Gyártók, importálók REACH kötelezettségei

REACH tudástár – Gyártók, importálók REACH kötelezettségei

Teendők anyag, keverék import esetén

 

1. Előzetes regisztráció / regisztráció

Regisztrációs kötelezettség meghatározásának lépései:

 

2. Osztályozás

A gyártott, importált anyag esetében a veszélyességi osztály meghatározása (osztályozás) a gyártó, importőr felelőssége. Az osztályozás mennyiségtől független kötelezettség!

Az anyag osztályozása a megfelelő feltételek megvizsgálása után az alábbi módokon történhet:

Harmonizált osztályozás
Amennyiben az anyag szerepel a 1272/2008/EK VI. mellékletben, akkor az ott megadott osztályozást kötelező alkalmazni.
Eltérő osztályozás alkalmazása esetén jelentést kell tenni (megfelelő indoklással kiegészítve) az Ügynökség felé.

Saját osztályozás
Az 1272/2008/EK VI. mellékletben nem szereplő anyagok esetében saját vizsgálatok vagy a beszállító ajánlása alapján.

 

3. Korlátozások figyelembevétele

A REACH XVII. mellékletében található anyagok ellenőrzése.

A fenti mellékletben található anyagok bizonyos felhasználásokra korlátozva lehetnek, amely egyúttal azt is jelenti, hogy a nem nevesített felhasználásokra korlátozás nélkül felhasználható az anyag.

 

4. Engedélyezés (engedélyköteles anyagok forgalombahozatalának tilalma)

Bővebb információ az SVHC anyagok engedélyezése című cikkünkben található.

 

5. Bejelentés az osztályozási és címkézési jegyzékbe

Bejelentési kötelezettsége az alábbi szempontok együttes fennállása esetén lehet a gyártónak, importálónak:

  • Regisztrálandó anyag (≥ 1 tonna / év), amely forgalomban van
  • A CLP szerint veszélyesként besorolt anyag amely forgalomban van, mennyiségtől függetlenül.

Határidő:
1 hónapon belül

Kivétel:
Amennyiben regisztrációkor már bejelentették az osztályozási és címkézési jegyzékbe az adott anyagot.

 

6. Információ biztosítása a vevőknek (SDS vagy egyéb releváns információk)

 

Teendők árucikk import esetén

 

1. Regisztráció

REACH 7. cikke szerint regisztrálásra kötelezett egy árucikkben előforduló anyag, ha az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

  • az anyag összesen évi egy tonnát meghaladó mennyiségben van jelen az adott árucikkekben*
  • az anyag szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett a környezetbe jut (szándékolt expozíció** történik az árucikk rendeltetésszerű felhasználása során)

* A mennyiség kiszámítása során nem csak a kibocsátásra kerülő anyag mennyiségét kell alapul venni, hanem az adott teljes mennyiségét az árucikkben.

** A szándékolt expozíció nem az árucikk elsődleges funkciója során valósul meg.

Példák a fenti megállapítás értelmezéséhez:

  • a nyomtatóban használt festékkazetta festék kibocsátása nem tartozik ide, hiszen az az elsődleges funkciója
  • az illatosított papír zsebkendő illat kibocsátása ide tartozik
  • a nikotin tapasz nikotin kibocsátása már nem

Mentességet kaphatunk azonban, ha már valaki regisztrálta azt az anyagot (az Ügynökség weboldalán ellenőrizhetők az előzetesen, illetve ténylegesen regisztrált anyagok).

Amennyiben regisztrációs kötelezettség van egy anyaggal kapcsolatban, úgy kémiai biztonsági értékelést is kell készíteni (10 t/év felett!).

 

2. Különös aggodalomra okot adó anyagokkal (SVHC) kapcsolatos feladatok

  • Engedélyezés
  • Kommunikáció

 

3. Korlátozások figyelembevétele

A REACH XVII. melléklete alapján.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban