UFI létrehozásával, PCN bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

ToxInfo – UFI / PCN-bejelentés szolgáltatások

UFI szolgáltatásainkat a Bizottság (EU) 2017/542 rendeltének előírásaival összhangban állítottuk össze. Célunk az érintett importőröknek, keverék előállító továbbfelhasználóknak a legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatás biztosítása, amely megoldja az UFI alkalmazásával kapcsolatos feladataikat és csökkenti az adminisztratív terheiket.

 

Segítségnyújtás az UFI létrehozásához és érvényesítéséhez

Tanácsadói támogatásunkkal szakértői segítséget nyújtunk a bejelentésre kötelezett ügyfeleinknek az ECHA online UFI generátorának használatához.  Amennyiben partnereink nem rendelkeznek a szükséges humánerőforrás kapacitással a megfelelő adatok birtokában létrehozzuk és validáljuk az UFI-t az érintett termékekhez.

 

PCN-bejelentés (UFI) szolgáltatásunk

PCN-bejelentést valamennyi EGT tagországba vállalunk, a tagállam hivatalos nyelvén a IUCLID online rendszerén keresztül.

A bejelentés során az alábbi adatokat, információkat adjuk meg a kijelölt tagállami szerveknek:

A keverék és a bejelentő azonosítására szolgáló adatok

 • A keverék termékazonosítója
 • A bejelentőre vonatkozó adatok
 • Telefonszám és e-mail cím

A veszély azonosítása és kiegészítő infromációk

 • A keverék besorolása
 • Címkézési elemek
 • Toxikológiai adatok
 • Kiegészítő információk

A keverék összetevőire vonatkozó információk

 • A keverék azon összetevői, amelyekre bejelentési követelmények vonatkoznak
 • A keverék összetevőinek koncentrációja és koncentrációtartománya
 • A vészhelyzetre való reagálás és a megelőző intézkedések tekintetében komoly aggodalomra okot adó veszélyes összetevők
 • Más veszélyes összetevők és veszélyesként nem osztályozott összetevők
 • A keverék összetevőinek osztályozása

 

Termékkategória (EuPCS) meghatározása

A PCN-bejelentéshez a megfelelő termékkategóriába soroljuk az EuPCS rendszernek megfelelően.

 

Aktív kommunikáció a szállítói lánc szereplőivel

Szolgáltatásunk kiterjed a PCN-bejelentéshez szükséges adatok, információk szállítói láncon belül történő begyűjtésére és azok szakmai szempontú rendszerezésére, megfelelőségének vizsgálatára is.

 

Bejelentés naprakésszé tétele

Partnereinkkel szoros kommunikációs kapcsolatot kialakítva a keverékeket érintő változásokat szakmailag kiértékeljük és szükség szerint aktualizáljuk, naprakésszé tesszük a PCN bejelentésekor megadott adatokat.

Fontosnak tartjuk, hogy a bejelentők tisztában legyenek azzal, hogy az UFI egy adott összetételt azonosít! Egy adott UFI-kód csak addig használható ameddig az összetétele vagy az összetevők aránya (bizonyos tűréshatáron belül) nem változik meg az adott keverékben.

A Bizottság (EU) 2017/542 rendeltének értelmében az alábbi esetekben lehet szükséges az UFI bejelentés során megadott adatok frissítésére:

 • megváltozott a keverék termékazonosítója és/vagy UFI-ja
 • megváltozik a keverék veszélyeinek osztályozása
 • új toxikológiai adattal bővül a biztonsági adatlap 11. szakasza
 • a keverék összetétele megváltozik a vonatkozó jogszabályban rögzített módon, mértékben

 

UFI menedzsment szolgáltatásunk

Cégünk engedélyeztetési, hatósági bejelentésekben szerzett tapasztalata valamint a megfelelő kapacitás rendelkezésre állása lehetővé teszi, hogy az érintett cégek valamennyi UFI-val kapcsolatos feladatait elvégezzük.

Szolgáltatásunk az UFI generálástól a keverékek címkézéséig a teljes folyamatot felöleli és magába foglalja a PCN bejelentés folyamatos naprakésszé tételét is.

 

Garancia

A bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatásunk során a Bizottság (EU) 2017/542 rendeltében meghatározottak szerint járunk el. Az UFI bejelentés szakszerűségére teljes szakmai és anyagi garanciát vállalunk.

 

UFI szolgáltatásainkkal kapcsolatos segítségnyújtás, a szolgáltatás megrendelése

Ügyfélszolgálatunk szakmai segítségnyújtást biztosít a Bizottság (EU) 2017/542 rendeltének előírásaival, vagy szolgáltatásinkkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásában.

 

Kapcsolódó hasznos oldal(ak)