Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése és végrehajtása

REACH tudástár – Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése és végrehajtása

1. A felhasználás leírásának ellenőrzése

Amennyiben a felhasználás leírása nagyban eltér attól amire a továbbfelhasználó használni kívánja, fel kell venni a szállítóval a kapcsolatot a helyzet tisztázásának érdekében.

 

2. A felhasználás módjának ellenőrzése

Amennyiben az anyag vagy keverék az alkalmazni kívánt felhasználás mellett nagyobb mértékű expozíciót eredményez, lehet, hogy a továbbfelhasználó nem felel meg az expozíciós forgatókönyvben foglaltaknak, ezért fel kell venni a szállítóval a kapcsolatot.

 

3. Kockázatkezelési intézkedések ellenőrzése

Ezeket az ajánlásokat össze kell vetni azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a munkavállalói, a fogyasztói és a környezet védelme érdekében teszünk.  Meg kell határozni, hogy ezek az intézkedések az expozíciós forgatókönyvben javasolt intézkedésekkel azonos hatékonyságúak-e, vagy esetleg hatékonyabbak. Tájékoztatni kell a szállítót, ha véleményünk szerint az általa javasolt kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőek.

A felhasználási feltételeknek az expozíciós forgatókönyvben való jellemzése és a saját gyakorlat közötti különbségek nem minden esetben jelentik azt, hogy a felhasználásra nem vonatkozik az expozíciós forgatókönyv.  Ha az üzemi feltételek azonosak az expozíciós forgatókönyvben leírtakkal vagy hasonlóak azokhoz és a mennyiségi értékek a megadott határértékek között vannak, vonatkozik rájuk az expozíciós forgatókönyv.

 

Teendők olyan anyag felhasználásakor, amely regisztrálva lett, de az expozíciós forgatókönyve nem érinti az adott felhasználást

  • Felhasználásunk ismertetése a szállítóval, azzal a céllal, hogy egy, a felhasználását is érintő expozíciós forgatókönyvet kapjunk.
  • Módosítjuk a felhasználás feltételeit, hogy megfeleljen a szállító expozíciós forgatókönyvében meghatározott feltételeknek.
  • Olyan szállítót keresünk, akinek az expozíciós forgatókönyve tartalmazza a kívánt felhasználást is.
  • Saját kémiai biztonsági jelentését készítünk
  • Helyettesítjük az anyagot egy másik anyaggal vagy változatunk a technológián
  • Felfüggesztjük a tevékenységet

 

Árucikkekbe beépített anyagok vagy keverékek

A regisztráló kémiai biztonsági jelentésének tartalmaznia kell az árucikkek valamennyi életciklusát és adott esetben az élettartamukat is, valamint a hulladék állapotot és a vonatkozó expozíciós forgatókönyvet is.

Továbbfelhasználóként csak a ránk vonatkozó lépéseket ellenőrizhetjük és az árucikk életciklusával kapcsolatos, számunkra releváns lépéseket. Nem feladatunk annak meghatározása, hogy szállítói lánc sorra következő tagjai megfelelnek-e az előírásoknak.

Szükség esetén az árucikkel együtt továbbítanunk kell a biztonságos ártalmatlanítással kapcsolatos információkat is.

 

Dokumentálás 

Dokumentálni kell az expozíciós forgatókönyvben leírt felhasználási feltételek értékelését és az azoknak való megfelelését.