyes részei jogszabályilag kötöttek, így kötelező a rendeletben megszabott formában használni őket (pl. szakasznevek, H- és P-mondatok, stb.)

A szakmai lektorálással történő fordítás azt jelenti, hogy az adatlapot nem csak egyszerűen lefordítjuk, hanem egyrészt ügyelünk a megfelelő szakszavak használatára, másrészt pedig a releváns részeket a hatályban lévő magyar és EU-s jogszabályoknak megfelelően adaptáljuk (honosítjuk) is.

Mit jelent a biztonsági adatlap aktualizálása?

A biztonsági adatlap felülvizsgálatára számos esetben szükség lehet.

A legfontosabb ilyen eset az, amikor változik a jogszabályok által előírt tartalmi/formai követelményrendszer.

Gyakori ok még, amikor rendelkezésre áll egy új idegen nyelvű biztonsági adatlap, melyben olyan változások történek, melyek szükségessé teszik a magyar nyelvű adatlap hozzáigazítását, azaz aktualizálását is.

Továbbá előfordulhat például az is, hogy olyan jelentős változás következett be a termék összetételében, vagy olyan új adatok állnak a termék veszélyességével kapcsolatban rendelkezésre, melyek befolyásolják a termék osztályozását és a vonatkozó kockázatkezelési intézkedéseket.

A biztonsági adatlap aktualizálása szolgáltatásunk végeredményeként olyan SDS-t adunk át ügyfeleinknek, amely az elkészítés időpontjában valamennyi hatályos, releváns jogszabály előírásainak meg fog felelni.

Mit jelent a címketerv készítése, milyen dokumentumokra van hozzá szükség?

Amennyiben Ön veszélyes anyagot, keveréket forgalmaz, szükség van arra, hogy a termék a hatályos jogszabályoknak megfelelően fel is legyen címkézve. Az átadott biztonsági adatlap alapján mi meghatározzuk a terméknek a kémiai biztonsági szempontból szükséges kötelező címkeelemeit, és ezt szerkeszthető Word formátumban adjuk át.

Milyen sürgősségi szolgáltatásokat tudok igénybe venni?

Amennyiben Önnek bármely oknál fogva sürgősen szüksége van biztonsági adatlapra, kétféle sürgősségi szolgáltatásunk közül tud választani.

Rapid sürgősségi szolgáltatásunk igénybevétele esetén 3 munkanap alatt tudjuk a megrendelt adatlap(ok)at elkészíteni. Ezen szolgáltatásunkat max. 3 db adatlap rendelése esetén tudja igénybe venni.

Expressz sürgősségi szolgáltatásunk (1 munkanapos) keretében vállaljuk, hogy az adott napon megrendelt adatlapot a következő munkanap végéig elkészítjük. Ezt a szolgáltatásunkat max. 3 db adatlap rendelése esetén tudja igénybe venni.

Kérjük sürgősségi szolgáltatás megrendelése esetén mindig számoljanak a közbeeső hétvégékkel, illetve ünnepnapokkal, melyek a teljesítés időpontját kitolhatják. A vonatkozó díjszabással kapcsolatban további információt a megrendelő formában találhatnak.

Telített kapacitás esetén előfordulhat, hogy nem áll módunkban Rapid vagy Expressz szolgáltatást teljesíteni. Ezt minden esetben jelezzük a megrendelés visszaigazolásánál.

Kérjük, hogy keresse ügyfélszolgálatunkat telefonon a gyorsabb ügyintézés érdekében!

Milyen teendőim vannak, ha meg szeretném rendelni önöktől a PCN bejelentés szolgáltatást a termékeimre?

Egy előzetes adatbekérést követően adunk önnek egy árajánlatot, melyet miután elfogadott, küldünk egy megrendelőlapot. A megrendelőlap kitöltésével tudja a bejelentéshez szükséges adatokat a rendelkezésünkre bocsátani. Ezután összeállítjuk és benyújtjuk a bejelentéshez szükséges PCN dossziét az ECHA bejelentőportálán keresztül.

 

A megrendelési, illetve teljesítési folyamattal kapcsolatos kérdések

Hogyan tudok árajánlatot kérni?

Javasoljuk, hogy biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos árajánlat kérési szándékát elsősorban a  weblapunkon található online form kitöltésével jelezze felénk.

Közvetlen elektronikus levélben történő árajánlatkéréshez használja az Ügyfélszolgalátunk menüpont alatt megtalálható e-mail címet. Az árajánlatkéréseket 24 órán belül feldolgozzuk, illetve megválaszoljuk. Extrém sürgős esetben (Rapid vagy Expressz szolgáltatás rendelése esetén) javasoljuk Ügyfélszolgálatunk telefonos megkeresését.

Árajánlat kérésnél milyen információkat kell megadnom az e-mailben?

Kérjük, írja le pontosan, milyen szolgáltatásra lenne szüksége és hány darab termékre szeretné igénybe venni a szolgáltatást. Amennyiben fordításra vagy egy elavult adatlap felülvizsgálatára van szüksége, és már rendelkezésre áll a fordítandó/felülvizsgálandó dokumentáció is, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, rögtön az ajánlatkéréshez csatolja a dokumentumo(ka)t is.

Több adatlap rendelése esetén kaphatok kedvezményt?

Több adatlap együttes megrendelése esetén jelentős mértékű mennyiségi kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény mértékéről az árajánlatban nyújtunk bővebb felvilágosítást.

A mennyiségi kedvezmény kizárólag azonos célnyelvre megrendelt fordítások esetén érvényes.

Milyen formátumban küldjem a forrásfájlt?

A munkafolyamat során a Word vagy nem védett PDF dokumentumokat részesítjük előnyben.

