Egyedi formulaazonosító. Az UFI alkalmazása és a keverékek címkézése

Biztonsági adatlap tudástár Egyedi formulaazonosító

Az egyedi formulaazonosító (UFI) – unique formula identifier – a veszélyes keverékek címkéjén feltüntetendő 16 karakterből álló kódsor. Az UFI lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a toxikológiai központok információt szolgáltathassanak a veszélyes keverékekről. Az UFI-kóddal kapcsolatos előírások 2020-tól kezdődően fokozatosan (a felhasználás típusának függvényében) az EGT valamennyi tagországában egységes formában kerülnek bevezetésre. Az UFI alkalmazásával, valamint a keverékek címkézéssel kapcsolatos előírások a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletében kerültek kihirdetésre. Ezzel egy időben az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP) is kiegészült egy új, VIII. melléklettel.

 

Érintettek köre

A vonatkozó rendelet előírásai a veszélyes keverékek előállítóira (továbbfelhasználók) és importőreire vonatkoznak („bejelentők”).

Az UFI alkalmazása egészségi vagy fizikai veszély tekintetében osztályozott keverékek esetében kötelező, de az érintettek dönthetnek úgy is, hogy a nem veszélyes, vagy csak a környezetre veszélyes termékek esetében is alkalmazzák az egyedi formulaazonosítót.

Termékek, amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya alá:

 • termék- és folyamatorientált kutatási és fejlesztési célú keverékek
 • nyomás alatt lévő gázok
 • robbanóanyagok (instabil robbanóanyagok)

 

Az egyedi formulaazonosító létrehozása

Az ECHA online webalapú alkalmazásával az adószám és a keverék gyártási tételszámának megadásával hozható létre az egyedi UFI-kód.

Fontos!

 • A rendszer nem menti automatikusan a létrehozott UFI-kat, erről a felhasználónak kell gondoskodnia.
 • Adószám nélkül is létrehozható az UFI, de ezt a lehetőséget csak abban az esetben válasszuk, ha valóban nem rendelkezik a vállalkozás adószámmal!
 • A létrehozott UFI-t egy további lépésben érvényesíteni is szükséges!

Az UFI generátor elérhetősége. Használata díjmentes és az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.

 

Az UFI egy adott összetételt azonosít! Egy adott UFI-kód csak addig használható ameddig az összetétele vagy az összetevők aránya (bizonyos tűréshatáron belül) nem változik meg az adott keverékben. Új UFI-kód igényléséhez a megváltozott összetétel miatt a korábbi gyártási tételszám már nem használható.

A fentiekből adódóan a keverék nevének változása esetén nem szükséges új UFI-t igényelni. Eltérő kereskedelmi név esetén is alkalmazható ugyanaz a formulaazonosító, és az EGT valamennyi tagországában érvényes. Az érintett vállalat azonban dönthet úgy, hogy az eltérő kereskedelmi néven forgalomba hozott termékeit önálló UFI-val látja el (ezáltal a fogyasztó előtt rejtve marad az a tény, hogy az eltérő nevű termék valójában ugyanazt az összetételű keveréket takarja).

Illatanyag, színezőanyag esetében is megengedők az előírások. Új, nem veszélyes illatanyag, színezőanyag hozzáadása esetén nem szükséges új kódot generálni. Hasonló a helyzet ezen anyagok kismértékű koncentrációváltozása esetén is.

 

UFI bejelentési kötelezettség

A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete alapján meghatározott bejelentő (importőr, keverék előállító továbbfelhasználó) a kijelölt tagállami szervek felé (általában toxikológiai központok) az alábbi általános kritériumoknak megfelelően teszi meg a bejelentést:

 • minden tagállamban be kell jelenteni, ahol a keveréket forgalomba hozzák
 • a bejelentést az adott tagállam hivatalos nyelvén kell megtenni
 • kizárólag ipari felhasználás esetén választható a korlátozott bejelentés (a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének 5.3 pontja és a B. rész 3.1.1 pontja szerint)
 • a bejelentés díjmentes

 

Az UFI bejelentés során az alábbi információkat is meg kell adni:

 • Összetétel*
 • Kereskedelmi név
 • Szín
 • Csomagolás
 • Termékkategória
 • Toxikológiai információk
 • A bejelentőre vonatkozó egyéb adatok

 *Az UFI bejelentés során a nem veszélyes összetevőkről is információt kell nyújtani. A biztonsági adatlapban közölt adatok nem feltétlenül elégségesek a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez!

 

Határidők

2025-ig valamennyi veszélyes keverék címkéjén fel kell tüntetni az UFI-t az alábbi ütemezés szerint:

2020. január 1.

 • Az UFI és termékinformációk bejelentése a lakossági felhasználásra szánt termékek esetén.

2021. január 1.

 • Az UFI és termékinformációk bejelentése a foglalkozásszerű (professzionális) felhasználásra szánt termékek esetén.

2024. január 1.

 • Az UFI és termékinformációk bejelentése az ipari felhasználásra szánt termékek esetén.

2025. január 1.

 • A már forgalomba hozott keverékek esetében alkalmazott „türelmi” időszak vége.

 

Címkézési előírások

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI:” – minden nyelven ugyanaz, nagybetűkkel írandó
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – 4×4 karaktert tartalmazó kód, kötőjellel elválasztva
 • Jól látható (olvasható) módon kell feltüntetni.
 • Tipográfiai megkötés nincs (betűméretre vagy típusra vonatkozóan)
 • A veszélyes keveréket tartalmazó valamennyi termék címkéjén fel kell tüntetni
 • Ipari vagy csomagolással nem ellátott keverékek esetén az adatlapon kell feltüntetni
 • Letörölhetetlen módon kell feltüntetni a címkén

A CLP-címkézés gyakorlati megvalosítására vonatkozó egyéb hasznos tudnivalók.

 

Az egyedi formulaazonosító használata a szállítói láncban

Amennyiben a keverék előállításához már meglévő keveréket is felhasznál a továbbfelhasználó, akkor a felhasznált keverék összetétele helyett elegendő csak annak az UFI kódját ismernie. Mindennek a gyakorlati háttere az, hogy az UFI bejelentéskor gyakorlatilag az összes összetevőt meg kell adni, amely komoly nehézséget okozna egy „keverék a keverékben” típusú terméknél. A szállítói láncban már valószínűleg korábban bejelentették a felhasznált keverék összetételét, így az UFI ismeretében a hatóság előtt ismertek a lehetséges veszélyek. A keverék előállításához felhasznált keverék UFI-kódját természetesen a címkén sem kell feltüntetni (de a késztermékét igen), ezáltal elkerülhető, a bizalmas információk kiadása.

Továbbfelhasználók REACH kommunikációs kötelezettségeire vonatkozó egyéb tudnivalók.

 

Szolgáltatás ajánló