Biztonsági adatlap fordítás magyar és idegen nyelvekre

Biztonsági adatlap szolgáltatások Biztonsági adatlap fordítás honosítással

Biztonsági adatlap fordítása honosítással (szakmai adaptálás)

Fordítás magyar nyelvre

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő, honosított magyar nyelvű biztonsági adatlapot adunk át Ügyfeleinknek.
A biztonsági adatlap fordítása és szakmai adaptálása során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikkében foglaltakat, valamint az (EU) 2015/830 (EU) rendeletének illetve a releváns magyar jogszabályoknak az előírásait alkalmazzuk.

Fordítás idegen nyelvekre

Az uniós jogszabályok szerinti adaptálás mellett szolgáltatásunk kiterjed a célország munkahelyi expozíciós határértékek és a kötelezően feltüntetendő sürgősségi telefonszám megadására is.

A biztonsági adatlapok fordítását szakmai lektorálással az alábbi nyelvekre vállaljuk:
Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

A biztonsági adatlapok fordítása terén szerzett nemzetközi tapasztalatainkról győződjön meg a ToxInfo nemzetközi üzletágának referenciaoldalán!

A biztonsági adatlap fordítást sűrgősségi szolgáltatás keretében is bíztosítani tudjuk Ügyfeleinknek!

 

A honosítás fontossága a fordítás során

A kémiai biztonság jogszabályai egy egységes uniós „jogszabálykeretet” alkotnak. Mindezek ellenére minden tagországban – így Magyarországon is – vannak olyan speciális előírások, amelyeknek nem tud megfelelni az idegen nyelvű biztonsági adatlap szó szerinti fordítása.

Az “eredeti” idegen nyelvű biztonsági adatlapokban előforduló leggyakoribb hibák:

 

A biztonsági adatlap fordításának, szakmai adaptálásának munkafolyamata

A beérkezett idegen nyelvű biztonsági adatlapot fordítóink a megfelelő terminológiát alkalmazva magyar nyelvre fordítják.
A releváns jogszabályok figyelembevételével szakértőnk a gyártó információit kiegészítve, szükség esetén azokat módosítva véglegesíti az adatlapot.

 

A szolgáltatás tartalma

 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának ellenőrzése, szükség esetén kiegészítése
 • A CLP rendelet (1272/2008/EK) szerinti veszélyességi osztály meghatározása, vagy ha már az osztályozást elvégezték, akkor annak helyességének ellenőrzése,  korrigálása (pl.: H– és P-mondatok ellenőrzése)
 • A biztonsági adatlap formai módosítása az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak megfelelően
 • Veszélyességi és elővigyázatossági mondatok helyességének ellenőrzése, ha szükséges, azok korrigálása
 • A biztonsági adatlap előírásainak a veszélyességi osztályhoz igazítása
 • Hiányzó expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
 • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások cseréje szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatokra
 • A vonatkozó magyar jogszabályok megadása, illetve azokkal összhangban az adatlap tartalmának módosítása (a változtatásokat minden esetben jelezzük ügyfelünknek)*

* Idegen nyelvre történő fordítás során csak az uniós jogszabályi hivatkozásokat tüntetjük fel, amelyet a tapasztalatok szerint – a hazai gyakorlattól eltérően –  a célországok hatóságai elfogadnak. A nemzeti előírások figyelemmel követése, illetve a helyi hatóságok speciális igényeinek figyelembevételével a biztonsági adatlap esetleges módosítása  a Megrendelő feladata.

 

Biztonsági adatlap fordítása szakmai adaptálás nélkül

Biztonsági adatlap magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről történő fordítását az Unió valamennyi hivatalos nyelvéről, illetve nyelvére vállaljuk.

A fordítás során nem változtatunk sem a dokumentum tartalmán, sem a formáján, kizárólag szakfordítást végzünk a kívánt célnyelvre.
A szakmai adaptálás nélkül készített fordítás azonban a legtöbb esetben nem garantálja az EU-s jogszabályi környezetnek való megfelelést (főként, ha már az eredeti, kiindulási dokumentum sem megfelelő).

Szolgáltatásunk eredményeként lefordított adatlap esetében csak a fordítás helyességért tudunk felelősséget vállalni, a biztonsági adatlap hatósági megfeleléséért nem.

 

A biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunk tartalma

A biztonsági adatlapot az „eredeti”, idegen nyelvű biztonsági adatlappal formailag és tartalmilag teljesen azonos módon fordítjuk le a célnyelvre, anélkül, hogy az abban közölt adatok és információk (veszélyességi besorolások, CAS – számok, jogszabályi hivatkozások stb.) helyességét ellenőriznénk vagy megváltoztatnánk.
Szakmailag és stilisztikailag helyes mondatok és a megfelelő terminológia alkalmazását ugyanakkor garantálni tudjuk a szolgáltatásunk során.

 

Garancia

Cégünk a lefordított biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállal.
Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.
Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

 

Egyszerű és gyors folyamatok a szolgáltatás során

Elektronikus levélben vagy online árajánlatkérőnkön keresztül elküldött árajánlatkérést 24 órán belül megválaszoljuk.
Árajánlatunk mellékleteként megrendelő lapunkat is elküldjük Önnek, hogy az árajánlatunk elfogadása esetén a megrendelést is egyszerűbbé tegyük.
Önnek már csak a kitöltött megrendelőlapot és az árajánlatunkban megadott dokumentumokat, adatokat szükséges megküldenie részünkre és minden más már a mi dolgunk a teljesítéssel kapcsolatban.

 

Segítségnyújtás a szolgáltatás igénybevétele után

A lefordított, honosított biztonsági adatlap értelmezésével, felhasználásával és a kapcsolódó – kémiai biztonságot – érintő feladatokról ügyfélszolgálatunk szakemberei az igénybe vett szolgáltatás után is segítséget nyújtanak.

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

A biztonsági adatlapot fordítattó cégek jellemzően a Kbtv (2000. évi XXV. törvény) értelmében bejelentésre kötelezett forgalmazók. A jogszabályi kötelezettségek maradéktalan batartásához elengedhetetlen az adatlappal összhangban elkészített címketerv megléte is. Az elektronikus OKBI bejelentéshez teljeskörű segítséget nyújtunk, amely magában foglalja a bejelentendő termnékek körének meghatározását és az OSZIR rendszeren keresztül történő bejelentést is.
Biztonsági adatlap készítését, fordítását – bár nem kötelező – kozmetikai termékekhez is vállaljuk.

 

Hasznos szakmai anyagok