A CLP címke, címkézés a gyakorlatban

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár CLP címkézés a gyakorlatban

A kémiai biztonság hatálya tartozó termékeket az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint kell címkézni.

 

Címkézési kötelezettség

 • Amennyiben a CLP-rendelet szerint veszélyes az anyag, keverék
 • Robbanásképes árucikkek esetében
 • Nem veszélyes keverék esetében, amely egy vagy több, a CLP-rendelet II. mellékletének 2. részében említett koncentrációkat meghaladóan veszélyesként besorolt anyagot tartalmaz

Könnyített címkézési előírások a 125 ml alatti termékek esetében (1272/2008/EK I. melléklet 1.5.2)

 

Információforrások a CLP szerinti címkézéshez

Importőrként

Az 1272/2008/EK rendelet III. cím alapján kell a címkét elkészíteni.

Forgalmazóként

A biztonsági adatlap 2.2. szakasza alapján készítendő el a címke.

Viszonteladóként

Nincs teendő, csak, ha sérült a címkézés.

 

CLP címkézés általános szempontjai

 • „A veszély közlése címkézés formájában” elv
 • A címke nyelve
 • „Kiegészítő információ” a címkén
 • Olvashatósági/láthatósági szabályok
 • “Csoportosítási” szabályok

 

Veszélyt jelző címke elemei

 • A szállító(k) neve, címe és telefonszáma
 • Névleges mennyiség (lakossági felhasználás esetén!)
 • Termékazonosítók

Amennyiben alkalmazható:

* Lakossági felhasználás esetén az anyag vagy keverék hulladékként történő elhelyezéséről, valamint a csomagolás hulladékként való elhelyezéséről szóló óvintézkedésre vonatkozó mondatok is!

 • Kiegészítő információs mező (kötelező és nem kötelező elemek)

 

Kötelező, kiegészítő információs mező a címkén

 • fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyesség tekintetében osztályozott anyagokhoz és keverékekhez rendelt „EUH” betűkódok (II. melléklet 1.1. és 1.2. szakasza és a III. melléklet 2. szakasza).
 • I. mellékletben az adott anyaghoz tartozó figyelmeztető mondatok
 • Különleges elhárító intézkedésre vonatkozó információk.
 • Az EUH401 kiegészítő mondat növényvédőszerek esetén
 • Egyéb jogszabályokban meghatározott követelményekből eredő címkeelemek – felületaktív és illat anyagok (mosó- és tisztítószerek), az aeroszol adagolókra vonatkozó tűzveszélyes címkézés vagy a 2004/42/EK (VOC) irányelv szerinti illékony szerves vegyület (VOC) tartalom.
 • Keverékek egyedi EUH mondatokkal:

Ólom tartalmú keverékek

Caianoakrilátot tartalmazó keverékek

Cementek, cementkeverékek

Izocianátokat tartalmazó keverékek

≤ 700 molekulatömegű epoxi-összetevők

Aktív klórt tartalmazó

Kadmiuomot tartalmazó kemény vagy lágy forrasztásra szánt ötvözetek

Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó keverékek

Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó folyékony keverékek

Nem lakosságnak szánt keverékek, amelyek bizonyos anyagokat meghatározott minimális koncentrációban tartalmaznak

Aeroszolok

 

Ajánlott szakmai cikk:

 

Címkék és piktogramok minimális méretei

A Bizottság 286/2011/EU rendelete alapján

Űrtartalom; Címke méretei (mm); Piktogramok méretei (mm)

< 3 liter; 52 x 74; 10 x 10 (min.), 16 x1 6 (opt.)

3 – 50 liter; 74 x 105; 23 x 23

50 – 500 liter; 105 x 148; 32 x 32

500 liter felett; 148 x 210; 46 x 46

 

Speciális címkézési előírások

 • Hordozható gázpalackok (CLP I. melléklet 1.3.1. szakasz)
 • Propán, bután vagy cseppfolyósított petróleum gáz (LPG) tárolására használt gáztartályok (CLP I. melléklet 1.3.2. szakasz)
 • Aeroszolok és aspirációs veszélyt jelentőként besorolt anyagot vagy keveréket tartalmazó és zárt szórófejjel ellátott palackok (CLP I. melléklet 1.3.3. szakasz)
 • Fémek tömör formában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek (CLP I. melléklet 1.3.4. szakasz)
 • A CLP I. mellékletének 2.1. szakaszában említett robbanóanyagok, amelyeket robbanó vagy pirotechnikai hatás elérése céljából hoznak forgalomba (CLP I. melléklet 1.3.5. szakasz)
 • Fémekre korrozív hatásúként, de bőrmarást vagy súlyos szemkárosodást okozóként (1. kategória) nem osztályozott anyagok és keverékek (CLP I. melléklet 1.3.6. szakasz)

 

Az UFI alkalmazása a keverékek CLP címkézésén

Az UFI kód kötelező CLP címkeelem amelyet az alábbi fomátumban szükséges feltüntetni:

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Címkézési szabályok:

 • „UFI:” – minden nyelven ugyanaz, nagybetűkkel írandó
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – 4×4 (16) karaktert tartalmazó kód, kötőjellel elválasztva
 • Jól látható (olvasható) módon kell feltüntetni, letörölhetetlen módon (az UFI kódot tartalmazó matrica az eredeti címke közelébe utólag is felragasztható)
 • Tipográfiai megkötés nincs (betűméretre vagy típusra vonatkozóan)
 • A veszélyes keveréket tartalmazó termék belső(!) csomagolásán található címkéjén kell feltüntetni
 • Ipari vagy csomagolással nem ellátott keverékek esetén az adatlapon kell feltüntetni (biztonsági adatlap 1.1. szakaszában)
 • Letörölhetetlen módon kell feltüntetni a címkén
 • Címke közelében utólagosan felragasztva is elhelyezhető az UFI kód
 • Amennyiben a csomagolás alakja vagy mérete (túl kicsi) nem teszi lehetővé az UFI feltüntetését, akkor a külső csomagoláson a címke közvetlen közelében kell elhelyezni az UFI kódot

 

Nem szükséges az UFI-t feltüntetni a címkén:

 • ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek esetén
 • csomagolással nem rendelkező termékek esetén
 • kis kiszerelésű termékek esetén

A fentiek érvényesülése esetén, ha az UFI nem kerül rá a címkére, akkor a biztonsági adatlapon minden esetben fel kell tüntetni!

Bővebb információ az egyedi formulazonosítóra (UFI) vonatkozó előírásokról.

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van a “CLP címkézés a gyakorlatban” cikkünkhöz?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

Ügyfélszolgálat

 

Szolgáltatás ajánló