Biztonsági adatlap fordítás magyar és idegen nyelvekre

ToxInfoBiztonsági adatlap szolgáltatások Biztonsági adatlap fordítás honosítással

 

Biztonsági adatlap fordítása honosítással (jogszabályi adaptálás)

Fordítás magyar nyelvre

Szolgáltatásunk eredményeként szakmailag helyes, a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő, honosított magyar nyelvű biztonsági adatlapot adunk át Ügyfeleinknek.

A biztonsági adatlap fordítása és szakmai adaptálása során az 1907/2006/EK (REACH) 31. cikkében foglaltakat, valamint a  (EU) 2020/878 rendeletének, illetve a releváns magyar jogszabályoknak az előírásait alkalmazzuk.

Fordítás idegen nyelvekre

Az uniós jogszabályok szerinti adaptálás mellett szolgáltatásunk kiterjed a célország munkahelyi expozíciós határértékek és a kötelezően feltüntetendő sürgősségi telefonszám megadására is.

 

A biztonsági adatlapok fordítását szakmai lektorálással az alábbi nyelvekre vállaljuk:

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

 

A biztonsági adatlapok fordítása terén szerzett nemzetközi tapasztalatainkról győződjön meg a ToxInfo nemzetközi üzletágának referenciaoldalán!

A biztonsági adatlap fordítást sürgősségi szolgáltatás keretében is biztosítani tudjuk Ügyfeleinknek!

 

A honosítás fontossága a fordítás során

A kémiai biztonság jogszabályai egy egységes uniós „jogszabálykeretet” alkotnak. Mindezek ellenére minden tagországban – így Magyarországon is – vannak olyan speciális előírások, amelyeknek nem tud megfelelni az idegen nyelvű biztonsági adatlap szó szerinti fordítása.

Az “eredeti” idegen nyelvű biztonsági adatlapokban előforduló leggyakoribb hibák:

 

A biztonsági adatlap fordításának, szakmai adaptálásának munkafolyamata

A beérkezett idegen nyelvű biztonsági adatlapot fordítóink a megfelelő terminológiát alkalmazva magyar nyelvre fordítják.
A releváns jogszabályok figyelembevételével szakértőnk a gyártó információit kiegészítve, szükség esetén azokat módosítva véglegesíti az adatlapot.

 

A szolgáltatás tartalma

 • Komponensek IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának ellenőrzése, szükség esetén kiegészítése
 • A CLP rendelet (1272/2008/EK) szerinti veszélyességi osztály meghatározása, vagy ha már az osztályozást elvégezték, akkor annak helyességének ellenőrzése,  korrigálása (pl.: H– és P-mondatok ellenőrzése)
 • A biztonsági adatlap formai módosítása a (EU) 2020/878 rendelet előírásainak megfelelően
 • Veszélyességi és elővigyázatossági mondatok helyességének ellenőrzése, ha szükséges, azok korrigálása
 • A biztonsági adatlap előírásainak a veszélyességi osztályhoz igazítása
 • Hiányzó expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megadása
 • Logikailag egységes, belső ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap elkészítése
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.) ellenőrzése
 • Általános, ellentmondásos, rosszul megfogalmazott állítások cseréje szakmailag korrekt, stilisztikailag helyes mondatokra
 • A vonatkozó magyar jogszabályok megadása, illetve azokkal összhangban az adatlap tartalmának módosítása (a változtatásokat minden esetben jelezzük ügyfelünknek)*

* Idegen nyelvre történő fordítás során csak az uniós jogszabályi hivatkozásokat tüntetjük fel, amelyet a tapasztalatok szerint – a hazai gyakorlattól eltérően –  a célországok hatóságai elfogadnak. A nemzeti előírások figyelemmel követése, illetve a helyi hatóságok speciális igényeinek figyelembevételével a biztonsági adatlap esetleges módosítása  a Megrendelő feladata.

 

Biztonsági adatlap fordítása szakmai adaptálás nélkül

Biztonsági adatlap magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről történő fordítását az Unió valamennyi hivatalos nyelvéről, illetve nyelvére vállaljuk.

A fordítás során nem változtatunk sem a dokumentum tartalmán, sem a formáján, kizárólag szakfordítást végzünk a kívánt célnyelvre.
A szakmai adaptálás nélkül készített fordítás azonban a legtöbb esetben nem garantálja az EU-s jogszabályi környezetnek való megfelelést (főként, ha már az eredeti, kiindulási dokumentum sem megfelelő).

Szolgáltatásunk eredményeként lefordított adatlap esetében csak a fordítás helyességért tudunk felelősséget vállalni, a biztonsági adatlap hatósági megfeleléséért nem.

 

A biztonsági adatlap fordítás szolgáltatásunk tartalma

A biztonsági adatlapot az „eredeti”, idegen nyelvű biztonsági adatlappal formailag és tartalmilag teljesen azonos módon fordítjuk le a célnyelvre, anélkül, hogy az abban közölt adatok és információk (veszélyességi besorolások, CAS – számok, jogszabályi hivatkozások stb.) helyességét ellenőriznénk vagy megváltoztatnánk.
Szakmailag és stilisztikailag helyes mondatok és a megfelelő terminológia alkalmazását ugyanakkor garantálni tudjuk a szolgáltatásunk során.

 

SDS kontroll és minőségtanúsítás

A biztonsági adatlap elkészítése után 2 évig garantáljuk ügyfeleinknek, hogy jogszabályváltozás esetén értesítést küldünk az aktualizálandó SDS-ekről. Minőségtanúsítás és valós idejű információnyújtás az adatlap felhasználóinak.

Bővebb információ

 

Biztonsági adatlap fordítás - Ügyféltámogatási programToxInfo Ügyféltámogatási Program

Kiemelt ügyfélkapcsolat a biztonsági adatlap fordítás szolgáltatás igénybevétele során

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében. Az ügyfélkapcsolat számunkra nem ér véget a biztonsági adatlap elkészítésével, fordításával.
A biztonsági adatlapok értelmezésével, felhasználásával, valamint a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése után is segítséget nyújtunk Önnek.

 

Garancia

Cégünk a lefordított biztonsági adatlapokra teljes körű, valós szakmai és anyagi garanciát vállal. Anyagi garanciavállalásunk minden közvetlen és közvetett kár megtérítését is magába foglalja.

Ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megkezdi az észrevételek, kérések kivizsgálását.

Ügyfélszolgálat

 

Egyszerű és gyors folyamatok a szolgáltatás során

Elektronikus levélben vagy online árajánlatkérőnkön keresztül elküldött árajánlatkérést 24 órán belül megválaszoljuk.
Árajánlatunk mellékleteként megrendelő lapunkat is elküldjük Önnek, hogy az árajánlatunk elfogadása esetén a megrendelést is egyszerűbbé tegyük.
Önnek csak a kitöltött megrendelőlapot és az árajánlatunkban megadott dokumentumokat, adatokat szükséges megküldenie részünkre és minden más már a mi dolgunk a teljesítéssel kapcsolatban.

GY.I.K. – A megrendelési, illetve teljesítési folyamattal kapcsolatos kérdések

Online árajánlatkérés biztonsági adatlap fordítására

 

Kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

 

Hasznos szakmai anyagok