Biztonsági adatlap fordítás magyar és idegen nyelvekre

ToxInfoBiztonsági adatlap szolgáltatások Biztonsági adatlap fordítás honosítással

Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálással, jogszabályi adaptálással (honosítással) garantálja, hogy a célország nyelvére lefordított SDS mind tartalmi, mind formai szempontból megfelel az uniós és a célország nemzeti jogszabályainak. A szakmai lektorálás egyben azt is jelenti, hogy a forrás adatlap esetleges hiányosságait, ellentmondásait javítjuk, illetve az összetevők és a keverék veszélyességi osztályba sorolásának a helyességét is ellenőrizzük.

Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálás és jogszabályi adaptálás nélkül szolgáltatásunk során kémiai biztonság szempontjából történő ellenőrzést és javítást nem végzünk a fordítási folyamat során. A célország hivatalos nyelvére lefordított biztonsági adatlap a forrás adatlappal megegyező formátumú és tartalmú biztonsági adatlapot adunk át megrendelőinknek.

Biztonsági adatlap fordítással kapcsolatos szolgáltatásainak bármely uniós nyelvről, illetve nyelvre vállaljuk.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdés esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat

Árajánlatkérés biztonsági adatlap fordítására

Mi az a biztonsági adatlap (SDS)?

Miért szükséges a biztonsági adatlapot lefordítani?

A szállítói láncban kinek kell a biztonsági adatlapot lefordítania, illetve biztosítania az idegen nyelvű SDS-t?

Miért fontos a biztonsági adatlapok fordítása?

Miért válasszon minket?

A honosítás, illetve a szakmai lektorálás fontossága a fordítás során

Biztonsági adatlap fordítással kapcsolatos szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap fordításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Árajánlatkérés biztonsági adatlap fordítására

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap fordítás szolgáltatás igénybevétele során

Garancia

Mi az a biztonsági adatlap (SDS)?

A biztonsági adatlap (Safety Data Sheet, SDS) egy olyan dokumentum, amely átfogó információt tartalmaz egy anyag vagy keverék összetételéről, fizikai és kémiai tulajdonságairól, egészségügyi és környezeti hatásairól. Útmutatást tartalmaz – többek között – a termék biztonságos kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához.

 

Miért szükséges a biztonsági adatlapot lefordítani?

Az EGT területén biztonsági adatlap köteles vegyi terméket csak az adott tagország hivatalos nyelvére lefordított biztonsági adatlappal lehet forgalomba hozni. A lefordított adatlap alapján lehetséges csak a vegyi terméket a szükséges címkézéssel ellátni, illetve a hatósági bejelentési, engedélyeztetési eljárásokat lebonyolítani.

A biztonsági adatlapok ugyanakkor fontos kommunikációs eszközök a szállítói láncban, amelyek az érintetteket segítik abban, hogy teljesíthessék az anyagok és keverékek felhasználásából eredő kockázatok kezelésével kapcsolatban rájuk háruló kötelezettségeket.

 

A szállítói láncban kinek kell a biztonsági adatlapot lefordítania, illetve biztosítania az idegen nyelvű SDS-t?

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) rendelet 31. cikke értelmében:

(5) A biztonsági adatlapot – amennyiben az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik, illetve rendelkeznek – azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell biztosítani, amelyekben az anyag vagy keverék forgalomba kerül.

A fentiek értelmében a vegyi terméket adott tagországba szállító cég lesz a forgalomba hozó és ezáltal az SDS fordításáért felelős cég is. Természetesen üzleti megfontolásokból az üzleti partnerek „átvállalhatják” ezt a felelősséget és önkétnes alapon is biztosíthatják partnereiknek a célország nyelvére lefordított biztonsági adatlapot.

A magyar nyelvű biztonsági adatlapról

Miért fontos a biztonsági adatlapok fordítása?

A biztonsági adatlapok fordítása elengedhetetlen a célországok piacain forgalomba hozott vegyi anyagokkal, keverékekkel folytatott tevékenység végzéséhez.

Kizárólag a megfelelően lefordított és a célországok jogszabályaihoz adaptált biztonsági adatlap felelhet meg a jogszabályokban rögzített SDS-sekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.

Hogyan biztosítható a biztonsági adatlapok pontos fordítása?

Miért válasszon minket?

 

Több mint 20 éves szakmai tapasztalat

A ToxInfo Kft. Magyarország piacvezető kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása.

Az SDS fordításával kapcsolatos több mint 20 éves tapasztalatunk, és a folyamatos szakmai képzés jelenti a garanciát a fordítás minőségére, valamint a biztonsági adatlap jogszabályi megfelelőségére.

Cégünk elkötelezett abban, hogy a kémiai biztonság területén az Ügyfelei igényeinek maximálisan megfelelő és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa.

ToxInfo a kémiai biztonság szakértője.

 

Nemzetközi tapasztalatok a biztonsági adatlap fordításban

MSDS-Europe, mint a ToxInfo Kft. nemzetközi brandje 2004 óta végez szolgáltatásexportot a kémiai biztonság területén, elsősorban a biztonsági adatlapok fordításával, készítésével kapcsolatban.

Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörünk elvárásainak megfelelve a lehető legmagasabb szintre fejlesztettük szakmai felkészültségünket, belső minőségbiztosítási kontrollmechanizmusainkat és képzési rendszerünket.

 

Folyamatos innováció és problémaközpontú gondolkodás

Az NKFI alapból támogatott és megvalósított projekt során kifejlesztett új eljárás, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatói platform lehetővé teszi egy tetszőleges nagyságú SDS állományból jogszabályváltozás esetén az érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapok azonosítását.

SDS Kontroll Szolgáltatás

 

A honosítás, illetve a szakmai lektorálás fontossága a fordítás során

A biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálása során figyelembe vesszük mind a honosítás, mind a szakmai lektorálás szempontjait is és ennek megfelelően módosítjuk a célnyelvre lefordított adatlapot.

Honosítás

A kémiai biztonság jogszabályai egy egységes uniós „jogszabálykeretet” alkotnak. Mindezek ellenére minden tagországban – így Magyarországon is – vannak olyan speciális előírások, amelyeknek nem tud megfelelni az idegen nyelvű biztonsági adatlap szó szerinti fordítása.

Szakmai lektorálás

A forgalomba hozott vegyi anyaghoz, keverékhez lefordított biztonsági adatlapnak meg kell felelnie a fordítás időpontjában hatályos, az SDS-sekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Általános tapasztalat, hogy a forrásadatlap sok esetben egy korábbi hatályos jogszabály szerint készült ezért a fordítás során szakértőink egyben aktualizálják is a biztonsági adatlapot a hatályos formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

A szakmai lektorálásra a fentieken kívül a forrásdokumentumban előforduló hibák javítása miatt is szükség lehet.

Jellemző hibák a fordítás alapjául szolgáló biztonsági adatlapokban:

 

Szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálással, jogszabályi adaptálással (honosítással)

A biztonsági adatlap fordítása és szakmai adaptálása során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikkében foglaltakat, valamint a  (EU) 2020/878 rendeletének, illetve a célország releváns jogszabályainak előírásait alkalmazzuk.

Szolgáltatásunk eredményeként az uniós és a nemzeti előírásoknak is megfelelő, szakmailag helyes, a célország hivatalos nyelvére lefordított biztonsági adatlapot adunk át Ügyfeleinknek.

 

A biztonsági adatlapok fordítását szakmai lektorálással az alábbi nyelvekre, illetve nyelvekről vállaljuk:

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

 

A biztonsági adatlap fordításának, szakmai lektorálásának munkafolyamata

A biztonsági adatlap fordítása során a biztonsági adatlap tartalma is ellenőrzésre kerül, illetve a lefordított adatlapot a fordításkor hatályos formai előírásokat teljesítő adatlapformátumban adjuk át megrendelőinknek.

Szakmai lektorálás során többek között az alábbi adatok kerülnek ellenőrzésre, illetve szükség szerint módosításra:

 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának ellenőrzése, szükség esetén kiegészítése
 • A CLP rendelet (1272/2008/EK) szerinti veszélyességi osztály meghatározása, vagy ha már az osztályozást elvégezték, akkor annak helyességének ellenőrzése,  korrigálása (pl.: H– és P-mondatok ellenőrzése)
 • A biztonsági adatlap formai módosítása a (EU) 2020/878 rendelet előírásainak megfelelően
 • A biztonsági adatlap előírásainak a veszélyességi osztályhoz igazítása
 • Hiányzó expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
 • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások cseréje szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatokra

 

A lefordított és szakmailag lektorált biztonsági adatlapokkal kapcsolatos tudnivalók

A szakmailag lektorált biztonsági adatlap mind formai megjelenésében, mind tartalmában (a jogszabályi korrekciók, illetve hibajavítások következtében) kisebb-nagyobb mértékben eltérhet a forrásdokumentumtól.

Amennyiben Megrendelőnk ragaszkodik a forrásdokumentum pontos, ellenőrzés és módosításoktól mentes fordításához, úgy kérjük, hogy a „biztonsági adatlap fordítás szakmai lektorálás nélkül” szolgáltatásunkat vegye igénybe. Ebben az esetben azonban a hatályos jogszabályoknak történő szakmai megfelelést nem tudjuk garantálni!

 

Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálás és jogszabályi adaptálás nélkül

A biztonsági adatlap fordítása során nem változtatunk sem a dokumentum tartalmán (nem javítjuk, illetve pótoljuk az esetleges hiányosságokat), sem a formáján. Szolgáltatásunk során kizárólag szakfordítást végzünk a kívánt célnyelvre.

