Továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés

REACH tudástárTovábbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés

A továbbfelhasználók saját kémiai biztonsági értékelés elvégzésére lehetnek kötelezettek, ha az anyaggal vagy keverékkel kapott expozíciós forgatókönyvben leírt felhasználási feltételek nem fedik a saját, illetve a fogyasztóik felhasználási feltételeit.

Ez a követelmény nem alkalmazandó:
Ha, az anyag vagy keverék nem igényel biztonsági adatlapot vagy kémiai biztonsági jelentést az alábbi okok miatt:

  • nem osztályozható veszélyes anyagként
  • a szállító évi 10 tonna alatti mennyiségben gyártja, vagy importálja.
  • a továbbfelhasználó az anyagot évi egy tonnánál kisebb összmennyiségben használja fel
  • a továbbfelhasználó olyan feltételeket alkalmaz a saját felhasználására, amelyek legalább olyan szigorúak, mint a biztonsági adatlapon ajánlott feltételek
  • az anyagot kutatás és fejlesztés céljából használja.

 

A továbbfelhasználó kémiai biztonsági értékelésének a saját felhasználására és – amennyiben alkalmazható – a szállítási láncban lejjebb lévő azonosított, a szállító által nem érintett felhasználásokra kell irányulnia.
A kémiai biztonsági értékelési eljárás abban különbözik az egységesen előírt eljárástól, hogy a veszélyértékelés nem kötelező, mivel a továbbfelhasználó felhasználhatja a biztonsági adatlapon rendelkezésre álló információt.

A továbbfelhasználó dönthet úgy, hogy saját kémiai biztonsági értékelést folytat le egy vagy több, a szállító által ellenjavallt felhasználásra vonatkozóan. Ebben az esetben a továbbfelhasználónak addig kell finomítania a kezdeti értékelést, ideértve szükség esetén a veszélyértékelést is, amíg az anyag biztonságos felhasználása bizonyítható nem lesz.

A továbbfelhasználó nem köteles a kémiai biztonsági jelentését az Európai Vegyianyag-ügynökségnek benyújtani, de az anyag azonosítójára és a felhasználás leírására vonatkozó információkat be kell jelentenie.
Ez a bejelentés csak akkor kötelező, ha évi egy tonnát meghaladó mennyiségben történik az érintett felhasználás.

 

Kémiai biztonsági értékelés keverékekre

Kémiai biztonsági értékelés keverékre vonatkozóan is készíthető.
A keverékre vonatkozó továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés önkéntes alapon készíthető.
Különösen hasznos lehet azon keverékek esetében, amelyek kevésbé komoly veszélyt jelentenek a bennük jelen levő egyes anyagoknál.  Akkor is hasznos, ha a készítményben előforduló több anyag tekintetében is értékelést kell készíteni.

Ha egy keverékre vonatkozóan továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készült, a biztonsági adatlap 15. pontjában jeleznie kell, hogy az értékelés mely anyagokra terjed ki.

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban