A CLP rendelet szerinti veszélypiktogramok

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár Veszélypiktogram

A veszélypiktogramról általában

A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi megjelenítése.
Ennek megfelelően anyaga vagy keveréke osztályozása meghatározza azokat a veszélyt jelző piktogramokat, amelyeket fel kell tüntetni címkéjén, ahogy azt a CLP I. mellékletének 2. (fizikai veszélyek), 3. (egészségi veszélyek), 4. (környezeti veszélyek) részei meghatározzák (a CLP 19. cikke).

A veszélyt jelző piktogramok – az adott veszélyességi osztály és veszélyességi kategória szerinti – alkalmazására vonatkozó szabályok szintén megtalálhatók a CLP V. mellékletében.

 

Veszélypiktogram a címkén

A címke színének és megjelenésének lehetővé kell tennie, hogy a veszélyt jelző piktogram és annak háttere jól látható legyen. A veszélyt jelző piktogramok alakja az egyik csúcsán álló négyzet (gyémánt alak), rajta fehér alapon fekete szimbólumok vörös kerettel (a CLP I. mellékletének 1.2.1 szakasza).
A piktogram legalább a harmonizált címke területének egy tizenötödét foglalja el, de a minimális terület nem lehet kisebb, mint 1 cm2.

 

Veszélypiktogram alkalmazása a CLP osztályozáskor

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 19.cikke alapján a CLP osztályozásban az alábbi veszélypiktogramokat kell használni.

 

CLP veszélypiktogramok

 

Veszélypiktogramok letöltése

A megfelelő képre kattintva megtekintheti nagyobb méretben, illetve letöltheti a veszélypiktogramot.

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Szolgáltatás ajánló

 

Hasznos cikkek