Hogy fog kinézni a megrendelt biztonsági adatlap?

Biztonsági adatlapjainkat egységes külalakkal adjuk át ügyfeleinknek.

Amennyiben az Önök cégpolitikája más arculatot/színvilágot követel meg, természetesen előzetes egyeztetést követően az Önök kérésének megfelelően készítjük el és adjuk át a biztonsági adatlapot.

Van lehetőség saját céglogó elhelyezésére a biztonsági adatlapon?

Természetesen kérheti a készülő biztonsági adatlapot saját céglogóval is, ebben az esetben ne felejtse el a megrendelő lap vonatkozó részében az erre vonatkozó adatokat kitölteni és megküldeni a logót a megrendeléssel együtt JPEG formátumban, megfelelő felbontásban.

Meddig érvényes a ToxInfo árajánlata?

Minden ToxInfo által kiadott árajánlat tartalmazza az érvényességi időt is.

Az érvényességi időn túl cégünk új iktatószámmal ellátott frissített árajánlatot küld, jellemzően változatlan árral, de eltérő vállalási határidővel.

Mi a teendőm, ha meg szeretném rendelni a biztonsági adatlappal kapcsolatos szolgáltatást?

Árajánlatunk mellékleteként megrendelő lapunkat is elküldjük Önnek.
Önnek csak a kitöltött és aláírt megrendelőlapot, valamint az árajánlatunkban megadott dokumentumokat, adatokat szükséges megküldenie részünkre.

A megrendeléshez saját, a cégüknél szabványosított megrendelőlapot is elfogadunk, de ebben az esetben kérjük, hogy mindazokat az adatokat tüntesse fel, amelyeket a mi megrendelő formátumunk is tartalmaz, mert azokra szükségünk lesz a biztonsági adatlap elkészítéséhez.

Honnan tudom, hogy a megrendelő lap mellé megküldött forrásdokumentumok megfelelőek-e?

A megrendelés visszaigazolása előtt minden esetben áttanulmányozzuk a megküldött dokumentációt. Az esetek 90%-ában már ennél a fázisnál kiderül, ha az alapdokumentációban valami nem stimmel, így még a megrendelés visszaigazolása előtt jelezni tudjuk, hogy hiánypótlásra vagy plusz információra van szükségünk.

Ritka esetekben előfordulhat, hogy már csak a visszaigazolást követően, a szakértői háttérmunka / előkészítő munka során derül ki, hogy valamelyik dokumentum nem megfelelő. Ebben az esetben a probléma mélységétől függően a kapcsolattartó vagy közvetlenül a szakértő felveszi a megrendelővel a kapcsolatot és igyekszik tisztázni a felmerülő kérdéseket. Ebben az esetben a teljesítési határidő a visszaigazolásban szereplő határidőhöz képest kitolódhat.

Minden megrendelésemhez új megrendelő lapot kell kitöltenem?

A korábbi megrendelésre kitöltött megrendelő lap új megrendelés esetén nem használható, mivel olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek speciálisan az adott termékre/termékekre vonatkoznak (pl.: kereskedelmi megnevezés, felhasználás, stb…).

Hány termék adatlapját rendelhetem meg egyszerre?

Az egyszerre rendelhető darabszámnak nincsen felső határa. Díjszabásunk mennyiségi alapú, a megrendelt darabszám függvényében tudunk kedvezményeket adni.

Nagyobb darabszám esetén kedvezőbb konstrukcióban tud rendelni, illetve javasoljuk, hogy csatlakozzon a ToxInfo Ügyféltámogatási Programhoz.

Mennyi idő alatt készül el a megrendelésem?

Normál teljesítési határidőnk a megrendelés napjától számított 8-10 munkanap, a megrendelő lapon azonban van lehetőség Expressz illetve Rapid szolgáltatás rendelésére.

A visszaigazoláskor megküldött dokumentum tartalmazza a pontos elkészülési dátumot.

A megrendelést a visszaigazolásban szereplő napon, legkésőbb a munkanap végéig adjuk át.

Minden esetben megkapom a rendelésem a visszaigazolásban szereplő napon?

Nem. Az elkészült megrendelést csak a proforma számla ellenértékének beérkezését követően áll módunkban átadni. A megrendelés elkészülésének napján mindenképp kiértesítjük Önt, és adott esetben arra kérjük, ellenőrizze, hogy megtörtént-e az átutalás.

Szerződéses ügyfeleinknek lehetőségük van utólagos fizetésre. Szerződéses konstrukcióinkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Kérjük utaláskor a könnyebb beazonosíthatóság érdekében hivatkozzanak a megrendelés iktatószámára!

Az elkészült adatlapra van bármiféle garancia vállalás?

Cégünk az általunk készített biztonsági adatlapokra teljes körű szakmai és anyagi garanciát vállal. Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését magába foglalja. Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül reagál az észrevételekre.

Előre kell fizetnem?

Igen, de nem minden esetben.

Cégpolitikánk a proforma számla ellenében történő fizetést preferálja. A megrendelés visszaigazolásakor megküldött proforma számla kifizetésének a határideje a megrendelés elkészülésének a napja.

Szerződéses ügyfeleinknek lehetőségük van utólagos fizetésre is.

Ha proforma számla ellenében fizettem, akkor is fogok kapni végszámlát?

A proforma számla kifizetése és a szolgáltatás teljesítése után minden esetben eljuttatjuk Önökhöz elektronikus úton a végszámla ÁFA elszámolásra alkalmas példányát.

Amennyiben a számlát postán szeretné megkapni, akkor azt kérjük, hogy külön jelezze felénk.

Nem találta az Önt érdeklő kérdésre a választ? Tegye fel Ön is a kémiai biztonsággal kapcsolatos kérdését az űrlap kitöltésével!