Biztonsági adatlap összeállítása, készítése

ToxInfoBiztonsági adatlap szolgáltatások – Biztonsági adatlap összeállítás, készítés

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot készítünk Ügyfelünknek.

Az új biztonsági adatlap (SDS) összeállítása, készítése során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke, valamint a (EU) 2020/878 rendelet és egyéb releváns magyar jogszabályok előírásait alkalmazzuk.

Kozmetikai termékekhez a biztonsági adatlap készítése kozmetikai termékekhez szolgáltatásunkat ajánljuk.

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szükségessé válhat

Biztonsági adatlap összeállítására elsősorban keverékek előállítása során lehet szükség, vagy ha a beszállító valamilyen okból kifolyólag nem biztosítja a megfelelő biztonsági adatlapot (pl.: import).
Cégünk szakemberei az összetétel és néhány releváns adat alapján elkészítik a biztonsági adatlapot.

 

Minőségbiztosítás a biztonsági adatlap készítésének folyamatában

Cégünk a közel 20 éves szakmai múltjának, valamint több folyamat orientált innovációs fejlesztésének köszönhetően a nemzetközi élvonalba sorolható belső folyamatokat dolgozott ki a biztonsági adatlapok készítésének minőségbiztosítására.

Célunk, hogy a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő biztonsági adatlapot adjunk át megrendelőinknek. A tökéletes biztonsági adatlap titka  a magas szintű, naprakész szakértelemben és a munkafolyamatok során alkalmazott kontrollmechanizmusokban van.

A biztonsági adatlap elkészítésének munkafolyamata

A biztonsági adatlap készítése során szakértőnk a rendelkezésre álló információk illetve a pontos összetétel alapján elkészíti a hatályos hazai és uniós jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapot.

Online árajánlatkérés biztonsági adatlap készítésére

 

Biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásunk tartalma

 • Magyar nyelvű biztonsági adatlap elkészítése, az EU 2020/878 rendeletnek és a releváns magyar előírásoknak megfelelően
 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, veszélyességi besorolásának megadása
 • CLP rendelet (1272/2008/EK) szerinti veszélyességi osztályba sorolás
 • H- és P-mondatok kiválasztása a termék veszélyességével összhangban
 • Munkahelyi expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) megadása
 • A vonatkozó jogszabályok megadása

 

Biztonsági adatlap összeállításához, elkészítéséhez szükséges adatok, információk

 • Keverék „fantázianeve”
 • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
 • Keverék szerepe (pl. homlokzatfesték)
 • Tömegszázalékos összetétel
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható, pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
 • Javasolt újrahasznosítási módok
 • Ha megbízóink birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatok, információk

Ügyfélszolgálat

 

SDS kontroll és minőségtanúsítás

A biztonsági adatlap összeállítása után 2 évig garantáljuk ügyfeleinknek, hogy jogszabályváltozás esetén értesítést küldünk az aktualizálandó SDS-ekről. Minőségtanúsítás és valós idejű információnyújtás az adatlap felhasználóinak.

Bővebb információ

 

Biztonsági adatlap összeállítás szolgáltatás - ToxInfo Ügyféltámogatási ProgramToxInfo Ügyféltámogatási Program

Kiemelt ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap fordítás szolgáltatás igénybevétele során

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében. Az ügyfélkapcsolat számunkra nem ér véget a biztonsági adatlap elkészítésével, fordításával.
A biztonsági adatlapok értelmezésével, felhasználásával, valamint a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése után is segítséget nyújtunk Önnek.

.

GY.I.K. – A megrendelési, illetve teljesítési folyamattal kapcsolatos kérdések

 

Garancia

A cégünk által készített/összeállított biztonsági adatlapokra, illetve minden egyéb kapcsolódó szolgáltatásunkra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállalunk.
Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szolgáltatásunkhoz ajánljuk

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok