Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

Biztonsági adatlap tudástár – Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

Érvényességi idő

Meddig tekinthető hatályosnak a biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlapoknak nincs „érvényességi”, vagy “lejárati” ideje!

A biztonsági adatlapok érvényességi idejét nem a kiállítás vagy a felülvizsgálat dátuma határozza meg. A biztonsági adatlap érvényessége (megfelelőssége) attól függ , hogy megfelelnek-e az érvényben lévő előírásoknak, jogszabályoknak.

2017. június 1. után minden biztonsági adatlapot úgy kell elkészíteni vagy felülvizsgálni (aktualizálni), hogy azok az (EU) 2015/830 rendelet tartalmi és formai követelményeinek feleljenek meg.

Ez nem jelenti azt, hogy csak a 2017. június 1-jei felülvizsgálati dátummal megjelölt adatlapok érvényesek (a 2015/830 rendelet már korábban is alkalmazható volt).

 

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata szükséges

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata, aktualizálása nem előre meghatározott időponthoz kötött (nincs olyan előírás, hogy az adatlapokat évente/két évente/öt évente felül kellene vizsgálni).

Az aktualizálás minden olyan esetben szükséges, amikor új információ áll a rendelkezésre a termékkel kapcsolatosan.

A biztonsági adatlapot a REACH 31. cikke (9) bekezdésének megfelelően haladéktalanul aktualizálni kell, amennyiben:

  • Olyan új információ áll rendelkezésre, amely hatással lehet a kockázatkezelési intézkedésekre
  • Új veszélyességi adatok állnak rendelkezésre (pl. új, CLP szerinti osztályozás esetén)
  • Engedélyt adtak meg vagy utasítottak el az anyagra vonatkozóan (engedélyköteles anyagok esetében: XIV. melléklet)
  • Korlátozást szabtak meg az adott anyagra (XVII. melléklet)

 

A felülvizsgált, aktualizált biztonsági adatlapra vonatkozó szabályok

A frissített adatlapot minden olyan átvevőnek meg kell küldeni, akit a megelőző 12 hónapban elláttak az anyaggal vagy keverékkel, kérés nélkül és ingyenesen, papíron/elektronikus formában. A módosított biztonsági adatlapnak a legutolsó frissítés dátumát kell tartalmaznia.

A biztonsági adatlap elkészítésének napját az első oldalon kell feltüntetni.
Ha az átvevőknek az új, felülvizsgált változatot biztosítják, az átvevők figyelmét a biztonsági adatlap 16. szakaszában kell felhívni a változásokra (ha, máshol nem jelezték).
A felülvizsgált biztonsági adatlapok esetében az elkészítés napját »Felülvizsgálat: (dátum)« jelöléssel, valamint a verziószámmal, a felülvizsgálat számával, a korábbi változat hatályon kívül helyezésének dátumával vagy a korábbi változat más módon történő megjelölésével együtt fel kell tüntetni az első oldalon.

 

Kapcsolódó hasznos cikkek

 

Szolgáltatás ajánló

  • Biztonsági adatlap felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint