SDS felülvizsgálata, frissítése és aktualizálása a hatályos jogszabályok szerint

Biztonsági adatlap szolgáltatások Biztonsági adatlap felülvizsgálata, aktualizálása

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, az aktualizáláskor hatályos jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot adunk át Ügyfelünknek.
A biztonsági adatlap (SDS) felülvizsgálata (aktualizálása) során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke és az (EU) 2015/830 (EU) rendelet, valamint a releváns magyar jogszabályok előírásait alkalmazzuk.

 

A biztonsági adatlap aktualizálásának szükségessége

A biztonsági adatlap tartalmi és formai előírásaira vonatkozó jogszabályok folyamatos változása, illetve a gyártó/forgalmazó tudomására jutott legújabb adatok (pl.: összetétel megváltozása, újabb toxikológiai adatok, REACH regisztrációs szám, stb.) a biztonsági adatlap folyamatos aktualizálását teszik szükségessé.

Biztonsági adatlap aktualizálása történhet:

  • meglévő magyar nyelvű biztonsági adatlap alapján
  • a gyártó által kibocsátott – újabb verziójú – idegen nyelvű biztonsági adatlap alapján

 

Minőségbiztosítás a biztonsági adatlap aktualizálása, frissítése során

Cégünk a több mint 17 éves szakmai múltjának, valamint több folyamat orientált innovációs fejlesztésének köszönhetően a nemzetközi élvonalba sorolható belső folyamatokat dolgozott ki a biztonsági adatlapok készítésének minőségbiztosítására.

A biztonsági adatlap aktualizálása, felülvizsgálata során alkalmazott kontrollmechanizmusok biztosítják az elkészített biztonsági adatlap szakmai minőségét.

 

A biztonsági adatlap aktualizálásának munkafolyamata

A biztonsági adatlap aktualizálásakor a rendelkezésünkre bocsátott legújabb adatok, illetve az aktuális releváns jogszabályoknak megfelelően elvégezzük a szükséges tartalmi és formai módosításokat.
A legújabb idegen nyelvű beszállítói adatlap rendelkezésre állása esetén nemcsak az újabb információk kerülnek lefordításra és beemelésre az aktualizálandó biztonsági adatlapba, hanem a korábbi esetleges fordítási hibákat is kijavítjuk.

 

Biztonsági adatlap aktualizálás szolgáltatás során elvégezzük

  • A biztonsági adatlap formai és tartalmi módosítása a 2015/830 (EU) rendeletnek és a releváns magyar előírásoknak megfelelően
  • Az 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) szerinti veszélyességi osztályba sorolás, vagy ha ez már rendelkezésre áll: az osztályba sorolás helyességének ellenőrzése, ha szükséges, annak korrigálása
  • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, veszélyességi besorolásának ellenőrzése, módosítása
  • Munkahelyi expozíciós határértékek ellenőrzése
  • A jogszabályváltozásokkal összhangban a tartalom megváltoztatása
  • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások helyettesítése szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatok alkalmazása
  • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
  • A vonatkozó jogszabályok feltüntetése

 

Egyszerű és gyors folyamatok a szolgáltatás teljesítése során

Elektronikus levélben vagy online árajánlatkérőnkön keresztül elküldött árajánlatkérést 24 órán belül megválaszoljuk.
Árajánlatunk mellé elküldjük Önnek megrendelő lapunkat is, hogy a megrendelés folyamatát egyszerűbbé tegyük.
Önnek csak a kitöltött megrendelőlapot és az árajánlatunkban megadott dokumentumokat (pl.: biztonsági adatlapot), egyéb adatokat szükséges megküldenie részünkre.

 

Garancia

Cégünk az aktualizált, felülvizsgált biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállal.
Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.
Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

 

Segítségnyújtás a szolgáltatás igénybevétele után

Az aktualizált biztonsági adatlap értelmezésével, felhasználásával és a kapcsolódó kémiai biztonságot érintő feladatokról ügyfélszolgálatunk szakemberei az igénybe vett szolgáltatás után is segítséget nyújtanak.

 

Biztonsági adatlap felülvizsgálata, aktualizálása szolgáltatásunkhoz ajánljuk

 

Biztonsági adatlap felülvizsgálata, aktualizálása szolgáltatásunkhoz ajánlott érdekes, hasznos szakmai anyagok