SVHC anyagok engedélyezése

REACH tudástárSVHC anyagok engedélyezése

A REACH rendelet bizonyos „különös aggodalomra okot adó anyag” felhasználása kapcsán korlátozásokat vezetett be. Ezek az anyagok a XIV. mellékletben meghatározott felhasználásokra használhatók fel, illetve egyéb célra csak a gyártó/importőr vagy továbbfelhasználó általi engedélyeztetés során használható.

A REACH rendelet nem titkolt szándéka, hogy az ipar szereplőire gyakorolt „nyomás” kapcsán ezek az anyagoknak fokozatosan megszűnjön a felhasználása, illetve új, kevésbé veszélyes anyagokkal helyettesítsék azokat.

Mindezek figyelembevételével az engedélyezési kérelmet benyújtó összes gyártónak, importőrnek és továbbfelhasználónak elemeznie kell az alternatívák rendelkezésre állását, valamint meg kell vizsgálnia azok kockázatait és a helyettesítés technikai és gazdaság megvalósíthatóságát.

 

 Az SVHC anyagok engedélyezésének általános szabályai

  • Az engedélyezési kérelmeket az Ügynökséghez kell benyújtani.
  • Az engedélyezési kérelmet az anyag gyártója, importőre és/vagy továbbfelhasználója nyújthatja be. A kérelmet egy vagy több személy is benyújthatja.
  • A kérelmet egy, vagy az anyagok csoportjának a XI. melléklet 1.5. szakaszában foglalt meghatározásának megfelelő több anyagra, valamint egy vagy több felhasználásra lehet benyújtani. Kérelmet lehet benyújtani a kérelmező saját felhasználására és/vagy olyan felhasználásokra, amelyek céljából a kérelmező az anyagot forgalomba kívánja hozni.

 

Az SVHC anyagok felhasználhatóságával kapcsolatos szabályok

  • ha adott felhasználására engedélyezett
  • ha, adott felhasználás a REACH 58. cikke alapján mentesül a korlátozás alól
  • ha, az 58. cikkben meghatározott időpontot nem érték el, vagy
  • ha, 18 hónappal a határidő előtt kérelmet nyújtottak be
  • ha, az anyag továbbfelhasználójának engedélyezték az adott felhasználást
  • ha, a szállítói lánc korábbi tagjának engedélyezték a felhasználást
  • keverékek esetén, ha a koncentrációja nem éri az „osztályozási” küszöböt

 

Lejárati idő

Az anyag önmagában, készítményben vagy árucikkben való felhasználása az úgynevezett „lejárati idő” eléréséig folytatható.
A lejárati időt a XIV. melléklet határozza meg.

A lejárati időt követően csak abban az esetben használható fel az anyag ha a beszállító engedélyt kért az anyag felhasználására, de a határozat még függőben van, vagy ha mi magunk rendelkezünk a felhasználásra vonatkozó engedéllyel.

 

Az engedélyek jogosultjainak kötelezettségei

Az engedélyek jogosultjai, valamint a továbbfelhasználók, ideértve az anyagot keverékhez is felhasználó továbbfelhasználókat, mielőtt az anyagot vagy az anyagot tartalmazó keveréket engedélyezett felhasználás céljából forgalomba hozzák, a címkén fel kell tüntetniük az engedélyszámot. Erre haladéktalanul sort kell keríteni, amint az engedélyszámot nyilvánosan hozzáférhetővé tették.

 

SVHC anyagok engedélyezése cikkhez ajánljuk: