Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése és végrehajtása

ToxInfoREACH tudástár – Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése és végrehajtása

 

Expozíciós forgatókönyv ellenőrzése

1. A felhasználás leírásának ellenőrzése

Amennyiben a felhasználás leírása nagyban eltér attól amire a továbbfelhasználó használni kívánja, fel kell venni a szállítóval a kapcsolatot a helyzet tisztázásának érdekében.

 

2. A felhasználás módjának ellenőrzése

Amennyiben az anyag vagy keverék az alkalmazni kívánt felhasználás mellett nagyobb mértékű expozíciót eredményez, lehet, hogy a továbbfelhasználó nem felel meg az expozíciós forgatókönyvben foglaltaknak, ezért fel kell venni a szállítóval a kapcsolatot.

 

3. Kockázatkezelési intézkedések ellenőrzése

Ezeket az ajánlásokat össze kell vetni azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a munkavállalói, a fogyasztói és a környezet védelme érdekében teszünk.  Meg kell határozni, hogy ezek az intézkedések az expozíciós forgatókönyvben javasolt intézkedésekkel azonos hatékonyságúak-e, vagy esetleg hatékonyabbak. Tájékoztatni kell a szállítót, ha véleményünk szerint az általa javasolt kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőek.

A felhasználási feltételeknek az expozíciós forgatókönyvben való jellemzése és a saját gyakorlat közötti különbségek nem minden esetben jelentik azt, hogy a felhasználásra nem vonatkozik az expozíciós forgatókönyv.  Ha az üzemi feltételek azonosak az expozíciós forgatókönyvben leírtakkal vagy hasonlóak azokhoz és a mennyiségi értékek a megadott határértékek között vannak, vonatkozik rájuk az expozíciós forgatókönyv.

 

Expozíciós forgatókönyv végrehajtása

 

Teendők olyan anyag felhasználásakor, amely regisztrálva lett, de az expozíciós forgatókönyve nem érinti az adott felhasználást

  • Felhasználásunk ismertetése a szállítóval, azzal a céllal, hogy egy, a felhasználását is érintő expozíciós forgatókönyvet kapjunk.
  • Módosítjuk a felhasználás feltételeit, hogy megfeleljen a szállító expozíciós forgatókönyvében meghatározott feltételeknek.
  • Olyan szállítót keresünk, akinek az expozíciós forgatókönyve tartalmazza a kívánt felhasználást is.
  • Saját kémiai biztonsági jelentését készítünk
  • Helyettesítjük az anyagot egy másik anyaggal vagy változatunk a technológián
  • Felfüggesztjük a tevékenységet

 

Árucikkekbe beépített anyagok vagy keverékek

A regisztráló kémiai biztonsági jelentésének tartalmaznia kell az árucikkek valamennyi életciklusát és adott esetben az élettartamukat is, valamint a hulladék állapotot és a vonatkozó expozíciós forgatókönyvet is.

Továbbfelhasználóként csak a ránk vonatkozó lépéseket ellenőrizhetjük és az árucikk életciklusával kapcsolatos, számunkra releváns lépéseket. Nem feladatunk annak meghatározása, hogy szállítói lánc sorra következő tagjai megfelelnek-e az előírásoknak.

Szükség esetén az árucikkel együtt továbbítanunk kell a biztonságos ártalmatlanítással kapcsolatos információkat is.

 

Dokumentálás 

Dokumentálni kell az expozíciós forgatókönyvben leírt felhasználási feltételek értékelését és az azoknak való megfelelését.

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó cikkek

 

Szolgáltatás ajánló