Innováció a kémiai biztonságban

ToxInfo – Innováció a kémiai biztonságban

2020-1.1.1-KKV-START-2021-00352 projektazonosítójú, KKV START INNOCÁVIÓ felhívás alapján „Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével” projekt

Az elnyert támogatás összege: 19.771.192 Ft
Támogatás mértéke: 59%
A projekt fizikai tervezett befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.

 

A projekt tartalma:

Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével.

A kifejlesztendő szolgáltatás, illetve tanúsítási rendszer innovatív, a vegyi termékekkel kapcsolatos minőségbiztosításban ezeket az eljárásokat még nem alkalmazzák. Jelen projekt eredményeképpen magasabb szinten fogjuk biztosítani a jogszabályi megfelelést az érintett vegyi termékek esetében.  Megerősítjük a szállítói láncon belüli bizalmat és a tudatos vásárlói döntéshozatalt is. Piaci előnyhöz juttatjuk azon vállalkozásokat, melyek a minősített termékeket forgalmazzák.

 

Jelentős újítás indoklása:

Szolgáltatásunk a meglévő minőségbiztosítási rendszerek által mindeddig lefedetlen területen kínál megoldást a kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályoknak történő valós idejű megfelelés biztosítására, folyamatos fenntartására és az érintettek felé történő hiteles kommunikáció lehetőségével.

 

Középpontban az ügyfeleink problémáinak megértése

A jogszabályi környezet folyamatos monitorozása, jogszabályváltozás esetén a szükséges teendők meghatározása, az érintett (és aktualizálandó) SDS-ek azonosítása a portfólióban folyamatos és megoldatlan problémát jelentenek az érintett cégeknek. Mindeddig.

 

Célkitűzésünk

Célunk egy olyan új komplex szolgáltatás kifejlesztése, amelynek segítségével biztosítható – a folyamatos jogszabályi környezet változása ellenére is – a biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelősége.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi minőségtanúsítási rendszerünk a biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségének kommunikációját és egyúttal annak ellenőrizhetőségét teszi lehetővé a szállítói láncban.

 

Szolgáltatásfejlesztés a KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati program keretében

Új szolgáltatásunk a „Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével.” projekt megvalósításával kerül kifejlesztésre, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési És Innovációs Hivatal (NKFI) alap támogatott.

 

A projekt célkitűzéseivel összhangban az alábbi részfeladatokat valósítjuk meg:

  • A létrehozandó szolgáltatás elméleti hátterének megteremtése
  • Szolgáltatói platform kifejlesztése
  • Az SDS minősítés kritériumrendszerének, módszertanának kidolgozása
  • A szolgáltatás minőségkontrolljához belső utasítások létrehozása
  • Piacra viteli- és marketingstratégia kidolgozása és megvalósítása

 

Megvalósítási időszak:

2021.01.04. – 2022.06.30.

 

A 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00352 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati program finanszírozásában valósult meg.