Azonosított felhasználás

REACH tudástár – Azonosított felhasználás

Az azonosított felhasználásokat a biztonsági adatlap 1. pontjában nevezik meg.
Az elnevezéseknek összhangban kell lenniük az expozíciós forgatókönyvben használt kifejezésekkel, de nem szükséges, hogy azokkal azonosak legyenek.

Ugyanahhoz az azonosított felhasználáshoz más felhasználási feltételeket előíró expozíciós forgatókönyvek is tartozhatnak.  Ezenkívül egy adott expozíciós forgatókönyvet számos különböző azonosított felhasználáshoz is felhasználhatnak, amelyek hasonló felhasználási feltételeket írnak elő.  A kémiai biztonsági jelentésről szóló útmutató tartalmaz egy, a felhasználások jellemzésére szolgáló szabványos rendszert.

 

Amennyiben nem tartalmazza az azonosított felhasználást a biztonsági adatlap

Ha az Ön által alkalmazott felhasználásról a biztonsági adatlapban vagy az expozíciós forgatókönyv címében nem tesznek említést, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy nem felel meg a kötelezettségeknek.
Egy anyagot vagy egy keveréket felhasználhat nem azonosított felhasználásokra is, ha teljesíti az expozíciós forgatókönyvben meghatározott feltételeket.

 

Ellenjavallt felhasználások

Ha szállítója az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében nem támogat bizonyos felhasználásokat, ezt a biztonsági adatlap 16. szakaszában vagy a 32. cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott információk keretében jeleznie kell.

Ha az ellenjavallat nincs megindokolva, Önnek joga van indokolást kérni.

Amennyiben a biztonsági adatlap alapján az alkalmazott felhasználás nem javasolt, tanácsos felhagyni az anyag vagy készítmény e felhasználásával.

Továbbra is felhasználható egy anyag amennyiben a továbbfelhasználó kémiai biztonsági jelentés elkészítésével bizonyítani tudja a felhasználás biztonságosságát.  Ehhez, szállítójánál részletesebben kell értékelni az anyag vagy keverék felhasználását és adott esetben módosítania kell a felhasználás feltételeit.