A biztonsági adatlap készítő szoftverekről

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár – A biztonsági adatlap készítő szoftverek

 

A kémiai biztonság területén folytatott két évtizedes szolgáltatói tevékenységünk során a fordítás alapjául szolgáló idegen nyelvű biztonsági adatlapok túlnyomó részét szoftverrel készítették, ezáltal kellő szakmai alapossággal tanulmányozhattuk a szoftverrel készített biztonsági adatlapokat.

Mindezen tapasztalatok alapján cégünk soha nem használta, illetve nem javasolta partnereinek a biztonsági adatlap készítő szoftvereket.

 

A biztonsági adatlap készítő szoftver működési elve, szolgáltatásai

A biztonsági adatlap fordító szoftver – hasonlóan más fordítóprogramokhoz – a mondatok egyezősége alapján készíti el az idegen nyelvű adatlapot.

Működése alapját a nyelvi modulonként megvásárolható „memóriák” alkotják, amelyek a biztonsági adatlapban jellemzően előforduló mondatok fordításait tartalmazzák.

A „forrásnyelv” mondatot egyezőség esetén kicseréli a „célnyelv” megfelelő mondatával.

A kimondottan biztonsági adatlap fordítására specializált fordítóprogramok természetesen kínálnak egyéb funkciókat is, mint például:

 • CAS-szám alapján az összetevőket „osztályozza” a hatályos (illetve a szoftverbe betáplált és jellemzően nem naprakész) veszélyes anyag listák alapján.
 • Expozíciós határértékeket rendel az anyagokhoz.
 • Piktogramok (nem a CLP veszélypiktogramokról van szó) alkalmazásával hangsúlyosabbá teszi az előírt védőeszközöket.
 • Meghatározza az adott keverék veszélyességi osztályait és H- és P–mondatait (az összetevők és a jogszabályokban meghatározott koncentrációs határértékek alapján).
 • Funkcióik lehetnek még a különböző iktatási, nyilvántartási modulok is.

 

A biztonsági adatlap készítő szoftverek előnyei

 • Nagy mennyiségű adatlapot lehet vele kezelni.
 • Több nyelvre képes fordítani (csak ha az adott nyelvi modult is megvettük hozzá).
 • Gyors.
 • Költséghatékonyan lehet nagy darabszám esetén (ha, figyelmen kívül hagyjuk a szakmai hiányosságokból fakadó esetleges károkat).
 • Iktató, rendszerező funkciók.

 

A biztonsági adatlap készítő szoftverek hátrányai

Szakmai hiányosságok

 • A veszélyességi osztály meghatározása során bekövetkező esetleges hibákért a szoftver üzemeltetőjének kell viselnie a következményeket.
 • Az “eredeti” biztonsági adatlap szakmai hibáit javítás nélkül továbbviszi a lefordított adatlapba is.
 • Lefordítatlan részeket tartalmazhat (azokkal a mondatokkal, amelyek nem mutatnak teljes egyezőséget a „memória” mondataival nem tud mit kezdeni).
 • Helytelenül fordított mondatok, kifejezések, anyagnevek csak bizonyos számú típusmondatot tartalmaznak, ezáltal erősen korlátozva a használati értéküket.
 • Hiányzó adatokat (pl. EU-szám, expozíciós határértékek, stb.) nem pótolja.
 • Csak az általános érvényű EU direktívák alapján működve figyelmen kívül hagyja a célország nemzeti szabályozásában előfordulható kisebb-nagyobb eltéréseket.

 

Egyéb, nem szakmai jellegű hátrányok

 • Nemcsak egyszeri kiadást jelent. A különböző nyelvi modulok, frissítések megvásárlása további kiadásokat eredményezhet
 • A szoftvert is üzemeltetni kell, tehát humánerőforrás költségek is jelentkeznek a használata során
 • Csak bizonyos adatlapszám feletti alkalmazása lehet költséghatékony
 • A felhasználó csak szoftvertámogatást kap, a kémiai biztonsággal kapcsolatos egyéb kérdésekben nincs kire támaszkodnia
 • Esetleges hatósági (partneri) kifogások esetén a felhasználó nem lesz képes korrigálni/javítani a biztonsági adatlapot

 

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban

Ügyfélszolgálat

 

Szolgáltatás ajánló