Szakfordítói szolgáltatásaink

ToxInfo – Szakfordítás

A kémiai biztonság területén már bizonyított szakfordítóink tudását és tapasztalatát olyan szakterületeken is elérhetővé kívánjuk tenni ügyfeleinknek, amelyek jellemzően túl speciálisak ahhoz, hogy ezeket a fordítási feladatokat fordító irodákra bízzák.

Fordítóink – cégünk profiljából adódóan – elsősorban a vegyi termékekhez kapcsolódó dokumentációk fordítására specializálódtak.

Szolgáltatásunkat a biztonsági adatlapok fordítása mellett a vegyi termékekhez kapcsolódó egyéb dokumentációk (expozíciós forgatókönyvek, prospektusok, használati útmutatók, specifikációk, katalógusok stb.) vonatkozásában kívánjuk elérhetővé tenni ügyfeleink számára.

Cégünk továbbra sem kíván általános, a fordítóirodák többségénél megszokott fordítói szolgáltatásokat nyújtani. Szaktudásunkat a jövőben is elsősorban a kémiai biztonság és az ahhoz többé-kevésbé kapcsolódó speciális szakterületeken kívánjuk kamatoztatni.

 

Szakterületeink

  • biológia
  • biotechnológia
  • kémia (finomkémia/petrolkémia)
  • kozmetikumok
  • ökológia és környezet
  • mérnöki (vegyi, műszaki)
  • toxikológia
  • élelmiszeripar
  • gyógyszeripar

 

Ajánlott témakörök

 

Fordítói szolgáltatásokat az alábbi nyelvekre, illetve nyelvekről vállalunk

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

 

Minőségbiztosítás, szakmai lektorálás

A megrendelt fordítást átadás előtt minden esetben nyelvi és szakmai szempontok szerint ellenőrizzük. A forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, ellenőrizzük a fordításban alkalmazott szakkifejezéseket. A lektorálást minőségbiztosításunk részeként, felár és külön kérés nélkül minden esetben elvégezzük a munka átadása előtt.

A terminológiai pontosság és a költséghatékonyság biztosításának érdekében cégünk is használ fordítástámogató szoftvereket. A CAT-eszköz használata nem gépi fordítást jelent. Megkönnyíti és hatékonnyá teszi a szakfordítóink munkáját, ezáltal akár több száz oldalas fordítói feladatokat is el tudunk végezni viszonylag rövid határidő alatt.

 

Árajánlatkérés, szolgáltatás megrendelése

Fordítással kapcsolatos igényét, lehetőség szerint a fordítandó anyag megküldésével jelezze ügyfélszolgálatunk felé elektronikus levélben a célnyelv megjelölésével. Az elküldött dokumentum kiértékelése után árajánlatunkat és vállalási határidőnket 24 órán belül elküldjük Önnek.

 

Projektmenedzsment

Minden megbízás egyformán fontos nekünk, ezért ügyfeleink részére személyes kapcsolattartót, projektmenedzsert nevezünk ki a megbízási folyamat hatékony koordinálásának érdekében.

Projektmenedzserünk a megbízás kezdetétől a megbízás teljesítéséig gondoskodik a projekt megfelelő előrehaladásáról, szükség esetén tartja a kapcsolatot a felmerülő kérdések megválaszolására az ügyfelünkkel. Fontos számunkra a szoros kapcsolat és az ügyfelekkel folytatott párbeszéd.

 

Expozíciós forgatókönyvek, eSDS fordítása

A REACH rendelet előírásai szerint a legtöbb anyag esetében a regisztráció során expozíciós forgatókönyvet is össze kell állítani, amelyet a kommunikációs kötelezettségnek eleget téve, a biztonsági adatlaphoz mellékelve (eSDS) szükséges a szállítói lánc rendelkezésére bocsájtani.

A biztonsági adatlap összeállítása, fordítása cégünk fő profiljának tekinthető, amelyben 20 éves tapasztalattal rendelkezünk.

Az expozíciós forgatókönyv elválaszthatatlan részét képezi a biztonsági adatlapnak, így azt minden olyan esetben le kell fordítani, amikor az adatlap fordítására is sor kerül. Az expozíciós forgatókönyvnek csakúgy, mint a biztonsági adatlapnak speciális terminológiája, belső logikája van, amelyet maximálisan figyelembe veszünk, így az expozíciós forgatókönyv, illetve eSDS fordítása során, szakértőink az esetleges szakmai hibákat, ellentmondásokat is azonosítják.

 

SDS készítő és fordító szoftverek nyelvi lokalizációja

Vállaljuk a biztonsági adatlap készítő, fordító szoftverek fordítási memóriáinak fordítását további nyelvekre, a fordítómemória hiányzó részeinek pótlását. A fordítás során a pontos fordítást tartjuk szem előtt a mondat helyes értelmének megőrzése mellett.

