Jogszabályváltozások a kémiai biztonságban

ToxInfo – Jogszabályváltozás-figyelő

Jogszabályok kereséséhez használhatja weblapunk nyitó oldalán található keresőmezőt is.
A keresett jogszabály számának, vagy releváns kulcsszavak megadásával gyorsan és egyszerűen megtekintheti, letöltheti a kémiai biztonság releváns jogszabályait.

 

Jogszabályváltozások a kémiai biztonságban

Cégspecifikus jogszabályváltozás-figyelő szolgáltatásunk

Szolgáltatásunk segítségével mindig naprakész lehet a kémiai biztonsággal kapcsolatban, professzionális szakértői támogatással.

  • Cégspecifikus jogszabálykörnyezet meghatározása
  • Havi rendszerességgel írásos jelentés a tevékenységgel és a felhasznált vegyi anyagokkal releváns jogszabályváltozásokról
  • Közvetlen szakértői támogatás a jogszabályváltozás értelmezésével, a szükséges teendők maghatározásával kapcsolatban

Bővebb információért keresse ügyfélszolgálatunkat. 

 

Hírlevél

A kémiai biztonságot érintő fontos változásokról, illetve új vagy módosított jogszabályok megjelenésről kaphat naprakész tájékoztatást a hírlevelünk által. Itt iratkozhat fel hírlevelünkre: feliratkozás hírlevélre.

 

Kérdése van a jogszabályok értelmezésével kapcsolatban?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

 

A kémiai biztonság új és módosított jogszabályai

 

2024

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1328 RENDELETE (2024. május 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az oktametilciklotetrasziloxán (D4), a dekametil-ciklopentasziloxán (D5) és a dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) tekintetében történő módosításáról

Rövid összefoglaló:

A rendelet  2024.06.06-án lép hatályba. 

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 70. bejegyzése az (EU) 2024/1328 rendelet mellékletének megfelelően módosul.

  • Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4) CAS-szám: 556-67-2 EK-szám: 209-136-7
  • Dekametil-ciklopentasziloxán (D5) CAS-szám: 541-02-6 EK-szám: 208-764-9
  • Dodekametil-ciklohexasziloxán (D6) CAS-szám: 540-97-6 EK-szám: 208-762-8

A fenti anyagokkal kapcsolatos korlátozásokat különböző felhasználási területekre (pl. oldószerként textíliák, bőr és szőrme vegytisztítása során; lemosandó kozmetikai termékektől eltérő minden egyéb kozmetikai termékek esetében; gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények esetében; orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében) különböző időpontoktól kell alkalmazni.

A korlátozás egy része már 2020. január 31-óta alkalmazandó (a lemosandó kozmetikai termékekben használt D4 és D5 esetében az 1. pont c) alpontját 2020. január 31. után kell alkalmazni.)

A következő, legközelebbi időpont 2026. június 6.

A rendelet tartalmazza azokat a felhasználásokat is, amelyekre nem kell alkalmazni a korlátozásokat.

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/197 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2023. október 19.)

az 1272/2008/EK rendeletnek egyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése tekintetében történő módosításáról

 

2023

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2055 RENDELETE (2023. szeptember 25.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a szintetikus polimer mikrorészecskék tekintetében történő módosításáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/923 RENDELETE  (2023. május 3.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a PVC-ben előforduló ólom és ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/707 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. december 19.)

az 1272/2008/EK rendeletnek az anyagok és keverékek veszélyességi osztályai, valamint az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó kritériumok tekintetében

 

2022

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/586 RENDELETE (2022. április 8.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

Lejárati idő: 2025. május 1.

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/692 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. február 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

HELYESBÍTÉSEK

A 4. oldalon, a 2.cikkben, a második bekezdésben:

a következő szövegrész: „Ezt a rendeletet 2023. november 23-tól kell alkalmazni.”

helyesen: „Ezt a rendeletet 2023. december 1-től kell alkalmazni.”

