PCN bejelentéssel, UFI létrehozásával kapcsolatos szolgáltatásaink

ToxInfo – UFI / PCN-bejelentés szolgáltatások

A PCN bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatásainkkal a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének, és módosításainak történő megfeleléshez kívánunk segítséget nyújtani az érintetteknek. Célunk a bejelentésre kötelezettek részére a legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatások biztosítása.

 

PCN bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

A CLP rendelet VIII. mellékletének hatálya alá eső veszélyes keverékek bejelentése a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a PCN portálon (Felhőalapú IUCLID–on) keresztül.

A keverékeket érintő változásokat szakmailag kiértékeljük és szükség szerint aktualizáljuk, naprakésszé tesszük a PCN bejelentéskor korábban megadott adatokat.

A termékportfólió, a szállítói láncban betöltött státusz és a piaci stratégia figyelembevételével segítünk meghatározni legmegfelelőbb stratégiát az UFI kód alkalmazásához.

 

Tanácsadói szolgáltatások, képzések

Online képzés, 4 óra időtartam

Önálló bejelentéstételre és a cég teljes „UFI stratégiáját” kezelni tudó munkavállaók elméleti és gyakorlati felkészítésére.

Online képzés, 2 x 4 óra

Gyakorlati ismeretek elsajátítása a PCN bejelentőportál önálló használatához. Megfelelő elméleti ismeretek szükségesek (Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének ismerete).

Online képzés, 4 óra időtartam

Szakértői támogatói szolgáltatásunk

PCN alapképzés

Felkészítő, elméleti oktatás

4 órás időtartam + 1 óra support

Képzésünket azon cégeknek ajánljuk, akiknek a termékeiket a Bizottság (EU) 2017/542 rendelet előírásainak megfelelően be kell jelenteniük és szükségesnek tartják a megfelelő elméleti felkészülést.

Az alapképzés tematikája

 • A vonatkozó rendelet előírásainak ismertetése
 • Segítségnyújtás a helyes értelmezéshez, összefüggések megértéséhez
 • Kötelezettségek megbeszélése
 • Szükséges adatok, dokumentumok összegyűjtése
 • Döntéstámogatás a stratégiai tervezéshez
 • Tanácsok a bejelentés naprakészen tartásához
 • Megbízott kolléga alapszintű (elméleti) felkészítése a várható feladatok megoldására
 • Intézkedési tervet és megoldási javaslatot is készítünk a tanácsadás során rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a bejelentéssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő problémákra
 • Az oktatás végén konzultáció, egyéni kérdések megválaszolása

 

Az oktatás előzetes igényfelmérést követően online formában történik. A képzés után 1 órányi Support szolgáltatást biztosítunk díjmentesen.

PCN bejelentőportál training

PCN bejelentés gyakorlata lépésről-lépésre

Gyakorlati ismeretek elsajátítása a PCN bejelentőportál önálló használatához

Képzésünket azon cégeknek ajánljuk, akik biztosak abban, hogy a munkatársaik már megfelelő elméleti tudással rendelkeznek a PCN jogszabály helyes értelmezéséhez, de bizonytalanok a bejelentőportál gyakorlati használatában.

4 órás időtartam + 2 óra support

A képzés tematikája

 • ECHA felhőalapú PCN bejelentőportál funkcióinak ismertetése
 • PCN dosszié összeállításának lépései
 • PCN dosszié benyújtása
 • ECHA bejelentőportál gyakorlófelületének ismertetése
 • Próbabejelentések elkészítése először közösen, majd a résztvevők által önállóan
 • A próbabejelentések kiértékelése, kérdések megválaszolása
 • Emlékeztető jegyzet biztosítása

 

Az oktatás előzetes igényfelmérést követően online formában történik. A traininget követően 2 órányi Support szolgáltatást biztosítunk díjmentesen.

PCN ügyintéző képzés

Komplex elméleti és gyakorlati szakismeret

Képzésünket elsősorban olyan cégeknek ajánljuk, akik gondoskodni kívánnak a bejelentést végző kollégájuk megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítéséről, hogy önállóan tudják a cég PCN bejelentéssel kapcsolatos ügyeit intézni.

2 napos képzés – 2 * 4 óra + 5 óra support

A képzés tematikája

 • A vonatkozó rendelet ((EU) 2017/542 Rendelet) előírásainak ismertetése
 • Kivételek, mentességek meghatározása
 • Termékportfólió és piacok felmérése
 • Bejelentésköteles keverékek meghatározása
 • A termékhez tartozó dokumentáció áttekintése, biztonsági adatlapok ellenőrzése (összetétel, besorolás)
 • Keverékben lévő keverékek (MIM – Mixture in Mixture) meghatározása
 • Termékkategóriák meghatározása (EuPCS)
 • Termékportfólió bejelentési stratégiájának kidolgozása
 • ECHA felhőalapú PCN bejelentőportál funkcióinak ismertetése
 • PCN dosszié összeállításának lépései
 • PCN dosszié benyújtása
 • ECHA bejelentőportál gyakorlófelületének ismertetése
 • Próbabejelentések elkészítése először közösen, majd a résztvevők által önállóan
 • A próbabejelentések kiértékelése, kérdések megválaszolása
 • Tanácsok a bejelentés naprakészen tartásához

 

A képzés felosztása

1. nap (4 óra)

Képzésünk első napján először a bejelentés elméleti és gyakorlati hátterének ismertetésére kerül sor. Szakértőnk példákon keresztül segít megérteni az összefüggéseket, a cég termékportfóliójának áttekintése után pedig segítséget nyújt a bejelentési stratégia kidolgozásához. Az első nap második felében a PCN bejelentőportál használata kerül bemutatásra lépésről lépésre. A napot a felmerülő kérdések megbeszélése zárja.