 

Kozmetikai termékekhez Termékinformációs dosszié (TID) fordítása

Az 1223/2009/EK rendelet által a felelős személy kötelezettségeként megjelölt termékinformációs dokumentáció elkészítése és fordítása egyéb nyelvekre.

A TID fordításakor szó szerinti szakfordítást végzünk.

 

Vizsgálati jegyzőkönyvek fordítása

Toxikológiai, mikrobiológiai laborvizsgálati jegyzőkönyvek szakszerű tükörfordítása, az eredeti formátum megtartásával.

 

Gépkönyv fordítása

A gépkönyv fordítása során nemcsak a megfelelő terminológia használatát tartjuk fontosnak, de különös hangsúlyt fektetünk a szöveg teljes logikai koherenciájára is, szem előtt tartva azt hogy a felhasználó is értelmezni tudja a dokumentumot.

A gépkönyvek fordításánál a legfontosabb szempont számunkra, hogy az adott szakterület kifejezéseit, nyelvezetét alkalmazva, az egyértelműségre, érthetőségre helyezzük a hangsúlyt. A gépkönyv fordításakor a szakkifejezéseket következetesen alkalmazzuk, ezáltal elkerülve az ellentmondásokat.

 

Használati útmutatók, termékleírások fordítása

A használati útmutató fordításakor, a gépkönyvek fordításakor alkalmazott szemléletet alkalmazva, a terminológiai pontosságra és a megérthetőségre helyezzük a hangsúlyt. A mindennapi életben számos olyan rossz minőségben lefordított használati útmutatóval találkozhatunk, amely nemcsak viccesnek hat, de igen rossz fényt vet az adott termékre vagy a brand megítélésére is. Meglátásunk szerint a használati útmutatók a PR kommunikációban igen fontos szerepet töltenek be, és ennek megfelelően különös gondossággal kell kezelni a fordításukat is.

 

Katalógusok, prospektusok fordítása

A termékek bemutatását célzó kiadványoknak elsősorban hitelesen, „anyanyelvi” szinten kell kommunikálnia az olvasó (fogyasztó) felé.  Ezeknek a dokumentumoknak az elsődleges célja a fogyasztó érdeklődésének, bizalmának felkeltése és végső soron a vásárlásra történő ösztönzése. A fordítás során ezért elsődlegesen a stilisztikailag helyes, tartalmi fordításra törekszünk a szószerinti „tükör” fordítás helyett.

A termékkatalógusokat, termékleírásokat és prospektusokat, ügyfelünk üzleti stratégiájának megfelelően, bármely általunk vállalt nyelvről, bármely nyelvre lefordítjuk, lehetőség szerint, az eredeti formátum megőrzése mellett.

 

Megfelelőségi tanúsítványok fordítása

A megfelelőségi nyilatkozat azt hivatott bizonyítani, hogy a gép gyártója/forgalmazója minden jogszabályi kötelezettségének eleget tett.

A Nyilatkozatot le kell fordítani azoknak az országoknak a nyelvére/nyelveire, ahol értékesítésre kerül az adott gép, berendezés. A fordításról a gyártónak, a gyártó képviselőjének vagy a forgalomba hozónak kell gondoskodnia.

A megfelelőségi nyilatkozat formai és tartalmi követelményeit jogszabályok, szabványok határozzák meg, amelyet figyelembe kell venni annak fordítása során is.

Fordításkor a tartalmi pontosságra törekszünk.

 

Egyéb szakfordítás

Szakterületeinkhez kapcsolódóan minden olyan szöveg, dokumentum fordítását vállaljuk, amelyhez nem elegendő az általános nyelvi tudás, hanem az adott szakterület ismerete szükséges a forrásnyelvi szöveg megértéséhez és annak lefordításához.

Szakfordításaink minden esetben a tartalmai pontosságot tükrözik, mindezt úgy, hogy a grammatikai és lexikai szempontokat figyelembe véve a célnyelv sajátosságait is figyelembe veszi. Szakterületekben való jártasság lehetővé teszi számunkra, hogy a lefordított szövegrészek belső kohézióját is biztosítani tudjuk.

 

Garancia

Cégünk a fordításokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállal. Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja. Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

 

Titoktartási nyilatkozat

Fordítói szolgáltatásaink során is a kémiai biztonság területén már megszokott és ügyfeleink által elvárt elvek és gyakorlat szerint kezeljük a ránk bízott dokumentumokat, személyes információkat és üzleti titkokat.

A megbízás során ránk bízott dokumentumokat, információkat harmadik félnek nem adjuk át, azokat csak a megbízás sikeres teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használjuk fel.