Biztonsági adatlap összeállítása, készítése

Biztonsági adatlap szolgáltatások – Biztonsági adatlap összeállítás, készítés

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot készítünk Ügyfelünknek.
Az új biztonsági adatlap (SDS) összeállítása, készítése során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikke és az (EU) 2015/830 rendelet, valamint a releváns magyar jogszabályok előírásait alkalmazzuk.
Kozmetikai termékekhez a biztonsági adatlap készítése kozmetikai termékekhez szolgáltatásunkat ajánljuk.

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szükségessé válhat

Biztonsági adatlap összeállítására elsősorban keverékek előállítása során lehet szükség, vagy ha a beszállító valamilyen okból kifolyólag nem biztosítja a megfelelő biztonsági adatlapot (pl.: import).
Cégünk szakemberei az összetétel és néhány releváns adat alapján elkészítik a biztonsági adatlapot.

 

Minőségbiztosítás a biztonsági adatlap készítésének folyamatában

Cégünk a több mint 15 éves szakmai múltjának, valamint több folyamat orientált innovációs fejlesztésének köszönhetően a nemzetközi élvonalba sorolható belső folyamatokat dolgozott ki a biztonsági adatlapok készítésének minőségbiztosítására.

Célunk, hogy a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő biztonsági adatlapot adjunk át megrendelőinknek. A tökéletes biztonsági adatlap titka  a magas szintű, naprakész szakértelemben és a munkafolyamatok során alkalmazott kontrollmechanizmusokban van.

Munkafolyamat

A biztonsági adatlap készítése során szakértőnk a rendelkezésre álló információk illetve a pontos összetétel alapján elkészíti a hatályos hazai és uniós jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapot.

 

Biztonsági adatlap készítés szolgáltatás tartalma

 • Magyar nyelvű biztonsági adatlap elkészítése, a 2015/830 (EU) rendeletnek és a releváns magyar előírásoknak megfelelően
 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, veszélyességi besorolásának megadása
 • CLP rendelet (1272/2008/EK) szerinti veszélyességi osztályba sorolás
 • H- és P-mondatok kiválasztása a termék veszélyességével összhangban
 • Munkahelyi expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) megadása
 • A vonatkozó jogszabályok megadása

 

Biztonsági adatlap összeállításához, elkészítéséhez szükséges adatok, információk

 • Keverék „fantázianeve”
 • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
 • Keverék szerepe (pl. homlokzatfesték)
 • Tömegszázalékos összetétel
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható, pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
 • Javasolt újrahasznosítási módok
 • Ha megbízóink birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatok, információk

 

Garancia

A cégünk által készített/összeállított biztonsági adatlapokra, illetve minden egyéb kapcsolódó szolgáltatásunkra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállalunk.
Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

 

Szakmai segítségnyújtás a szolgáltatás igénybevétele után

Az elkészített biztonsági adatlap értelmezésével, felhasználásával és a kapcsolódó kémiai biztonságot érintő feladatokról ügyfélszolgálatunk szakemberei az igénybe vett szolgáltatás után is segítséget nyújtanak.

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szolgáltatásunkhoz ajánljuk

 

Biztonsági adatlap összeállítása, készítése szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hasznos szakmai anyagok