Tanácsadás és audit

ToxInfo – Tanácsadás és audit

Tanácsadással kiegészített kémiai biztonsági audit szolgáltatás

Auditszolgáltatásunk szerves részét képezi a tanácsadás is.
A helyszíni tapasztalatok, illetve az átadott dokumentumok alapján az audit eredményeit rögzítő jegyzőkönyvön kívül intézkedési tervet és megoldási javaslatot is készítünk megrendelőinknek.
Természetesen a megoldási javaslataink végrehajtása során is szakmai támogatást nyújtunk ügyfeleinknek.

 

Auditkritériumok

Az audit tevékenységünk során nem a különböző minőségirányítási rendszereknek és egyéb szabványoknak történő megfelelést vizsgáljuk.
Az auditkritériumokat az auditált szervezet tevékenységével releváns – kémiai biztonságot szabályozó – jogszabályok előírásai alapján határozzuk meg.

Célunk a jogszabályi megfelelőség vizsgálata, illetve ennek elérését elősegíteni tanácsadói szolgáltatásunkkal megrendelőinknél.

 

Egyedi igényeknek megfelelő auditprogramok

Egyszeri audit

Az audit lehet egyszeri esemény, vagyis a cél ebben az esetben a kémiai biztonság területén az audit időpontjáig elért eredmények, hiányosságok feltárása, valamint a folyamatok ellenőrzése.

Ismétlődő auditok

Az auditprogramunkat bizonyos időszakonként ismétlődő több audit összességeként is összeállíthatjuk.
Ezt abban esetben ajánljuk ügyfeleinknek, ha a kémiai biztonsággal kapcsolatos teendők jelentős részét házon belül, saját humánerőforrás alkalmazásával oldják meg.
A meghatározott időközönként lefolytatott audittevékenység megfelelő kontrollt és segítséget jelenthet a kémiai biztonság területén dolgozó munkavállalók részére.

 

Tanácsadói szolgáltatásaink

A ToxInfo Kft. szakértői a legnagyobb hazai tapasztalatokkal és a kémiai biztonság jogszabályainak naprakész ismereteivel ötvözve segítik ügyfeleiket a kihívást jelentő előírások betartásában.
Tanácsadói tevékenységünk a kémiai biztonság valamennyi területére kiterjed (REACH, CLP, hazai és uniós kémiai biztonsági előírások, hatósági elvárások, engedélyeztetések, stb.).

 

Tanácsadói szolgáltatásunk a gyakorlatban

Tanácsadói szolgáltatásunkat nem egy előre elkészített általános tematika alapján végezzük.
A személyes találkozót megelőzően minden esetben egyeztetünk megrendelőinkkel, annak érdekében, hogy a megrendelő igényeit, tevékenységét megismerve a lehető leghatékonyabb tanácsadói szolgáltatást nyújthassuk.

Tanácsadói szolgáltatásunk a legtöbb esetben nem ér véget a személyes találkozó alkalmával.
A megrendelő cég tevékenységének megfelelően, gyakran a találkozó után még adatokat, információkat kell begyűjtenünk (pl.: vezető regisztrátor van birtokában bizonyos információknak, stb.), amelynek eredményeit – a feldolgozás és kiértékelés után – írásban ismertetünk a megrendelővel.

REACH tanácsadói szolgáltatásunk főbb elemei:

 • REACH rendelet általános ismertetése
 • Vállalat szerepének meghatározása a REACH folyamatban
 • A vállalat REACH-nek való megfelelésének értékelése
 • A REACH rendelet már hatályban lévő rendelkezéseinek áttekintése, a vállalat részéről megtett lépések hatékonyságának értékelése, hiányosságok feltárása
 • A REACH rendelet jövőben hatályba lépő rendelkezéseinek ismertetése
 • Tájékoztatás a mentességekről
 • Szakértői tanácsadás, tájékoztatás a hatékony információáramlás megszervezéséhez
 • Tájékoztatás a szállítói láncon belül szükséges adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • Általános tanácsadás a kémiai biztonságot érintő jogszabályokról
 • A biztonsági adatlap állomány szúrópróbaszerű ellenőrzése
 • Az adatgyűjtési és tárolási módszerek értékelése
 • A nemzeti hatóság és a nemzetközi hatóság elérhetőségeinek megadása
 • Nyomon követendő források meghatározása
 • Teendők, feladatok meghatározása

 

Kémiai biztonsággal kapcsolatos tanácsadás főbb témakörei lehetnek:

 • Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei
 • A biztonsági adatlap aktualizálásának szükségszerűsége
 • Hatósági bejelentések, engedélyeztetések gyakorlati megvalósítása
 • Vegyi termékek lakossági forgalmazása során figyelembeveendő előírások ismertetése
 • CLP csomagolás és címkézés
 • Biztonsági adatlap átadásának, dokumentálásának, archiválásnak módjai
 • Legfontosabb REACH előírások ismertetése

 

Tanácsadás és audit szolgáltatásainkkal kapcsolatos referenciáink

A több mint 16 éves tanácsadói, szakértői tevékenységünk során számos hazai cég munkáját segítettük a kémiai biztonság előírásaink történő megfelelésben.
Szakértelmünkről, megbízhatóságunkról Ön is meggyőződhet a „referenciáink” menüpont alatt.

 

Árajánlatkérés tanácsadás és audit tevékenységünkre

Elektronikus levélben elküldött árajánlatkérést 24 órán belül megválaszoljuk.
A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához, időpont egyeztetésben, illetve az audit vagy tanácsadás céljainak meghatározásához  segítséget nyújt ügyfélszolgálatunk.

Címkék: