Jelöltlista Candidate List

REACH tudástárJelöltlista (Candidate List)

Jelöltlista (Candidate List) SVHC anyagokhoz

A REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban a legfontosabb információk a jelöltlistáról és az SVHC anyagokról.

 

Az SVHC mozaikszó jelentése:
SVHC – substances of very high concern for Authorisation

 

SVHC anyagnak minősülnek

  • A CLP-rendelet szerinti rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok (CMR) 1A. Vagy 1B.
  • Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok a REACH XIII. mellékletének megfelelően.
  • Anyagok eseti alapon, amelyek egyenértékű aggodalmat okoznak a CMR vagy PBT / vPvB anyagokkal szemben.

 

Jelöltlista letöltése:

Candidate List

Kizárólag a fenti ECHA weboldalán közzétett jelöltlista tekintendő hitelesnek.

 

Az SVHC anyagok azonosítási folyamata

Az azonosítási folyamat 45 napos nyilvános konzultációt tartalmaz.
Amennyiben egy anyagot SVHC-ként azonosítanak, akkor felvételre kerül a Jelöltlistába.

 

Jelöltlistás anyagok szállítóinak kötelezettségei

  • biztonsági adatlap adási kötelezettség
  • információ szolgáltatás a biztonságos használatról
  • fogyasztói (lakosság) kérésre információszolgáltatási kötelezettség (45 napon belül)
  • bejelentési kötelezettség az ECHA felé, ha a gyártott/importált árucikk 0,1 tömegszázalékot meghaladó mértékben tartalmaz SVHC anyagot és a termelési/import volumen meghaladja az 1 tonna/év mennyiséget

 

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban