Innováció a kémiai biztonságban

ToxInfo – Innováció a kémiai biztonságban

Középpontban az ügyfeleink problémáinak megértése

A jogszabályi környezet folyamatos monitorozása, jogszabályváltozás esetén a szükséges teendők meghatározása, az érintett (és aktualizálandó) SDS-ek azonosítása a portfólióban folyamatos és megoldatlan problémát jelentenek az érintett cégeknek. Mindeddig.

 

Célkitűzésünk

Célunk egy olyan új komplex szolgáltatás kifejlesztése, amelynek segítségével biztosítható – a folyamatos jogszabályi környezet változása ellenére is – a biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelősége.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi minőségtanúsítási rendszerünk a biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségének kommunikációját és egyúttal annak ellenőrizhetőségét teszi lehetővé a szállítói láncban.

 

Szolgáltatásfejlesztés a KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati program keretében

Új szolgáltatásunk a „Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével.” projekt megvalósításával kerül kifejlesztésre, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési És Innovációs Hivatal (NKFI) alap támogatott.

 

A projekt célkitűzéseivel összhangban az alábbi részfeladatokat valósítjuk meg:

  • A létrehozandó szolgáltatás elméleti hátterének megteremtése
  • Szolgáltatói platform kifejlesztése
  • Az SDS minősítés kritériumrendszerének, módszertanának kidolgozása
  • A szolgáltatás minőségkontrolljához belső utasítások létrehozása
  • Piacra viteli- és marketingstratégia kidolgozása és megvalósítása

 

Megvalósítási időszak:

2021.01.04. – 2022.06.30.

 

A 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00352 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati program finanszírozásában valósult meg.