A kémiai biztonság az új PR eszköz?

ToxInfoIránytű a kémiai biztonsághoz – A kémiai biztonság az új PR eszköz?

Valamennyi cég esetében megtalálhatók azok a területek, ahol a meglévő jogi kötelezettségeket könnyűszerrel üzleti lehetősségeké alakíthatjuk át. Ilyen terület a kémiai biztoság is, csak a megfelelő szemlélet birtokában észre kell vennünk a benne rejlő kommunikációs potenciált.

Fogyasztóink egészség- és környezettudatossága, üzleti partnereink megnövekedett kémiai biztonsággal kapcsolatos terhei miatt cégünket megbízható, jogkövető partnerként szükséges láttatnunk a piac szereplőivel. És bizony ez már a PR világa…

 

Kinek kell és kinek akarunk megfelelni?

A megfelelési kényszer pusztító hatása a kémiai biztonság területén is tetten érhető, különösen akkor, ha nem tudjuk világosan megfogalmazni önmagunknak, hogy kinek és minek kell, illetve akarunk megfelelni.

Kezdjük talán a legkézenfekvőbbnek tűnő megközelítéssel, amely a hatósági elvárásokat helyezi a középpontba. Ezt hívhatjuk a „Nincs bírság nincs probléma” hozzáállásnak is. Valóban nem lesz a cégnek problémája (egy darabig), amíg kizárólag azzal az ellenőrrel kerülnek kapcsolatba, akinek az elvárásaira felépítették cégük kémiai biztonságát. Könnyű belátni, hogy miért is téves ez az út.

Az előző esetnél lényegesen haladóbb megközelítés – hiszen itt már a REACH kommunikációs kötelezettséget is valamilyen szinten sikerült megérteni – a vevőink elvárásainak történő megfelelés koncepciója. Ez a gyakorlatban általában azt jelenti, hogy amiért nem szól a partnerünk az rendben van, amiről meg információt kér azt valamiképpen megpróbáljuk lekezelni, vagy egyész egyszerűen elhárítjuk. Tartsuk szem előtt, hogy a kérés valószínűleg valós probléma megoldására irányul és a saját kémiai biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséhez kérik tőlünk, mint beszállítótól a szükséges adatokat, információkat. Ugyanakkor, az üzleti partnereink sem jártassak a kémiai biztonságban és sokszor félinformációk alapján irreleváns kérésekkel kötik le értékes kapacitásainkat.

Ők sem értik, mi sem értjük. De legalább sokáig beszéltünk róla…

Ne legyenek azonban illúzióink, minden erőfeszítésünk ellenére ez a fajta kommunikáció nem fogja az ügyfelünk szemében a brand értékünket növelni. Partnerünk érezni fogja, hogy mi is laikusak vagyunk a kémiai biztonságban és probléma esetén nem tudunk hatékonyan a segítségére lenni. Sok energiaráfordítás és negatív kommunikációs végeredmény lesz a mérlege ennek a típusú megközelítésnek.

A dilemma megoldása pedig egyszerű. A jogszabályoknak kell megfelelnünk. Az éppen aktuális jogszabályoknak. Ha ezt sikerül elérnünk és a folyamatosan fenntartanunk, akkor már nem nehéz belátni, hogy egyúttal meg fogunk felelni a hatóságnak is és az ügyfeleink elvárásainak is. A jogszabályi megfelelés egyúttal azt is jelenti, hogy legalább alapszinten értjük is a cégünkre, na és peresze a vevőinkre háruló előírásokat. Partnereink kéréseit lehetőleg proaktív megelőzve biztosítjuk a szükséges dokumentumokat, információkat. A későbbiekben ez a típusú megközelítés lesz az alapja a versenyelőnyünknek is.

 

Kommunikációs kötelezettség a szállítói láncban, a fel nem ismert lehetőség

A kémiai biztonság által éritettek már minden bizonnyal hallottak a REACH rendeletről, vagy legalábbis annak valamely előírásáról. A rendelet mibenlétére és előírásrendszerére most nem térünk ki. A számunkra fontos PR szemléletű megközelítéshez elég mindössze annyit tudnunk, hogy ez volt ez első olyan jogszabály, amely megteremtette azt az információadási kötelezettséget és egyben a felelősségi kapcsolatot a szállítói láncon belül, amelyet most mi az előnyünkre fogunk fordítani.

Ez az információadási kötelezettség, amelyre, ha minimális figyelmet fordítunk, megfelelő szakmai felkészültség mellett, akkor még indirekt módon is kommunikálni fogja cégünk megbízhatóságát.

A kommunikáció kifejezést azonban a fentieknél tágabb értelemben szükséges értelmeznünk. Kommunikációnk része a biztonsági adatlap és a termékeink címkézése is. Vagyis mindaz, ami „kívülről” érzékelhető cégünk kémiai biztonsággal kapcsolatos teendőivel kapcsolatban.

A fenti gondolatmenetre a külső kommunikációs lehetőségeink bemutatása során még visszatérünk, ha már elég önbizalommal rendelkezünk a kémiai biztonság területén.

 

Ha mi nem hisszük el, akkor más sem fogja

Ideális esetben cégünk eleget tesz (legalább alapszinten miden bizonnyal így is van, hiszen enélkül nem is végezhetne tevékenységet vegyi termékkel) a kémiai biztonság előírásainak. Akkor ezt miért nem tudatja a környezetével? A válasz egyszerű: mert nem rendelkezik elég önbizalommal ezen a területen ahhoz, hogy ki merje aknázni a kommunikációs előnyöket.

Az önbizalomhiány elsődleges oka pedig az információhiány. A megfelelő szakmai kontroll, visszajelzés hiányában nem vagyunk meggyőződve arról, hogy naprakészek vagyunk-e a kémiai biztonságot szabályozó, gyorsan változó jogszabályok előírásaival kapcsolatban, illetve, hogy a partnereinknek átadott dokumentumok (pl.: biztonsági adatlap, a termékeink címkéje) szakmailag kifogástalanok-e.

Általában az alapvető dokumentumokat, bejelentéseket ugyan elkészítetti a cég a tevékenysége elkezdésekor, de a gyorsan változó jogszabályi környezethez már nem képes alkalmazkodni. Mindez pedig gyorsan elvezet ahhoz a gyakorlathoz, hogy adunk „valamit” a partnerünknek, ami valamikor jó volt és bízunk abban, hogy talán most is jó lesz. Igen, ezt valóban nem célszerű különösebben nagy dobra verni…

A megfelelő önbizalom eléréséhez a kémiai biztonságot rendszerszinten szükséges a cég működésébe integrálni, a cégkultúra részeként szükséges rá tekintenünk.

Első lépésként gondoskodnunk kell arról, hogy saját munkavállalóval, külső szolgáltatóval vagy e kettő kombinációjával biztosítsuk a megfelelő szakértelmet és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges operatív, adminisztratív humánerőforrást cégünknél. A jogszabályi megfelelőségünkre vonatkozó szakértői visszajelzések és a naprakészség biztosításának tudata adja majd meg azt az önbizalmat, amely alapja lehet a sikeres kommunikációnak.

 

Belső fogyasztóink a munkavállalóink

A naprakész kémiai biztonság megteremtése után vegyük célba a legfontosabb célcsoportunkat a munkavállalóinkat és alvállalkozóinkat, vagyis a belső fogyasztóinkat. Egy cég sikere mindig rajtuk múlik, miért lenne ez most másként?

A jelenlegi munkaerőpiaci sajátosságokkal úgy gondolom minden munkáltató tisztában van. Minthogy azzal is, hogy a dolgozóink motiváltsága cégünk sikerének egyik alappillére. Bár a pénzből sosem elég, a motiváció fenntartásához önmagában ez bizony már kevésnek bizonyul. A munkavállalónak éreznie kell, hogy fontos és megbecsülik.  A vállalati értekezleteket, csapatépítéseket használjuk ki arra is, hogy a kémiai biztonság terén végzett erőfeszítéseinket és az elért eredményeinket bemutatjuk munkavállalóinknak. Érttessük meg velük, hogy az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése fontos a cégvezetésnek. Ezek ma már nem üres szavak, vegyük komolyan!

Tartsuk továbbá szem előtt azt is, hogy az ügyfeleinkkel történő kommunikációban közvetlenül vagy közvetve minden munkavállónk részt fog venni.  Nem a vállalati brossúra, vagy a weblapunk szlogenjei fogják az értékeinket közvetíteni, hanem a kollégáink. Érjük el, hogy a dolgozóink is elköteleződjenek a kémiai biztonság mellett és megértsék annak fontosságát. Legyenek büszkék cégükre!

Most, hogy már a cégkultúra részét képezi a kémiai biztonság is, megnyílt a lehetőség a valóban hiteles külső kommunikációra.

 

Kommunikáció a külső fogyasztók felé

Vállaljon aktív szerepet és mutassa is meg partnereinek, amit elért!

