REACH egyedüli képviselő

REACH tudástárEgyedüli képviselő a REACH folyamatban

Egyedüli képviselő

Az „egyedüli képviselő” szerepét az EU-ban letelepedett olyan jogi személy töltheti be, aki vagy amely elegendő tapasztalattal és tájékozottsággal rendelkezik az anyagok gyakorlati kezelése terén ahhoz, hogy eleget tegyen az importőrök kötelezettségének.

Az „egyedüli képviselő” nem azonos a 4. cikkben említett „képviselőként kinevezett harmadik féllel”!

Képviselőként harmadik felet csupán a gyártó, az importőr, illetve megfelelő esetben a továbbfelhasználó jelölhet ki annak érdekében, hogy az adatmegosztási folyamatban részt vevő más érdekeltek előtt potenciális regisztrálóként névtelen maradjon. Az egyedüli képviselő nem kötelezett az általa képviselt „nem közösségi gyártó” kilétének az adatmegosztási folyamatban részt vevő más felek előtti felfedésére, ezért képviselőként harmadik felet kineveznie sem nem szükséges, sem nem ajánlott.

 

Egyedüli képviselő kinevezésének szabályai

A Közösségen kívül letelepedett természetes vagy jogi személy, azaz „nem közösségi gyártó”, aki a Közösségbe behozott, önmagában, készítményekben vagy árucikkekben előforduló anyagot gyárt, készítményt vagy árucikket előállít, kinevezhet egyedüli képviselőt az importőrökre rótt kötelezettségek teljesítésére.

A forgalmazókat a 8. cikk (1) bekezdése nem említi, így nem jelölhetnek ki egyedüli képviselőt!

Az egyedüli képviselőnek dokumentummal kell igazolnia a képviselt személy kilétét, valamint tanácsos mellékelnie egy a „nem közösségi gyártótól” származó dokumentumot is, amelynek értelmében egyedüli képviselőként történő kinevezést kap az IUCLID alkalmazás 1.7-es számú, Suppliers (Szállítók) pontja alatt.

 

„Nem közösségi gyártók” egyedüli képviselői

Az önmagukban vagy készítményben, illetve az árucikkben megtalálható, az EU-ba behozott anyagok regisztrálását az EU-ban letelepedett importőröknek kell benyújtaniuk. Ebből az következik, hogy az általa behozott anyago(ka)t minden egyes önálló importőrnek regisztrálnia kell.

Azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az EU-n kívül gyártanak anyagot, állítanak össze készítményt vagy termelnek árucikket, saját maguk nem végezhetik el az anyagok regisztrációját.

Ugyanakkor viszont az EU-ba behozott anyag kötelező regisztrálására megbízhatnak az EU-ban letelepedett egyedüli képviselőt. Így az ugyanazonellátási láncon belüli, az EU-ban letelepedett importőrök továbbfelhasználóknak minősülnek, ezért a regisztrálási kötelezettségek alól mentesülnek.

 

Egyedüli képviselők feladatai

Az egyedüli képviselők teljes felelősséggel tartoznak az általuk regisztrálói jogkörben kezelt anyagokhoz fűződő valamennyi importőri kötelezettség teljesítéséért. Ez nemcsak a regisztrálásra érvényes, hanem az összes többi vonatkozó kötelezettségre is, mint

  • előzetes regisztrálás
  • ellátási láncon belüli kommunikáció
  • különösen veszélyes anyagok (SVHC) bejelentése
  • osztályozás és címkézés
  • engedélyekből vagy korlátozásokból eredő bármely egyéb kötelezettség

Az egyedüli képviselő a behozott mennyiségeket a „nem közösségi gyártóval” kötött szerződéses megállapodásának megfelelően regisztrálja.

 

Alapvetően fontos egyértelműen azonosítani a következőket:

  • Az anyag szállítói láncában gyártóként, készítőként, illetve előállítóként eljáró szereplő;
  • Az egyedüli képviselőt kinevező fél;
  • Az egyedüli képviselő felelősségi körébe tartozó behozatalok.

Mindaddig, amíg a fenti feltételek teljesülnek, lényegtelen, hogy az árucikk gyártója, készítője vagy előállítója, illetve az EU-n belüli importőr közötti, a szállítói lánc mentén megtett lépések közül melyekre kerül az EU-n kívül sor.

Fontos annak dokumentálása, hogy az anyag mely behozott mennyiségeit fedi le egyedüli képviselői regisztrálás, illetve melyeket nem.

Bár a regisztrálásért jogi felelősséggel az egyedüli képviselő tartozik, a legtöbb esetben várhatóan a „nem közösségi gyártó” fogja részére a regisztrálási dokumentációjának összeállításához szükséges valamennyi adatot biztosítani.

 

GY.I.K. – Gyakori kérdések és válaszok a kémiai biztonságban