Jogszabályváltozások a kémiai biztonságban

ToxInfo – Jogszabályváltozás-figyelő

Jogszabályok kereséséhez használhatja weblapunk nyitó oldalán található keresőmezőt is.
A keresett jogszabály számának, vagy releváns kulcsszavak megadásával gyorsan és egyszerűen megtekintheti, letöltheti a kémiai biztonság releváns jogszabályait.

 

Jogszabályváltozások a kémiai biztonságban

Cégspecifikus jogszabályváltozás-figyelő szolgáltatásunk

Szolgáltatásunk segítségével mindig naprakész lehet a kémiai biztonsággal kapcsolatban, professzionális szakértői támogatással.

  • Cégspecifikus jogszabálykörnyezet meghatározása
  • Havi rendszerességgel írásos jelentés a tevékenységgel és a felhasznált vegyi anyagokkal releváns jogszabályváltozásokról
  • Közvetlen szakértői támogatás a jogszabályváltozás értelmezésével, a szükséges teendők maghatározásával kapcsolatban

Bővebb információért keresse ügyfélszolgálatunkat. 

 

Hírlevél

A kémiai biztonságot érintő fontos változásokról, illetve új vagy módosított jogszabályok megjelenésről kaphat naprakész tájékoztatást a hírlevelünk által. Itt iratkozhat fel hírlevelünkre: feliratkozás hírlevélre.

 

Kérdése van a jogszabályok értelmezésével kapcsolatban?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

 

A kémiai biztonság új és módosított jogszabályai

 

2021

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/643 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2021. február 3.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 1. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/57 RENDELETE (2021. január 25.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról

Helyesbítés

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2020. december 17-i (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

2020

 

Helyesbítés

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2151 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.)

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2096 RENDELETE (2020. december 15.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok, az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó eszközök, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, egyes folyékony anyagok vagy keverékek, a nonilfenol, valamint az azoszínezékek vizsgálati módszerei tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2081 RENDELETE (2020. december 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a tetováláshoz és a sminktetováláshoz használt festékekben található anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a regisztrálók számára a regisztrálás naprakésszé tételével kapcsolatban meghatározott kötelezettségekről

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1677 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. augusztus 31.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információszolgáltatási követelmények megvalósíthatóságának javítása érdekében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1676 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. augusztus 31.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról

A Kormány 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete

az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1149 RENDELETE (2020. augusztus 3.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a diizocianátok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2020/1036 végrehajtási határozata (2020. július 15.)

egyes, biocid termékekben használt hatóanyagok jóváhagyásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megtagadásáról

A Kormány 369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

Helyesbítés a 2020 878 bizottsági rendelethez

A Bizottság (EU) 2020/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/659 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. május 15.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott, az anyagok, alkotóelemek, valamint elektromos és elektronikus berendezések értékeléséhez szükséges műszaki dokumentációra vonatkozó harmonizált szabványról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/507 RENDELETE (2020. április 7.)

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének a megfelelőség-ellenőrzésre kiválasztandó regisztrálási dokumentációk százalékos aránya tekintetében történő módosításáról

Magyar Közlöny 2020. évi 64. szám

A Kormány 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

(A biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok és a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/217 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről

Hatálybalépés és alkalmazás hiányosan jelent meg ezért az alábbi helyesbítéssel együtt alkalmazandó:

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről szóló, 2019. október 4-i (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/171 RENDELETE (2020. február 6.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

Magyar Közlöny 2020. évi 21. szám

A Kormány 14/2020. (II. 12.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/364 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben használt kadmiumra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/365 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/366 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Hatályos: 2020.02.08-tól

Megjegyzés:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát veszti.

2019

 

Magyar Közlöny 2019/210

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

Hatályos: 2020.01.01.-től

Megjegyzés:

Munkaegészségügyi bejelentések és nyilvántartások című fejezet érint minden olyan munkáltatót, ahol a munkavállalók veszélyes anyagoknak vannak kitéve.

Magyar Közlöny 2019/208

2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

A rendelet módosítása az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentési kötelezettségére vonatkozó változásokat tartalmazza, a CLP VIII. mellékletben foglaltak alapján.