A biztonsági adatlapok fordítását az alábbi nyelvekre, illetve nyelvekről vállaljuk:

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

 

Minőségi garanciák a lefordított biztonsági adatlapokkal kapcsolatban

Ügyfeleinknek pontos, precíz fordítást adunk át. A lefordított SDS az „eredeti”, idegen nyelvű biztonsági adatlappal formailag és tartalmilag meg fog egyezni.

Garantáljuk a szakmailag és stilisztikailag helyes mondatok és a megfelelő terminológia alkalmazását.

 

Speciális garanciális feltételek

Szolgáltatásunk eredményeként lefordított adatlap esetében csak a fordítás helyességért, pontosságáért tudunk felelősséget vállalni, a biztonsági adatlap hatósági megfeleléséért nem.

A szakmai lektorálás és jogszabályi adaptálás nélkül készített fordítás a legtöbb esetben nem garantálja a célország kémiai biztonságát szabályozó jogszabályi előírásoknak történő megfelelést (különösen, ha már az eredeti, kiindulási dokumentum sem megfelelő).

 

Biztonsági adatlap fordításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 • SDS kontroll

Jogszabályváltozás esetén azonosítjuk az új, vagy módosított jogszabály által érintett és aktualizálandó biztonsági adatlapokat.
Kizárólag a biztonsági adatlap fordításával együtt megrendelhető szolgáltatás, amely egyszeri díj megfizetése mellett 24 hónapig segíti az SDS portfólió jogszabályi megfelelőségét biztosítani. További információ

 • Címketerv készítése

Címkeelemek meghatározása a biztonsági adatlappal összhangban az 1272/2008/EK (CLP) rendelet, valamint egyéb, a speciális termékekre (VOC-tartalmú festékek, mosó- és tisztítószerek, biocidok, stb.) vonatkozó különleges előírások figyelembevételével. További információ

 • PCN bejelentés

A CLP rendelet VIII. mellékletének hatálya alá eső veszélyes keverékek bejelentése a PCN portálon (felhőalapú IUCLID–on) keresztül a Bizottság (EU) 2017/542 rendeletének és módosításainak figyelembevételével. UFI-kód generálás a bejelentéshez, címkézéshez. További információ

 • S.O.S – sürgősségi szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap fordítása „expressz” 24 órás, vagy „rapid” 72 órás határidővel. További információ

 

Árajánlatkérés biztonsági adatlap fordítására

Online árajánlatkérő űrlapunk kitöltése, vagy elektronikus levélben elküldött árajánlatkérés után 24 órán belül elkészítjük a biztonsági adatlap fordításra vonatkozó árajánlatunkat.

Az árajánlatkérő űrlap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni, ha a fordítás mellé valamilyen kiegészítő szolgáltatást is igénybe kíván venni.

Szolgáltatásaink tartalmával, a megrendelés folyamatával vagy a kémiai biztonsággal kapcsolatban felemerülő kérdése esetén keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

Online árajánlatkérés biztonsági adatlap fordítására

Hosszú távú együttműködés esetén

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban folyamatosan felmerülő igény esetén – keretszerződés kötése esetén – lehetőséget biztosítunk egy adott időszak (tárgyhó vagy naptári negyedév) alatt együttesen megrendelt biztonsági adatlapokra vonatkozó halmozott árkedvezmények igénybevételére, halasztott fizetés mellett.

Bővebb információért, szerződéstervezetért kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét

 

Ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap fordítás szolgáltatás igénybevétele során

ToxInfo Ügyféltámogatási Program

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.

Az ügyfélkapcsolat számunkra nem ér véget a biztonsági adatlap elkészítésével, fordításával.
A biztonsági adatlapok értelmezésével, felhasználásával, valamint a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése után is segítséget nyújtunk Önnek.

 

Garancia

Cégünk a lefordított biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállal.

Anyagi garanciavállalásunk a hibás teljesítés során keletkező valamennyi közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását, amelynek eredményéről azonnal tájékoztatást küld Ügyfelünknek.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Biztonsági adatlap szolgáltatások
SDS összeállítása, biztonsági adatlap felülvizsgálata /  aktualizálása

PCN bejelentés szolgáltatások
Keverékek bejelentése a PCN portálon, PCN változásbejelentés szolgáltatás, UFI kód generálása

 

Legfrissebb cikkek

 

Kiemelt cikkek

 

Hasznos szakmai anyagok

Biztonsági adatlap tudástár
A biztonsági adatlap tudástár a biztonsági adatlap és a kapcsolódó jogszabályi előírások értelmezéséhez nyújt segítséget.

Iránytű a kémiai biztonsághoz
A kémiai biztonság előírásaival kapcsolatos “populárisabb” tartalmak, amelyek segítséget nyújtanak a kötelezettségek megértéséhez és az azokra történő felkészüléshez.

 

Legyen tájékozott!

Szeretne naprakész információkat kapni a biztonsági adatlapokra vonatkozó előírásokról, vagy a kémiai biztonságot érintő fontos változásokról, határidőkről? Iratkozzon fel hírlevelünkre!