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/643 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022. február 10.)

a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a peszticidek, az ipari vegyi anyagok, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok és a higany jegyzékbe vétele, valamint a vámkódok frissítése tekintetében történő módosításáról

Alkalmazandó: 2022. július 1-től

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/431 IRÁNYELVE (2022. március 9.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

 

2021

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2204 RENDELETE (2021. december 13.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2045 RENDELETE (2021. november 23.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2030 RENDELETE (2021. november 19.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az N,N-dimetilformamid tekintetében történő módosításáról

A Kormány 592/2021. (X. 27.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2021. évi 196. szám

A BIZOTTSÁG 2021. augusztus 12-i (EU) 2021/1962 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének helyesbítéséről

Helyesbítés

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1831 bizottsági irányelvhez

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1297 RENDELETE (2021. augusztus 4.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a 9–14 szénatomos láncú, perfluor-tartalmú karbonsavak (C9-C14 PFCA-k), ezek sói és a C9–C14 PFCA-rokon anyagok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1199 RENDELETE (2021. július 20.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a műfüves pályák töltőanyagaként granulátumokban vagy mulcsokban, illetve játszótereken és sportpályákon ömlesztett formában használt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) tekintetében történő módosításáról

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

(2021. évi CI. törvény egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról)

Hatályos 2021.06.29-től

A Kormány 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelete

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/979 RENDELETE (2021. június 17.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII–XI. mellékletének módosításáról

A Kormány 301/2021. (VI. 1.) Korm. Rendelete

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/876 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 31.)

az 1907/2006/EK rendeletnek az anyagok tartalék alkatrészek gyártása és már nem gyártott árucikkek vagy összetett termékek javítása során történő felhasználására vonatkozó engedélyezési kérelmek és felülvizsgálati jelentések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 340/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/849 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. március 11.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/643 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 3.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 1. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/57 RENDELETE (2021. január 25.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról

Helyesbítés

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2020. december 17-i (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

2020

 

Helyesbítés

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2151 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.)

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2096 RENDELETE (2020. december 15.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok, az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó eszközök, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, egyes folyékony anyagok vagy keverékek, a nonilfenol, valamint az azoszínezékek vizsgálati módszerei tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2081 RENDELETE (2020. december 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a tetováláshoz és a sminktetováláshoz használt festékekben található anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a regisztrálók számára a regisztrálás naprakésszé tételével kapcsolatban meghatározott kötelezettségekről

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1677 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. augusztus 31.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információszolgáltatási követelmények megvalósíthatóságának javítása érdekében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1676 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. augusztus 31.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról

A Kormány 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete

az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1149 RENDELETE (2020. augusztus 3.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a diizocianátok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2020/1036 végrehajtási határozata (2020. július 15.)

egyes, biocid termékekben használt hatóanyagok jóváhagyásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megtagadásáról

A Kormány 369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

Helyesbítés a 2020 878 bizottsági rendelethez

A Bizottság (EU) 2020/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/659 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. május 15.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott, az anyagok, alkotóelemek, valamint elektromos és elektronikus berendezések értékeléséhez szükséges műszaki dokumentációra vonatkozó harmonizált szabványról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/507 RENDELETE (2020. április 7.)

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének a megfelelőség-ellenőrzésre kiválasztandó regisztrálási dokumentációk százalékos aránya tekintetében történő módosításáról

Magyar Közlöny 2020. évi 64. szám

A Kormány 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

(A biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok és a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/217 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről

Hatálybalépés és alkalmazás hiányosan jelent meg ezért az alábbi helyesbítéssel együtt alkalmazandó:

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről szóló, 2019. október 4-i (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/171 RENDELETE (2020. február 6.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

Magyar Közlöny 2020. évi 21. szám

A Kormány 14/2020. (II. 12.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/364 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben használt kadmiumra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/365 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/366 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Hatályos: 2020.02.08-tól

Megjegyzés:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát veszti.

2019

 

Magyar Közlöny 2019/210

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

Hatályos: 2020.01.01.-től

Megjegyzés:

Munkaegészségügyi bejelentések és nyilvántartások című fejezet érint minden olyan munkáltatót, ahol a munkavállalók veszélyes anyagoknak vannak kitéve.

Magyar Közlöny 2019/208

2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

A rendelet módosítása az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentési kötelezettségére vonatkozó változásokat tartalmazza, a CLP VIII. mellékletben foglaltak alapján.

Magyar Közlöny 2019/206

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

Módosult a Kémiai biztonsági törvény 44. §. az egészségügyi kártevőirtó tevékenység, illetve a méregközpontba történő bejelentés vonatkozásában.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/11 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 29.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információk tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2019/1390 rendelete (2019. július 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1691 RENDELETE (2019. október 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. október 9.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. július 23.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1831 IRÁNYELVE (2019. október 24.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2019/112

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/957 RENDELETE (2019. június 11.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridekafluoroktil)-szilántriol és a TDFA-k tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/983 IRÁNYELVE (2019. június 5.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)

4 új anyaggal bővült a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) engedélyezésének jelöltlistája (2019.07.16.)

(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

A Kormány 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Ez a rendelet a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny 2019. évi 130. szám

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/521 RENDELETE (2019. március 27.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A Kormány 60/2019. (III. 25.) Korm. Rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2019. 03.25.,  49. szám

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/330 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. december 11.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

A Bizottság (EU) 2019/157 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. november 6.)

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/130 IRÁNYELVE (2019. január 16.)

a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

2018

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2005 RENDELETE (2018. december 17.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1881 RENDELETE (2018. december 3.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. és XII. mellékletének az anyagok nanoformáinak figyelembevétele érdekében történő módosításáról

Helyesbítés

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz (pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. február 9-i (EU) 2017/227 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1480 RENDELETE (2018. október 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet helyesbítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1513 RENDELETE (2018. október 10.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR-) anyagként besorolt anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/742 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/741 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/740 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az alumínium ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/739 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az acél ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/738 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/737 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/736 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/675 RENDELETE (2018. május 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/588 RENDELETE (2018. április 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1-metil-2-pirrolidon tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/589 RENDELETE (2018. április 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról

Helyesbítés – 2018/L102

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/589 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/669 RENDELETE (2018. április 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

Helyesbítés

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2017. május 4-i (EU) 2017/776 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/35 RENDELETE (2018. január 10.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az oktametilciklotetrasziloxán (D4) és a dekametil-ciklopentasziloxán (D5) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. november 28.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1179 RENDELETE (2016. július 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2017

 

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet Egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

A Bizottság (EU) 2017/1510 rendelete (2017. augusztus 30.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/776 RENDELETE (2017. május 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/706 RENDELETE (2017. április 19.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/1688 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A földművelésügyi miniszter 18/2017. (IV. 11.) FM rendelete

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/542 RENDELETE (2017. március 22.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról

BIZOTTSÁG (EU) 2017/698 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. február 3.)

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2017/735 rendelete (2017. február 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/227 RENDELETE (2017. február 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/164 IRÁNYELVE (2017. január 31.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról

2016

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/9 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. január 5.)

az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról

A Bizottság (EU) 2016/26 rendelete (2016. január 13.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról (1).

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/217 RENDELETE (2016. február 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/266 RENDELETE (2015. december 7.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. március 9.)

az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/770 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. április 14.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárások végrehajtására vonatkozóan benyújtandó információk egységes formátumának meghatározásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/863 RENDELETE (2016. május 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/ bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/918 RENDELETE (2016. május 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1005 RENDELETE (2016. június 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1017 RENDELETE (2016. június 23.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról

A Kormány 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1115 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. július 7.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárások végrehajtására vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökség által benyújtandó információk formátumának meghatározásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1179 RENDELETE (2016. július 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1688 RENDELETE (2016. szeptember 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1802 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. október 11.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról szóló 414/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2016. május 19-i (EU) 2016/918 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 156., 2016. június 14.)

A Kormány 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2015

 

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 RENDELETE  (2015. március 23.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. február 24.)

a szén-dioxidnak a 15. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/326 RENDELETE (2015. március 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/407 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/411 HATÁROZATA (2015. március 11.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, a festékekbe és bevonatokba vegyített, kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/416 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a dinotefuránnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/419 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a tolilfluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 RENDELETE (2015. március 23.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/628 RENDELETE (2015. április 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

A Kormány 365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 88/2015. (XII. 21.) FM rendelete

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról (hatályos: 2016.01.01.)

A Bizottság (EU) 2015/1221 rendelete (2015. július 24.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról  (Kötelező: 2017. jan. 1-től)

A Kormány 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 29.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendelethez

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.)

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.november 30.)

a kozmetikai termékekről.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.)

a mosó- és tisztítószerekről

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól