Biztonsági adatlap fogalma

Biztonsági adatlap tudástár – A biztonsági adatlap fogalma

A biztonsági adatlap fogalma röviden

A biztonsági adatlap vegyi anyagokra vagy keverékekre összeállított dokumentum, amely széleskörű információt tartalmaz az anyag vagy keverék összetételéről, fizikai, kémiai, egészségügyi és környezeti hatásairól, a termékek biztonságos felhasználásáról, tárolásáról, ártalmatlanításáról.

Ezen információk ismerete lehetővé teszi a felhasználók, munkáltató számára, hogy megtegyék az emberi egészség és a munkahelyi biztonság védelmével, valamint a környezet védelmével kapcsolatos, szükséges intézkedéseket.

 

A biztonsági adatlap fogalma tágabb értelemben

A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete (aktuálisan: az (EU) 2015/830) határozza meg.
Minden esetben amikor biztonsági adatlapról beszélünk a releváns jogszabályok által meghatározott formai és tartalmi elemeket tartalmazó dokumentumot értünk alatta.

Amennyiben egy dokumentumra biztonsági adatlapként hivatkozunk, az ellenőrző hatóság a fenti tartalmi és formai előírások betartását is számon fogja kérni.

 

Kapcsolódó hasznos cikkek

 

Szolgáltatás ajánló