2. nap (4 óra)

A második nap programját egy közösen megbeszélt időpontban fogjuk teljesíteni. A program szerint a résztvevők próbabejelentéseket tesznek az ECHA bejelentőportál gyakorlófelületére szakértőnk folyamatos támogatása mellett, miközben megbeszélik a felmerülő kérdéseket. A szolgáltatási csomag részeként szakértőnk a képzés teljesítése után is rendelkezésére áll mind a bejelentéssel kapcsolatos elméleti, mind a bejelentőportál használatával kapcsolatos kérdésekben (Support).

Az oktatás előzetes igényfelmérést követően online formában történik. A képzés után 5 órányi Support szolgáltatást biztosítunk díjmentesen.

PCN Support szolgáltatás

Azonnali segítségnyújtás a bejelentési folyamat során

Szolgáltatásunkat elsősorban olyan cégeknek ajánljuk, akik önállóan kívánják kezelni a PCN bejelentéssel kapcsolatos feladatokat, de szükség esetén professzionális szakmai segítséget is igénybe vennének.

Support tevékenységünk óradíjas szolgáltatás, melynek keretében elsősorban a Zoom alkalmazáson keresztül segítjük Ügyfeleinket a bejelentés folyamán felmerült akadályok gyors elhárításában.

Szolgáltatásunkat folyamatos rendelkezésre állás mellett, átalánydíjas konstrukció keretében is igénybe vehetik a cég egyedi igényeinek megfelelően kialakított szerződéses konstrukcióban.

Keverékek bejelentése a PCN portálon

A Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének megfelelően a CLP rendelet VIII. mellékletének hatálya alá eső veszélyes keverékek bejelentése a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a PCN portálon (Felhőalapú IUCLID–on) keresztül.

Egyedi igények, nagyobb volumenű megrendelés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat, hogy az igényeinek legmegfelelőbb konstrukciót tudjuk biztosítani.

A szolgáltatás tartalma:

 • UFI generálása, érvényesítése (igény esetén)
 • Összetevők koncentrációtartományának meghatározása
 • Színezékek, illatszerek meghatározása
 • Keverékekben lévő keverékek (MiM) meghatározása
 • Az EuPCS rendszernek megfelelően a termékkategóriák meghatározása
 • Csomagolási típusok és méretek meghatározása
 • PCN-bejelentés elvégzése az ECHA bejelentő felületén keresztül

PCN változásbejelentés szolgáltatás

A bejelentés naprakésszé tétele

A PCN dosszié frissítése számos esetben válhat szükségessé. Ilyen lehet például, ha változás történt a forgalmazó vagy a kapcsolattartó adataiban, új kereskedelmi nevet vagy új UFI-t szeretnének hozzáadni, új célországokkal szeretnék a korábbi bejelentést bővíteni, Aktualizálási kötelezettséget vonhat maga után a keverék összetételében történt nagymértékű változás, illetve a termék egészséget érintő vagy fizikai veszélyek szerinti osztályozásának módosulása is.

Partnereinkkel szoros kommunikációs kapcsolatot kialakítva a keverékeket érintő változásokat szakmailag kiértékeljük és szükség szerint aktualizáljuk, naprakésszé tesszük a PCN bejelentéskor megadott adatokat.

Bővebb információ a  PCN bejelentés naprakésszé tételének szükségességéről

UFI kód generálás szolgáltatás

UFI menedzsment a létrehozástól a validálásig

A PCN bejelentések nélkülözhetetlen eleme az UFI kód.

Szolgáltatásunk részeként a termékportfóliót, a szállítói láncban betöltött státuszt és a piaci stratégiát figyelembe véve segítünk meghatározni az Önöknek legmegfelelőbb megközelítést az UFI kód alkalmazásához.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok birtokában legeneráljuk a kívánt darabszámú UFI kódot, továbbá elvégezzük azok validálását is.

Garancia

Tanácsadói és szolgáltatói tevékenységünket a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletével összhangban végezzük. Szolgáltatásainkra teljes szakmai és anyagi garanciát vállalunk.

 

PCN szolgáltatásainkkal kapcsolatos segítségnyújtás, a szolgáltatás megrendelése

Ügyfélszolgálatunk szakmai segítségnyújtást biztosít a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének előírásaival, vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásában.

GY.I.K. – A megrendelési, illetve teljesítési folyamattal kapcsolatos kérdések

 

Kapcsolódó hasznos oldal(ak)

 

Címkék: , ,