Hasznos háttér-információk továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapokkal kapcsolatos teendőkről

 

ToxInfoBiztonsági adatlap tudástár – Továbbfelhasználóknak a biztonsági adatlapról

A biztonsági adatlap mint kommunikációs eszköz

A biztonsági adatlapok fontos kommunikációs eszközök a szállítói láncban.
A szállítói lánc valamennyi szereplőjét segítik abban, hogy teljesíthessék az anyagok és keverékek felhasználásából eredő kockázatok kezelésével kapcsolatban rájuk háruló kötelezettségeket.

A továbbfelhasználók az SDS-ek által kapnak tájékoztatást a felhasználásukból eredő kockázatokról és az e kockázatok kézben tartásához szükséges intézkedésekről.

Expozíciós forgatókönyv

Egyes biztonsági adatlapoknak mellékletük is van, amelyet expozíciós forgatókönyvnek hívnak. Az expozíciós forgatókönyv a biztonsági adatlapnál pontosabb adatokkal szolgál a biztonságos felhasználással, illetve az expozíció csökkentésével kapcsolatban.

Amennyiben az expozíciós forgatókönyv nem terjed ki a kívánt felhasználásra, akkor fel kell venni a kapcsolatot a szállítóval.
Ellenkező esetben a továbbfelhasználónak kell kidolgoznia a saját kémiai biztonsági jelentését.

 

Teendők olyan esetekben, amikor nem kapunk biztonsági adatlapot a vásárolt anyaghoz/keverékhez

Ez nem jelenti azt, hogy nem kell végrehajtani (és közölnie a szállítói lánc további szereplőivel) azokat a kockázatkezelési intézkedéseket, amelyeket a szállító más módon ismertet velünk (írásos nyilatkozatban, technikai adatlapban, specifikációkban, stb.).

Az, hogy nem kaptunk adatlapot nagy valószínűséggel azt is jelenti, hogy nem minősül veszélyesnek az adott anyag, vagy keverék.

Ennek ellenére vegyük fel a kapcsolatot és kérjünk adatlapot a termék mellé (bizonyos esetben lehetővé teszik a jogszabályok azt, hogy csak kérésre adják át a biztonsági adatlapot).

 

A biztonsági adatlap átvétele utáni teendők

Ellenőrizni kell, hogy a biztonsági adatlap tartalmaz-e regisztrációs számot.

Ha tartalmazza az adatlap a regisztrációs számot, akkor 12 hónap áll rendelkezésére, hogy teljesítse a REACH által a továbbfelhasználókra előírt kötelezettségeket.

Ha egy anyagnak még nem történt meg a regisztrálása és nem kap regisztrációs számot, akkor követnie kell a biztonsági adatlapon adott útmutatásokat.

Ellenőriznie kell a veszélyekkel és a kockázatok kezelésével kapcsolatos információkat. A kockázatkezelési intézkedések végrehajtását, illetve azt, hogy bármely önmagában vagy készítményekben jelen levő anyagra vonatkozik-e engedélyezési kötelezettség vagy valamiféle korlátozás.

Ha a szállító az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében nem támogat bizonyos felhasználásokat, ezt a biztonsági adatlap 16. szakaszában vagy a 32. cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott információk keretében jeleznie kell. Ha az ellenjavallat nincs megindokolva, akkor a továbbfelhasználónak jogában áll további információt, illetve indoklást kérnie.

 

Ellenjavallt felhasználások esetén teendők

 • Fel kell hagyni az anyag vagy készítmény felhasználásával.
 • Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés elkészítésével bizonyítható a felhasználás biztonságossága.  Ehhez, a szállítónál részletesebben kell értékelni az anyag vagy készítmény felhasználását és adott esetben módosítani kell a felhasználás feltételeit.

 

Keveréket előállító továbbfelhasználók feladatai

Az osztályozás után kaphatunk választ arra vonatkozóan, hogy kell-e biztonsági adatlapot a vevőinknek a rendelkezésére bocsátani az adott keverékkel kapcsolatban, vagy sem.

 

Biztonsági adatlapot a következő esetekben szükséges a professzionális felhasználók részére átadni

 • Az anyag vagy keverék veszélyesként osztályozott.
 • Anyagokhoz, amelyek a REACH rendelet XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kategóriába soroltak.
 • Szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyezési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján.

 

Amennyiben a keverék nem minősül veszélyesnek az ügyfél az alábbi esetekben kérheti a biztonsági adatlapot

 • Nem gáznemű keverékek esetében ≥ 1 tömegszázalékban veszélyesnek minősülő anyagot tartalmaz.
 • Gáznemű keverékek esetében ≥ 0,2 térfogatszázalékban veszélyesnek minősülő anyagot tartalmaz.
 • Nem gáznemű keverékek esetében ≥ 1 tömegszázalékban legalább egy olyan anyagot tartalmaz amely, a REACH rendelet XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB).
 • Az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban engedélyeztetési kötelezettség hatálya alá való sorolásra jelölt anyagok listáján szereplő anyagot tartalmaz.
 • Közösségi munkahelyi határértékkel szabályozott anyagot tartalmaz.

 

Azokban az esetekben, amikor a fenti kitételek nem teljesülnek – vagyis nem kell biztonsági adatlapot összeállítani az anyaghoz vagy keverékhez – a szállítóknak át kell adniuk valamennyi továbbfelhasználójuk és forgalmazójuk részére a következő információkat (REACH 32. cikk):

 • Amennyiben az anyagra engedélyeztetési kötelezettség vonatkozik, úgy a megadott engedély adatait, illetve az engedély megtagadása esetén a megfelelő információkat a korlátozás részleteiről.
 • A megfelelő kockázatkezelési intézkedések meghatározásához és alkalmazásához szükséges és az anyagra vonatkozó lényeges információkat.
 • A regisztrációs számot – amennyiben az rendelkezésre áll – az olyan anyagok tekintetében, amelyekről a fenti pontok értelmében információt adtak át.

Nem kell összeállítani a biztonsági adatlapot, amennyiben a lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba kerülő veszélyes anyagokhoz vagy keverékekhez elegendő információt biztosítanak ahhoz, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, kivéve, ha a továbbfelhasználó vagy a forgalmazó azt kéri.

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott szakmai anyagunk:

 

Szolgáltatás ajánló