Biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályai

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár Biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályai

 

Biztonsági adatlap és az információáramlás

A biztonsági adatlapok fontos kommunikációs eszközök a szállítói láncban, amelyek a lánc valamennyi szereplőjét segítik abban, hogy teljesíthessék az anyagok és keverékek felhasználásából eredő kockázatok kezelésével kapcsolatban rájuk háruló kötelezettségeket.

A kémiai biztonsági értékelés részeként azonosított felhasználásokra vonatkozóan kidolgozott, végleges expozíciós forgatókönyveket kell a regisztrálónak ügyfelei részére a biztonsági adatlap csatolmányaként eljuttatnia, ezek ugyanis tartalmazzák a kockázatok megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében megvalósítandó kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó utasításokat (eSDS).

 

Kötelező a biztonsági adatlapot a vevő rendelkezésére bocsátani

 • Az anyag vagy keverék veszélyesként osztályozott.
 • Anyagokhoz, amelyek a REACH rendelet XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kategóriába soroltak.
 • Szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyezési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján.

 

Vevői kérésre át kell adnunk a biztonsági adatlapot – veszélyesnek nem minősülő keverék esetén

 • Nem gáznemű keverékek esetében ≥ 1 tömegszázalékban veszélyesnek minősülő anyagot tartalmaz.
 • Gáznemű keverékek esetében ≥ 0,2 térfogatszázalékban veszélyesnek minősülő anyagot tartalmaz.
 • ≥ 0,1 m% rákkeltő (2. kateg.), reprodukcióra toxikus (1 A, 1 B, 2. kateg.), bőrszenzibilizáló (1. kateg.), légzőszervi szenzibilizáló (1. kateg.), perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyag (XIII. melléklet), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB)
 • Az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyeztetési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján szereplő anyagot tartalmaz.
 • Közösségi munkahelyi határértékkel szabályozott anyagot tartalmaz.

 

REACH információ átadási kötelezettség – amennyiben nem kell biztonsági adatlapot összeállítani (REACH 32. cikk)

 • Amennyiben az anyagra engedélyeztetési kötelezettség vonatkozik, úgy a megadott engedély adatait, illetve az engedély megtagadása esetén a megfelelő információkat a korlátozás részleteiről.
 • A megfelelő kockázatkezelési intézkedések meghatározásához és alkalmazásához szükséges és az anyagra vonatkozó lényeges információkat.
 • A regisztrációs számot – amennyiben az rendelkezésre áll – az olyan anyagok tekintetében, amelyekről a fenti pontok értelmében információt adtak át.

 

Nem kell összeállítani és rendelkezésre bocsátani a biztonsági adatlapot

1. Lakossági felhasználásra kerül, és

 • elegendő információt biztosítanak ahhoz, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében

2. Végső felhasználónak szánt, alábbi késztermékek esetében:

 • emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények
 • kozmetikai termékek
 • invazív vagy az emberi testtel közvetlen fizikai kapcsolatban alkalmazott orvostechnikai eszközök
 • élelmiszerek és takarmányok (beleértve: élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszer aromaanyagok, takarmány adalékanyagok)

 

Ingyenes online tanácsadás

 

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott témák a “Biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásának szabályai” cikkünkhöz

 

Szolgáltatás ajánló