Forgalmazók REACH kommunikációs kötelezettségei

ToxInfoREACH tudástár – Forgalmazók REACH kommunikációs kötelezettségei

 

A REACH megkülönbözteti a szállítói láncban „lefelé”, illetve „felfelé” továbbítandó adatok, információk körét.
A gyártó (mint elsődleges adatbirtokos) irányából, esetleg egy vagy több forgalmazó közbeiktatásával halad lefelé (elsősorban a biztonsági adatlap formájában) az információ a végfelhasználó felé.
Bizonyos adatokra (pl.: azonosított felhasználások, a felhasználás során alkalmazott technológiák, stb.) ugyanakkor a regisztrátornak van szüksége az adott anyag/keverék felhasználóitól, hogy elkészíthesse a kémiai biztonsági értékelés részeként az azonosított felhasználásokra vonatkozó expozíciós forgatókönyveket.

Megjegyezzük, hogy a fentieknél szélesebb körű adat és információ cserére van szükség ahhoz, hogy a szállítói lánc minden tagja megfelelően teljesíthesse a reá háruló feladatokat.

 

Forgalmazók REACH kommunikációs kötelezettségei a vevők felé

 • fogyasztóval (lakosság)
 • felhasználóval (professzionális vagy ipari felhasználók)*

*A felhasználó is vásárolhat kiskereskedelmi egységben, de ettől függetlenül a forgalmazó kötelezettségei nem változnak (pl.: biztonsági adatlapot kell adni adott esetben)!

A szállítói láncban a végfelhasználó irányába továbbítandó adatok, információk

 • Nyilatkozat küldése a szállítói lánc további szereplőinek arra vonatkozóan, hogy a szállító ismeri a REACH rendelet előírásait és azokat alkalmazni fogja. Ugyancsak jelezni lehet az előzetes regisztráció megtörténtét, illetve a várható regisztráció időpontjáról is érdemes tájékoztatást adni. (1)
 • A biztonsági adatlap átadása, vagy ha biztonsági adatlap adásra nem kötelezett a termék, akkor mindazon információk, amelyek a termék biztonságos kezelését, felhasználást lehetővé teszik. (2)

 

(1) A gyakorlatban nem mindig küldenek ilyen nyilatkozatot a regisztrálásra kötelezettek, ezért érdemes lehet proaktív módon kezdeményezni és ilyen irányú kérést intézni a beszállító felé.

(2) Ebbe a körbe adott esetben beletartozik az expozíciós forgatókönyvekkel kibővített biztonsági adatlapok (eSDS) átadása is, és vagy az adatlapban, vagy ha nem adatlap köteles az anyag, vagy keverék akkor egyéb módon a regisztrációs számok közlése is (amikor majd a megfelelő REACH határidőig elvégzik a regisztrációt, ha arra kötelezett a gyártó/importőr).

 

Forgalmazók REACH kommunikációs kötelezettségei a gyártó/importőr felé. Továbbítandó adatok, információk

 • Azonosított felhasználások (1)
 • A felhasználásra vonatkozó információk (pl.: technológiai leírás) átadása a szállítói láncban felfelé annak érdekében, hogy a gyártó, importőr el tudja készíteni vagy aktualizálni tudja az adott felhasználásra vonatkozó expozíciós forgatókönyvet
 • Szállítók tájékoztatása a veszélyekre vonatkozó új információkról (2)

 

Azonosított felhasználások kommunikálása:

Ha az anyag biztonsági adatlap „köteles”, akkor az anyag regisztrálása után a regisztrált felhasználásokra vonatkozó releváns információkat közlik a szállítói lánc valamennyi tagjával a biztonsági adatlapban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a regisztrációs határidők figyelembevételével érdemes a regisztráció előtt közölni az anyag gyártójával a felhasználásunkkal kapcsolatos információkat, mert így elérhető, hogy a biztonsági adatlap számunkra is releváns információkat tartalmazzon. Ebben a folyamatban a forgalmazónak, mint adat közvetítőnek van szerepe, illetve felhívhatja a figyelmét a vásárlóinak ezekkel az előnyökkel kapcsolatban.

Szállítók tájékoztatása a veszélyekre vonatkozó új információkról:

A forgalmazók vevői (vagyis továbbfelhasználók) között lehetnek olyan cégek, amelyek rendelkeznek adatokkal az anyag veszélyes tulajdonságaival kapcsolatban.

A rendelet értelmezésében tehát minden olyan adat „új”-nak minősül, amit a szállító nem közölt a továbbfelhasználóval, és amely a nyilvános adatbázisokban vagy szakirodalomban nem elérhető (új információ lehet például az emberi egészségre gyakorolt akut munkahelyi hatás megfigyelése).

A szállítói lánc valamennyi szereplője, a forgalmazóval együtt, aki a vevőktől ilyen információt kap, köteles az információt a szállítói láncban felfelé haladva a következő szereplőnek átadni.

 

Bizalmas információk továbbításával kapcsolatos szabályok

(Adatok, információk, amelyek közlésére nem kötelezi a jogszabály a szállítói lánc tagjait)

 • a keverék teljes összetételének részletes leírása
 • az anyag vagy a keverék pontos felhasználása, funkciója vagy alkalmazása, beleértve az intermedierként való felhasználásra vonatkozó pontos információkat (a 7. cikk (6) bekezdésének és a 64. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül) (1)
 • a gyártott vagy forgalomba hozott anyag vagy keverék pontos mennyisége (2)
 • a gyártó vagy importőr és azok forgalmazói vagy továbbfelhasználói közötti kapcsolat.

(1)  Az azonosított felhasználásokat úgynevezett SU-kódokkal (felhasználási leírók) is megadhatjuk.

(2) A „regisztrációs határidőknél” bemutatott mennyiségi sávoknak megfelelően elegendő megadni az éves gyártott/importált mennyiségeket.

 

Kivételek a kommunikációs kötelezettség alól

Némely árucikkben felhasznált anyagot a REACH kivesz a hatálya alól, ezekre nincs REACH eljárás:

 • tagállami mentesség olyan árucikkekre, amelyek honvédelmi célokat szolgálnak.

 

Nem kell a regisztrációra, szállítói láncban történő tájékoztatásra, értékelésre, korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni:

 • takarmányozási célú anyag (82/471/EGK irányelv szerint).

 

Nem kell a szállítói láncban történő tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni:

 • kozmetikai termékek (76/768/EGK irányelv szerint)
 • orvostechnikai eszközök (ha a tájékoztatás hasonló az 1999/45/EK irányelvben leírtakhoz)
 • élelmiszerek, takarmányok (178/2002/EK irányelv), az élelmiszer-adalékanyag, élelmiszer aromaanyag, takarmány adalékanyag, takarmánycélú anyag felhasználásokat is beleértve
 • emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények

A kivételekkel kapcsolatban bővebb információ a REACH rendelet 2. cikkében.

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó cikkek

 

Szolgáltatás ajánló