Biztonsági adatlap összeállítása, SDS készítése

ToxInfoBiztonsági adatlap szolgáltatások – Biztonsági adatlap összeállítás, készítés

Biztonsági adatlap (angolul Safety Data Sheet, SDS) összeállítása, SDS készítése során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke, valamint a (EU) 2020/878 rendelet és egyéb releváns nemzeti jogszabályok előírásait alkalmazzuk.

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő biztonsági adatlapot adunk át Ügyfelünknek.

Cégünk a biztonsági adatlap összeállításához szakmai megfontolások miatt nem használ „biztonsági adatlap készítő” szoftvert. Az SDS készítésének folyamatában kizárólag a kémiai biztonság előírásaiban jártas, a biztonsági adatlap összeállításban megfelelő tapasztalattal rendelkező szakértőink vesznek részt.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdés esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat

Árajánlatkérés új biztonsági adatlap elkészítésére, összeállítására

Mikor lehet szükséges új biztonsági adatlapot összeállítani, illetve készíteni?

Az SDS-ek összeállítása során alkalmazott előírások

Miért válasszon minket?

Új biztonsági adatlap összeállítása, készítése szolgáltatásunk

Minőségbiztosítás a biztonsági adatlap készítésének folyamatában

Biztonsági adatlap összeállításához kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Árajánlatkérés biztonsági adatlap készítésére

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap elkészítése után

Garancia

Mikor szükséges új biztonsági adatlapot összeállítani, illetve készíteni?

Új biztonsági adatlap összeállítására elsősorban a keverékeket előállító továbbfelhasználóknak és vegyi anyagokat, keverékeket importáló cégeknek lehet szükségük.

A keverék előállítása során jellemzően csak összetétel és az alapvető fizikai- és kémiai tulajdonságok ismertek, de ezek alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével cégünk szakemberei már képesek elkészíteni a megfelelő biztonsági adatlapot.

Vegyi anyagok, keverékek importja esetén szem előtt kell tartani, hogy a biztonsági adatlapra vonatkozó előírások és ezzel együtt a felelősség is kizárólag az importőrre vonatkoznak. Mindezekből következik, hogy még abban az esetben is szükséges lehet új biztonsági adatlap összeállítása (vagy felülvizsgálata), ha azt a szállító mellékelte a termékhez.

 

Az SDS-ek összeállítása során alkalmazott jogszabályi előírások

A biztonsági adatlap összeállítása során az SDS elkészítésének időpontjában hatályos Uniós és a biztonsági adatlap felhasználási helyén (célország) hatályos és releváns nemzeti jogszabályokat alkalmazzuk.

A kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok változásainak folyamatos nyomon követesével biztosítjuk cégünknél az adatlap elkészítéséhez szükséges naprakész ismeretek meglétét.

A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményei

A 2021. január 1.-én hatályba lépett (EU) 2020/878 rendelet a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit tartalmazó (EU) 2015/830 rendeletet váltja fel.

2023 január 1. után valamennyi forgalomba lévő termék biztonsági adatlapjának meg kell felelnie a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletének (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról), és a biztonsági adatlap összeállításakor is kizárólag e jogszabály előírásait szükséges alkalmazni.

 

Miért válasszon minket?

Biztonsági adatlap összeállítása, SDS készítése

Több mint 20 éves szakmai tapasztalat

A ToxInfo Kft. Magyarország piacvezető kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása.

Az SDS összeállításával, készítésével kapcsolatos több mint 20 éves tapasztalatunk, és a folyamatos szakmai képzés jelenti a garanciát az elkészített biztonsági adatlap minőségére, valamint a  jogszabályi megfelelőségére.

Cégünk elkötelezett abban, hogy a kémiai biztonság területén az Ügyfelei igényeinek maximálisan megfelelő és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa.

ToxInfo a kémiai biztonság szakértője.

 

Nemzetközi tapasztalatok a biztonsági adatlap készítésben

MSDS-Europe, mint a ToxInfo Kft. nemzetközi brandje 2004 óta végez szolgáltatásexportot a kémiai biztonság területén, elsősorban a biztonsági adatlapok összeállításával, készítésével kapcsolatban.

Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörünk elvárásainak megfelelve a lehető legmagasabb szintre fejlesztettük szakmai felkészültségünket, belső minőségbiztosítási kontrollmechanizmusainkat és képzési rendszerünket.

 

Folyamatos innováció és problémaközpontú gondolkodás

Az NKFI alapból támogatott és megvalósított projekt során kifejlesztett új eljárás, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatói platform lehetővé teszi egy tetszőleges nagyságú SDS állományból jogszabályváltozás esetén az érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapok azonosítását.

SDS Kontroll Szolgáltatás

 

Szolgáltatásunk

Új biztonsági adatlap összeállítása, készítése

A biztonsági adatlap készítése során szakértőink a rendelkezésre álló adatok, információk, illetve a pontos összetétel alapján készítik el a hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapot.

