Biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár – A biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamata

Első munkafolyamat
fordítás – formai és tartalmi elemek meghatározása

A biztonsági adatlap tartalmi és formai kialakítása a hatályos, releváns uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően.

Ebben a fázisban – ha idegen nyelvű a biztonsági adatlap – történik meg a szöveg fordítása is. A fordítás a legtöbb esetben nem tükör-, hanem az értelmet tükröző fordítás. A magyar terminológiában már berögzült szófordulatok léteznek az egyes speciális mondatokra, kifejezésekre.

Külön figyelmet kell fordítani a standardizált részek fordítására. A biztonsági adatlap bizonyos pontjaiban külön jogszabályban rögzített szövegrészek szerepelnek. A szakmai szabályai szerint ezek a speciális mondatok kizárólag abban a formában alkalmazhatók, ahogyan az adott jogszabály tartalmazza azokat. Talán a legközismertebb példa erre a H- és P-mondatok szövegezése, vagy a címkézési elemeknél alkalmazandó mondatok. Természetesen ezeken kívül még számos, speciális szövegrész található a biztonsági adatlapban.

Az előbb említett okok miatt, már a fordítás munkafolyamata sem nélkülözheti a kémiai biztonság jogszabályainak bizonyos fokú ismeretét.

A biztonsági adatlap fordítási fázisában – keverékek esetében – az egyes összetevők ellenőrzése is megtörténik. Az előre meghatározott veszélyes anyag listák segítségével munkatársaink ellenőrzik, hogy az adott összetevő neve helyesen szerepel-e, megfelelőek-e a hozzátartozó CAS és EU számok, valamint megfelelőek-e a feltüntetett veszélyjelek és H-mondatok.

Külön figyelmet kell fordítani a foglalkozás-egészségügyi határértékek helyes megadására is. A megfelelő jogszabály alapján ellenőrizni kell, hogy a biztonsági adatlapon feltüntetett egyes összetevőkre létezik-e határérték, ha igen, akkor annak értékét a biztonsági adatlap megfelelő pontjában fel kell tüntetni.

 

Második munkafolyamat
osztályozás, szakmai ellenőrzés

Szakértőnk első lépésben átnézi a lefordított biztonsági  adatlapot, ellenőrzi, hogy a fordítás során nem történt-e adatvesztés, vagy elírás az adatok átvitelekor. A biztonsági adatlap fordításakor elengedhetetlen a többszöri kontroll.

Szakértőnk ezek után a meglévő adatok alapján ellenőrzi az anyag/keverék besorolását, ha szükséges változtat azon, feltünteti a szükséges veszélyjeleket, cseréli, illetve pótolja a H- és P-mondatokat. Sok esetben az adatlapokról hiányoznak a speciális címkeelemek, ezekre is kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

Harmadik munkafolyamat
végső szakmai ellenőrzés

Logikailag egységes, ellentmondásoktól mentes biztonsági adatlap létrehozása.

Véleményünk szerint ez egy kiemelten fontos lépés, hiszen tapasztalataink szerint sok probléma adódhat a biztonsági adatlapon belüli ellentmondásokból (pl.: a 9. szakaszban feltüntetett toxikológiai adatok nem mondhatnak ellent az anyag/keverék osztályozásának, stb.).

A kész biztonsági adatlapot pdf formátumban adjuk át Ügyfeleinknek.

Az általunk elkészített adatlap szakmai minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért, hatósági elfogadásáért csak abban az esetben tudunk garanciát vállalni, ha a biztonsági adatlapot kizárólag teljes terjedelemben másolják, illetve nyomtatják.

 

A biztonsági adatlap átadása után…

A biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásunk nem ér véget az adatlap átadásával.

Az adatlap értelmezésével, felhasználásával kapcsolatos kérdésekben, vagy általában a biztonsági adatlappal kapcsolatos egyéb teendők meghatározásában segítjük Ügyfeleinket.

 

Szakmai garanciák a biztonsági adatlap készítésének, fordításának munkafolyamatában

Hatósági ellenőrzés során az ellenőr kifogást emel a biztonsági adatlap bármely részével kapcsolatban, akkor cégünk szakértője felveszi a kapcsolatot a hatóság képviselőjével, és tisztázza az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adatlap készítés során adminisztratív (pl.: elírás), vagy szakmai hibát vétettünk, díjmentesen javítjuk a biztonsági adatlapot.

 

Anyagi garancia

Amennyiben Ügyfelünket, vagy Ügyfelünk partnereit a cégünk által hibásan elkészített biztonsági adatlap felhasználása során anyagi kár ért (pl.: hatósági bírság, újracímkézés, stb.), úgy azt a ToxInfo Kft. teljes mértékben megtéríti Ügyfelének.

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó hasznos cikkek

 

Szolgáltatás ajánló