Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár – Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

Érvényességi idő

Meddig tekinthető hatályosnak a biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlapoknak nincs „érvényességi”, vagy “lejárati” ideje!

A biztonsági adatlapok érvényességi idejét nem a kiállítás vagy a felülvizsgálat dátuma határozza meg. Az adatlap érvényessége (megfelelőssége) attól függ , hogy megfelelnek-e az érvényben lévő előírásoknak, jogszabályoknak.

2021. január 1. után minden biztonsági adatlapot úgy kell elkészíteni vagy felülvizsgálni (aktualizálni), hogy azok az (EU) 2020/878 rendelet tartalmi és formai követelményeinek feleljenek meg.

Ez nem jelenti azt, hogy csak a 2021. január 1-jei felülvizsgálati dátummal megjelölt adatlapok érvényesek.

Azok a biztonsági adatlapok, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2020/878 rendeletnek (de megfelelnek az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak) 2022. december 31-ig bocsáthatók rendelkezésre.

 

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata szükséges

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata, aktualizálása nem előre meghatározott időponthoz kötött (nincs olyan előírás, hogy az adatlapokat évente/két évente/öt évente felül kellene vizsgálni).

Az aktualizálás minden olyan esetben szükséges, amikor új információ áll a rendelkezésre a termékkel kapcsolatosan.

A biztonsági adatlapot a REACH 31. cikke (9) bekezdésének megfelelően haladéktalanul aktualizálni kell, amennyiben:

  • Olyan új információ áll rendelkezésre, amely hatással lehet a kockázatkezelési intézkedésekre
  • Új veszélyességi adatok állnak rendelkezésre (pl. új, CLP szerinti osztályozás esetén)
  • Engedélyt adtak meg vagy utasítottak el az anyagra vonatkozóan (engedélyköteles anyagok esetében: XIV. melléklet)
  • Korlátozást szabtak meg az adott anyagra (XVII. melléklet)

 

A felülvizsgált, aktualizált biztonsági adatlapra vonatkozó szabályok

A frissített adatlapot minden olyan átvevőnek meg kell küldeni, akit a megelőző 12 hónapban elláttak az anyaggal vagy keverékkel, kérés nélkül és ingyenesen, papíron/elektronikus formában. A módosított biztonsági adatlapnak a legutolsó frissítés dátumát kell tartalmaznia.

A biztonsági adatlap elkészítésének napját az első oldalon kell feltüntetni.
Ha az átvevőknek az új, felülvizsgált változatot biztosítják, az átvevők figyelmét a biztonsági adatlap 16. szakaszában kell felhívni a változásokra (ha, máshol nem jelezték).
A felülvizsgált biztonsági adatlapok esetében az elkészítés napját »Felülvizsgálat: (dátum)« jelöléssel, valamint a verziószámmal, a felülvizsgálat számával, a korábbi változat hatályon kívül helyezésének dátumával vagy a korábbi változat más módon történő megjelölésével együtt fel kell tüntetni az első oldalon.

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó hasznos tartalmak a “Biztonsági adatlapok érvényességi ideje” cikkünkhöz

 

Szolgáltatás ajánló

  • Biztonsági adatlap felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint