Árucikkekre vonatkozó REACH előírások

REACH tudástár – Árucikkekre vonatkozó REACH előírások

Árucikkekben található SVHC anyagokkal kapcsolatos feladatok

 • Bejelentési kötelezettség az Ügynökség felé (ECHA)
 • Tájékoztatási kötelezettség a vevőink felé

 

Bejelentési kötelezettség

 • Árucikkünk SVHC anyagot tartalmaz a XIV. melléklet alapján
 • Mennyisége meghaladja az 1 tonnát (adott anyag a gyártó vagy importőr összes árucikkében együttvéve/év)
 • Árucikkekként (több árucikkből felépülő árucikk esetében az egyes alkatrészekre vetítve) meghaladja a 0,1 m%-ot

 

Mentesség a bejelentési kötelezettség alól

 • ha a fenti kritériumok valamelyike nem teljesül
 • ha a szóban forgó anyagot már valaki regisztrálta az adott felhasználásra
 • az expozíció kizárható (ártalmatlanítási fázisban is!) és ezt tudjuk bizonyítani is

 

Tájékoztatási kötelezettség

 • Árucikkünk SVHC anyagot tartalmaz a XIV. melléklet alapján
 • Árucikkekként (több árucikkből felépülő árucikk esetében az egyes alkatrészekre vetítve) meghaladja a 0,1 m%-ot

 

Mentesség a tájékoztatási kötelezettség alól:

 Ha a fenti kritériumok valamelyike nem teljesül

 

Az SVHC anyagokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség szabályai

 • A vevőket (nem egyenlő a fogyasztóval) kötelező a szállítással egyidejűleg tájékoztatni
 • A fogyasztókat csak abban az esetben, ha kéri (erre 45 napunk van a kéréstől számítva)
 • Információk, amelyeket meg kell osztani: az anyag neve és ha rendelkezésre áll, akkor az anyag biztonságos felhasználására vonatkozó utasításokat, illetve egyéb a „releváns” adatokat

 

A REACH regisztráció szabályai árucikkek esetén

REACH 7. cikke szerint regisztrálásra kötelezett egy árucikkben előforduló anyag, ha az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

 • az anyag összesen évi egy tonnát meghaladó mennyiségben van jelen az adott árucikkekben*
 • az anyag szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett a környezetbe jut (szándékolt expozíció** történik az árucikk rendeltetésszerű felhasználása során)

* A mennyiség kiszámítása során nem csak a kibocsátásra kerülő anyag mennyiségét kell alapul venni, hanem az adott teljes mennyiségét az árucikkben.

** A szándékolt expozíció nem az árucikk elsődleges funkciója során valósul meg.

Példák a fenti megállapítás értelmezéséhez:

 • a nyomtatóban használt festékkazetta festék kibocsátása nem tartozik ide, hiszen az az elsődleges funkciója
 • az illatosított papír zsebkendő illat kibocsátása ide tartozik
 • a nikotin tapasz nikotin kibocsátása már nem

 

Mentességet kaphatunk azonban, ha már valaki regisztrálta azt az anyagot (az Ügynökség weboldalán ellenőrizhetők az előzetesen, illetve ténylegesen regisztrált anyagok).