Magyar Közlöny 2019/206

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

Megjegyzés:

Módosult a Kémiai biztonsági törvény 44. §. az egészségügyi kártevőirtó tevékenység, illetve a méregközpontba történő bejelentés vonatkozásában.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/11 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 29.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információk tekintetében történő módosításáról

A Bizottság (EU) 2019/1390 rendelete (2019. július 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1691 RENDELETE (2019. október 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. október 9.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. július 23.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1831 IRÁNYELVE (2019. október 24.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2019/112

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/957 RENDELETE (2019. június 11.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridekafluoroktil)-szilántriol és a TDFA-k tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/983 IRÁNYELVE (2019. június 5.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)

4 új anyaggal bővült a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) engedélyezésének jelöltlistája (2019.07.16.)

(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

A Kormány 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Ez a rendelet a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny 2019. évi 130. szám

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/521 RENDELETE (2019. március 27.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A Kormány 60/2019. (III. 25.) Korm. Rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2019. 03.25.,  49. szám

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/330 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. december 11.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

A Bizottság (EU) 2019/157 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. november 6.)

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/130 IRÁNYELVE (2019. január 16.)

a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

2018

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2005 RENDELETE (2018. december 17.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1881 RENDELETE (2018. december 3.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. és XII. mellékletének az anyagok nanoformáinak figyelembevétele érdekében történő módosításáról

Helyesbítés

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz (pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. február 9-i (EU) 2017/227 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1480 RENDELETE (2018. október 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet helyesbítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1513 RENDELETE (2018. október 10.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR-) anyagként besorolt anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/742 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/741 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/740 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az alumínium ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/739 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. március 1.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az acél ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/738 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/737 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/736 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/675 RENDELETE (2018. május 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/588 RENDELETE (2018. április 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1-metil-2-pirrolidon tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/589 RENDELETE (2018. április 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról

Helyesbítés – 2018/L102

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/589 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/669 RENDELETE (2018. április 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

Helyesbítés

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2017. május 4-i (EU) 2017/776 bizottsági rendelethez

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/35 RENDELETE (2018. január 10.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az oktametilciklotetrasziloxán (D4) és a dekametil-ciklopentasziloxán (D5) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. november 28.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1179 RENDELETE (2016. július 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2017

 

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet Egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

A Bizottság (EU) 2017/1510 rendelete (2017. augusztus 30.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/776 RENDELETE (2017. május 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/706 RENDELETE (2017. április 19.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/1688 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A földművelésügyi miniszter 18/2017. (IV. 11.) FM rendelete

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/542 RENDELETE (2017. március 22.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról

BIZOTTSÁG (EU) 2017/698 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. február 3.)

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2017/735 rendelete (2017. február 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/227 RENDELETE (2017. február 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/164 IRÁNYELVE (2017. január 31.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról

2016

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/9 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. január 5.)

az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról

A Bizottság (EU) 2016/26 rendelete (2016. január 13.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról (1).

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/217 RENDELETE (2016. február 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/266 RENDELETE (2015. december 7.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. március 9.)

az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/770 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. április 14.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárások végrehajtására vonatkozóan benyújtandó információk egységes formátumának meghatározásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/863 RENDELETE (2016. május 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/ bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/918 RENDELETE (2016. május 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1005 RENDELETE (2016. június 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1017 RENDELETE (2016. június 23.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról

A Kormány 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1115 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. július 7.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárások végrehajtására vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökség által benyújtandó információk formátumának meghatározásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1179 RENDELETE (2016. július 19.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1688 RENDELETE (2016. szeptember 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1802 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. október 11.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról szóló 414/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2016. május 19-i (EU) 2016/918 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 156., 2016. június 14.)

A Kormány 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelete

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2015

 

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 RENDELETE  (2015. március 23.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. február 24.)

a szén-dioxidnak a 15. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/326 RENDELETE (2015. március 2.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/407 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 11.)

az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/411 HATÁROZATA (2015. március 11.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, a festékekbe és bevonatokba vegyített, kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/416 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a dinotefuránnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/419 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 12.)

a tolilfluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 RENDELETE (2015. március 23.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/628 RENDELETE (2015. április 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

A Kormány 365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 88/2015. (XII. 21.) FM rendelete

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról (hatályos: 2016.01.01.)

A Bizottság (EU) 2015/1221 rendelete (2015. július 24.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról  (Kötelező: 2017. jan. 1-től)

A Kormány 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelete

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 29.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendelethez

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.)

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.november 30.)

a kozmetikai termékekről.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.)

a mosó- és tisztítószerekről

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól