SDS felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint

ToxInfoBiztonsági adatlap szolgáltatások Biztonsági adatlap felülvizsgálata, aktualizálása

Biztonsági adatlap aktualizálása (frissítése), felülvizsgálata szolgáltatásunk során szakmailag helyes, a felülvizsgálat, aktualizálás időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő, formailag és tartalmilag helyes biztonsági adatlapot készítünk.

A biztonsági adatlap (SDS) felülvizsgálata (aktualizálása) során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke és a (EU) 2020/878 rendelet, valamint egyéb, az adatlap felhasználási helyén alkalmazandó nemzeti jogszabályok előírásait alkalmazzuk.

Biztonsági adatlap aktualizálását, frissítését bármely, az EGT területén hivatalos nyelven vállaljuk.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdés esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat

Árajánlatkérés biztonsági adatlap aktualizálására

A biztonsági adatlap naprakészen tartásának fontossága

Mikor szükséges a biztonsági adatlapot felülvizsgálni, illetve aktualizálni?

Miért válasszon minket?

Szolgáltatásunk

SDS felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint

Biztonsági adatlap aktualizálásához, frissítéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Árajánlatkérés biztonsági adatlap aktualizálására

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatás igénybevétele során

Garancia

A felülvizsgált, aktualizált biztonsági adatlapra vonatkozó szabályok

A biztonsági adatlap naprakészen tartásának fontossága

Az SDS rendszeres frissítése rendkívül fontos, mert az anyagok, keverékek jellemzői vagy az alkalmazási körülmények változása miatt szükséges lehet a biztonsági adatlapban közölt adatok megváltoztatása, frissítése. Mindezek ellenére a gyakorlatban az adatlapok tartalmi és formai követelményeit meghatározó jogszabályok változásai teszik leggyakrabban szükségessé a frissítést, aktualizálást.

Fontos, hogy az aktualizálás során módosított biztonsági adatlapok alapján a termékek címkézését is szükséges lehet módosítani, valamint a már meglévő hatósági bejelentések (pl.: PCN) is frissítésre szorulhatnak.

 

Mikor szükséges a biztonsági adatlapot felülvizsgálni, illetve aktualizálni?

A biztonsági adatlap tartalmi és formai előírásaira vonatkozó jogszabályok folyamatos változása, illetve a gyártó/forgalmazó tudomására jutott legújabb adatok (pl.: összetétel megváltozása, újabb toxikológiai adatok, REACH regisztrációs szám, stb.) a biztonsági adatlap folyamatos aktualizálását teszik szükségessé.

Az SDS felülvizsgálata az alábbi esetekben szükséges

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata, aktualizálása nem előre meghatározott időponthoz kötött (nincs olyan előírás, hogy az adatlapokat évente/két évente/öt évente felül kellene vizsgálni).

Az aktualizálás minden olyan esetben szükséges, amikor új információ áll a rendelkezésre a termékkel kapcsolatosan és/vagy jogszabálymódosítás érinti a termék biztonsági adatlapját.

A REACH 31. cikkének 9. bekezdésében meghatározott esetekben mindenképpen szükséges a biztonsági adatlapokat aktualizálni.

 

Miért válasszon minket?

Biztonsági adatlap felülvizsgálata, biztonsági adatlap aktualizálása

 

Több mint 20 éves szakmai tapasztalat

A ToxInfo Kft. Magyarország piacvezető kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása.

Az SDS aktualizálásával kapcsolatos több mint 20 éves tapasztalatunk, és a folyamatos szakmai képzés jelenti a garanciát az aktualizált biztonsági adatlap  minőségére, jogszabályi megfelelőségére.

Cégünk elkötelezett abban, hogy a kémiai biztonság területén az Ügyfelei igényeinek maximálisan megfelelő és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa.

ToxInfo a kémiai biztonság szakértője.

 

Nemzetközi tapasztalatok a biztonsági adatlap aktualizálásában

MSDS-Europe, mint a ToxInfo Kft. nemzetközi brandje 2004 óta végez szolgáltatásexportot a kémiai biztonság területén, elsősorban a biztonsági adatlapok aktualizálásával, fordításával kapcsolatban.

Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörünk elvárásainak megfelelve a lehető legmagasabb szintre fejlesztettük szakmai felkészültségünket, belső minőségbiztosítási kontrollmechanizmusainkat és képzési rendszerünket.

 

Folyamatos innováció és problémaközpontú gondolkodás

Az NKFI alapból támogatott és megvalósított projekt során kifejlesztett új eljárás, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatói platform lehetővé teszi egy tetszőleges nagyságú SDS állományból jogszabályváltozás esetén az érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapok azonosítását.

SDS Kontroll Szolgáltatás

 

Szolgáltatásunk

SDS felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint

Biztonsági adatlap aktualizálása, frissítése történhet már meglévő – de elavult – biztonsági adatlap alapján, vagy a gyártó, szállító által kibocsátott újabb verziójú (akár az aktualizálandó adatlap nyelvétől eltérő) SDS alapján is.

 

Az SDS aktualizálásának munkafolyamata

A rendelkezésünkre bocsátott legújabb adatok, illetve az aktuális  – releváns – jogszabályoknak megfelelően elvégezzük a szükséges tartalmi és formai módosításokat a biztonsági adatlap aktualizálása során.
A legújabb idegen nyelvű beszállítói adatlap rendelkezésre állása esetén nemcsak az újabb információk kerülnek lefordításra és beemelésre az aktualizálandó biztonsági adatlapba, hanem a korábbi esetleges fordítási hibákat is kijavítjuk.

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatás során az alábbi ellenőrzéseket, módosításokat végezzük el 

 • A biztonsági adatlap formai és tartalmi módosítása a 2020/878 (EU) rendeletnek és a célország releváns nemzeti előírásainak megfelelően
 • Az 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) szerinti veszélyességi osztályba sorolás, vagy ha ez már rendelkezésre áll: az osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, veszélyességi besorolásának ellenőrzése, módosítása
 • Munkahelyi expozíciós határértékek ellenőrzése
 • A jogszabályváltozásokkal összhangban a tartalom megváltoztatása
 • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások helyettesítése szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatok alkalmazása
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
 • A biztonsági adatlap aktualizálásakor hatályos releváns jogszabályok feltüntetése

 

Biztonsági adatlap aktualizálásához, frissítéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 • SDS kontroll

Jogszabályváltozás esetén azonosítjuk az új, vagy módosított jogszabály által érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapokat.
Kizárólag a biztonsági adatlap aktualizálásával együtt megrendelhető szolgáltatás, amely egyszeri díj megfizetése mellett 24 hónapig segíti az SDS portfólió jogszabályi megfelelőségét biztosítani. További információ

 • Címketerv készítése, aktualizálása

Címkeelemek meghatározása, illetve módosítása az aktualizált biztonsági adatlappal összhangban az 1272/2008/EK (CLP) rendelet, valamint egyéb, a speciális termékekre (VOC-tartalmú festékek, mosó- és tisztítószerek, biocidok, stb.) vonatkozó különleges előírások figyelembevételével. További információ

 • PCN bejelentés

A CLP rendelet VIII. mellékletének hatálya alá eső veszélyes keverékek bejelentése a PCN portálon (felhőalapú IUCLID–on) keresztül a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének és módosításainak figyelembevételével.

Amennyiben már a termék korábban bejelentésre került, úgy az aktualizált biztonsági adatlap alapján frissítjük a korábbi PCN bejelentést, szükség esetén új UFI-kódot generálunk a megváltozott összetétel azonosításához.

 • S.O.S – sürgősségi szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap aktualizálása (darabszámtól és pillanatnyi kapacitásunktól függően) „expressz” 24 órás, vagy „rapid” 72 órás határidővel is elérhető. További információ

 

Árajánlatkérés biztonsági adatlap aktualizálására

Online árajánlatkérő űrlapunk kitöltése, vagy elektronikus levélben elküldött árajánlatkérés után 24 órán belül elkészítjük a biztonsági adatlap aktualizálására, felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatunkat.

Az árajánlatkérő űrlap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni, ha az SDS aktualizálás mellett valamilyen egyéb kiegészítő szolgáltatást is igénybe kíván venni.

Szolgáltatásaink tartalmával, a megrendelés folyamatával vagy a kémiai biztonsággal kapcsolatban felemerülő kérdése esetén keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

Online árajánlatkérés biztonsági adatlap aktualizálására

Hosszú távú együttműködés esetén

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban folyamatosan felmerülő igény esetén – keretszerződéses konstrukcióban –  lehetőséget biztosítunk egy adott időszak (tárgyhó vagy naptári negyedév) alatt együttesen megrendelt biztonsági adatlapokra vonatkozó halmozott árkedvezmények igénybevételére, halasztott fizetés mellett.

Bővebb információért, szerződéstervezetért kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét

 

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatás igénybevétele során

ToxInfo Ügyféltámogatási Program

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.

Az ügyfélkapcsolat számunkra nem ér véget a biztonsági adatlap elkészítésével, aktualizálásával.
A biztonsági adatlapok értelmezésével, felhasználásával, valamint a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése után is segítséget nyújt Önnek a vállalati kapcsolattartója.

 

Garancia

Cégünk által aktualizált biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállalunk.

Anyagi garanciavállalásunk a hibás teljesítés során keletkező valamennyi közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását, amelynek eredményéről azonnal tájékoztatást küld Ügyfelünknek.

Ügyfélszolgálat

 

A felülvizsgált, aktualizált biztonsági adatlapra vonatkozó szabályok

A frissített adatlapot minden olyan átvevőnek meg kell küldeni, akit a megelőző 12 hónapban elláttak az anyaggal vagy keverékkel, kérés nélkül és ingyenesen, papíron/elektronikus formábanTovábbi információ: Biztonsági adatlapok érvényességi ideje

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap szolgáltatások
SDS összeállítása, biztonsági adatlap fordítás

PCN bejelentés szolgáltatások
Keverékek bejelentése a PCN portálon, PCN változásbejelentés szolgáltatás, UFI-kód generálása

 

Legfrissebb cikkek

 

Kiemelt cikkek

 

Hasznos szakmai anyagok

Biztonsági adatlap tudástár
A biztonsági adatlap tudástár a biztonsági adatlap és a kapcsolódó jogszabályi előírások értelmezéséhez nyújt segítséget.

Iránytű a kémiai biztonsághoz
A kémiai biztonság előírásaival kapcsolatos “populárisabb” tartalmak, amelyek segítséget nyújtanak a kötelezettségek megértéséhez és az azokra történő felkészüléshez.

 

Maradjon naprakész!

Szeretne naprakész információkat kapni a biztonsági adatlapokra vonatkozó előírásokról, vagy a kémiai biztonságot érintő fontos változásokról, határidőkről? Iratkozzon fel hírlevelünkre!