 

Biztonsági adatlap összeállításához, elkészítéséhez szükséges adatok, információk

 • Keverék „fantázianeve”
 • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
 • Keverék szerepe (pl. homlokzatfesték)
 • Tömegszázalékos összetétel
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható, pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
 • Javasolt újrahasznosítási módok
 • Ha megbízóink birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatok és információk

 

A biztonsági adatlap készítés során – többek közt – az alábbi részfeladatokat is elvégezzük:

 • Keverék veszélyességi osztályozása az 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően
 • H- és P-mondatok meghatározása a termék veszélyességével összhangban
 • A biztonsági adatlapban feltüntetendő összetevők körének meghatározása (keverékek esetén)
 • Keverékek összetevőinek IUPAC szerinti elnevezésének, veszélyességi osztályozásának ellenőrzése, javítása
 • Munkahelyi expozíciós határértékek megadása a célország nemzeti előírásainak megfelelően (ha, van)
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) megadása

 

Új SDS összeállítását az alábbi nyelveken vállaljuk

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

Egy adott keverék több célországba történő forgalomba hozatala esetén elegendő csak egy célnyelvre kérni a biztonsági adatlap összeállítását, további nyelvek esetén válassza az SDS fordítás szolgáltatásunkat.

 

Minőségbiztosítás a biztonsági adatlap készítésének folyamatában

Célunk, hogy a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő biztonsági adatlapot adjunk át megrendelőinknek.

Cégünk a több mint 20 éves szakmai múltjának, valamint több folyamatorientált innovációs fejlesztésének köszönhetően a nemzetközi élvonalba sorolható belső folyamatokat dolgozott ki a biztonsági adatlapok készítésének minőségbiztosítására.

A magas szintű naprakész szakértelem és a munkafolyamataink során alkalmazott kontrollmechanizmusok együttesen garantálják az elkészített biztonsági adatlap magas szakmai minőségét.

 

Biztonsági adatlap összeállításához kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 • SDS kontroll

Jogszabályváltozás esetén azonosítjuk az új, vagy módosított jogszabály által érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapokat.
Kizárólag a biztonsági adatlap összeállítás szolgáltatásunkkal együtt rendelhető meg, amely egyszeri díj megfizetése mellett 24 hónapig segíti az SDS portfólió jogszabályi megfelelőségét biztosítani. További információ

 • Címketerv készítése

Címkeelemek meghatározása az elkészített biztonsági adatlappal összhangban az 1272/2008/EK (CLP) rendelet, valamint egyéb, a speciális termékekre (VOC-tartalmú festékek, mosó- és tisztítószerek, biocidok, stb.) vonatkozó különleges előírások figyelembevételével. További információ

 • PCN bejelentés

A CLP rendelet VIII. mellékletének hatálya alá eső veszélyes keverékek bejelentése a PCN portálon (felhőalapú IUCLID–on) keresztül a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének és módosításainak figyelembevételével.

 • S.O.S – sürgősségi szolgáltatásaink

Új biztonsági adatlap elkészítését, összeállítását (darabszámtól és pillanatnyi kapacitásunktól függően) „expressz” 24 órás, vagy „rapid” 72 órás határidővel is teljesítjük. További információ

 

Árajánlatkérés biztonsági adatlap készítésére

Online árajánlatkérő űrlapunk kitöltése, vagy elektronikus levélben elküldött árajánlatkérés után 24 órán belül elkészítjük a biztonsági adatlap összeállítására vonatkozó árajánlatunkat.

Az árajánlatkérő űrlap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni, ha az SDS készítés mellett valamilyen egyéb kiegészítő szolgáltatást is igénybe kíván venni.

Szolgáltatásaink tartalmával, a megrendelés folyamatával vagy a kémiai biztonsággal kapcsolatban felemerülő kérdése esetén keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

Online árajánlatkérés biztonsági adatlap összeállításra

Hosszú távú együttműködés esetén

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban folyamatosan felmerülő igény esetén – keretszerződéses konstrukcióban –  lehetőséget biztosítunk egy adott időszak (tárgyhó vagy naptári negyedév) alatt együttesen megrendelt biztonsági adatlapokra vonatkozó halmozott árkedvezmények igénybevételére, halasztott fizetés mellett.

Bővebb információért, szerződéstervezetért kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét

 

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap elkészítése után

ToxInfo Ügyféltámogatási Program

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.

Az ügyfélkapcsolat számunkra nem ér véget a biztonsági adatlap elkészítésével és átadásával.
A biztonsági adatlapok értelmezésével, felhasználásával, valamint a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése után is segítséget nyújt Önnek a vállalati kapcsolattartója.

 

Garancia

Cégünk által összeállított biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállalunk.

Anyagi garanciavállalásunk a hibás teljesítés során keletkező valamennyi közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását, amelynek eredményéről azonnal tájékoztatást küld Ügyfelünknek.

Ügyfélszolgálat

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap szolgáltatások
SDS aktualizálásabiztonsági adatlap fordítás

PCN bejelentés szolgáltatások
Keverékek bejelentése a PCN portálon, PCN változásbejelentés szolgáltatás, UFI-kód generálása

 

Legfrissebb cikkek

 

Kiemelt cikkek

 

Hasznos szakmai anyagok

Biztonsági adatlap tudástár
A biztonsági adatlap tudástár a biztonsági adatlap és a kapcsolódó jogszabályi előírások értelmezéséhez nyújt segítséget.

Iránytű a kémiai biztonsághoz
A kémiai biztonság előírásaival kapcsolatos “populárisabb” tartalmak, amelyek segítséget nyújtanak a kötelezettségek megértéséhez és az azokra történő felkészüléshez.

 

Maradjon naprakész!

Szeretne naprakész információkat kapni a biztonsági adatlapokra vonatkozó előírásokról, vagy a kémiai biztonságot érintő fontos változásokról, határidőkről? Iratkozzon fel hírlevelünkre!