Külső fogyasztóink meglehetősen szerteágazó csoportot jelentenek. Ide tartoznak a hatóságok, a vevőink (üzleti), a fogyasztóink (lakossági), de még a konkurenciánk is. És mindenki minket figyel! Szerencsénkre.

A sikeres külső kommunikáció megértéséhez elsőként bemutatunk egy-két negatív példát.

Korábban már szó volt a REACH rendelet által (is) megfogalmazott kommunikációs kötelezettségeinkről.

A kommunikációs kötelezettségek – számunkra most fontos – lényegét a részletek mellőzésével úgy foglalhatnánk talán legjobban össze, hogy amit a beszállítónk nem csinált meg azt majd nekünk kell. Természetesen azért ez nem minden esetben van így, de egy-két egyszerű példán keresztül látni fogjuk, hogy jelentős energiákat emészthet fel az ily módon gerjesztett problémák kezelése.

Tételezzük fel, hogy az általunk forgalmazott árucikkek beszállítójától nem kapunk tájékoztatást az SVHC anyag tartalomra vonatkozóan. Vevőnk a szóban forgó árucikket beszereli egy késztermékbe és mint árucikk összeszerelőt és forgalmazót természetesen őt is hasonló tájékoztatási kötelezettség terheli majd az SVHC anyag tartalommal kapcsolatban. A saját vevőjétől érkező megkeresés esetén, hogy tud majd reagálni? Igen, megkeres minket és tájékoztatást fog kérni, már ha lesz, aki a kérését érdemben megérti és kezelni is képes lesz cégünknél.

Egyszerűbb lett volna egy tájékoztató levelet küldeni a vevőnknek amikor a jelölt listára újabb anyagok felkerültek és egy sorban tájékoztatni arról, hogy a például a szóban forgó árucikk továbbra sem tartalmaz SVHC anyagot. Partnerünk azonnal tudott volna az információ birtokában a vevőjének válaszolni, minket pedig megkímélt egy megkereséstől. Egy ilyen szituáció után biztos, hogy partnerünk megbízható beszállítóként fog cégünkre tekinteni a jövőben. Egyszerű igaz?

Nézhetünk egy még általánosabb példát, mondjuk a biztonsági adatlappal kapcsolatban is.

Vajon hány forgalmazó van tisztában azzal a ténnyel, hogy a továbbfelhasználók számonkérhetők a helyszíni ellenőrzés során a biztonsági adatlap tartalmával kapcsolatban, noha a jogszabály elsődlegesen nem az ő felelősségeként jelöli meg az adatlap elkészítését?

Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó vevő (továbbfelhasználó) – akinek a nem megfelelő biztonsági adatlap átadásával nehézségeket okoztunk – valószínűleg legközelebb más forgalmazó más termékét fogja választani.

Számos példát hozhatnánk még azokra az esetekre, amikor a nem megfelelő vagy minőségű információtovábbítás jelentős energiát emészt fel feleslegesen, vagy okoz bosszúságot, ezáltal megrontva az üzleti kapcsolatokat.

A fenti példákból is látható, hogy nem szükséges feltétlenül új kommunikáció platformokat létrehoznunk ahhoz, hogy felkészültségünket hangsúlyozzuk a vevőink felé. A termékeink címkézése, csomagolása, az átadott biztonsági adatlapok minősége, naprakészsége már önmagunkban is „kommunikálnak” és hozzájárulnak brandünk megítéléséhez.

És ha még a jogszabályváltozások esetén tájékoztatnánk is az ügyfeleinket a változásokról…

Végezetül ejtsünk még szót a lakossági fogyasztóinkról és a konkurenciánkról is.

Szó volt már fogyasztóink környezet és egészségtudatosságáról. A veszélyes vegyi termékeket forgalmazók feladata, a megfelelő kommunikációval annak a megértetése a fogyasztóval, hogy a kémiai biztonság előírásai ezen termékek biztonságos felhasználhatóságát hivatottak garantálni és a cégük ezen előírásokat be is tartja. A vegyi termékek hétköznapjaink elengedhetetlen kellékei. Nem félni kell tőlük, mindössze csak helyesen kell ezeket a termékeket használni.

A konkurencia talán a legkevésbé fontos célcsoportunk, vélelmezhetően ők is a korábban taglalt minimális szintet hozzák csak a kémiai biztonság területén. De, mi lesz, ha ők előbb felismerik a kémiai biztonságban rejlő PR lehetőségeket, mint mi?

Ingyenes online tanácsadás

 

Ajánlott szolgáltatásaink

 

Hasznos szakmai anyagok