Bejelentések az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR)

OSZIR / KBIR tudástár – OSZIR / KBIR bejelentés

Veszélyes anyagok és keverékek elektronikus bejelentése

A veszélyes anyag/keverék bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) felé.

 

OSZIR / KBIR bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni

Veszélyes anyag bejelentéséhez szükséges:

  • Az anyag 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • Az anyag magyar nyelvű címketerve

 

Veszélyes keverék bejelentéséhez szükséges:

  • A keverék 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • Az 1/2009 (I.30) EüM rendelet 1. mellékletében előírt igazgatásszolgáltatási díj megfizetését igazoló szelvény

Az 1/2009 (I.30) EüM rendelet 1. mellékletében előírt igazgatásszolgáltatási díj megfizetését igazoló szelvény.
Díjbefizetésről bővebben kattintson ide!

 

Biocid bejelentés

A nem engedélyköteles biocid terméket a gyártónak vagy a Magyarország területére importálónak méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termékek nyilvántartása céljából be kell jelentenie az Országos Közegészségügyi Központnak.

Ha a biocid termék csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a benne található hatóanyag jóváhagyásának az időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni.

A bejelentést elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni.

A veszélyesként osztályozott biocid termékeket méregfelügyeleti nyilvántartás céljából veszélyes keverékként is be kell jelenteni.

 

Változás bejelentés

Veszélyes anyag vagy keverék biztonsági adatlapján bekövetkezett változást, továbbá a biocid termékek bejelentendő adataiban bekövetkezett változást kötelező bejelenteni.

A változást elektronikus úton, az OSZIR felületén kell jelenteni.

A korábban postai úton bejelentett anyag, illetve keverék változás bejelentését egyaránt elektronikus úton kell megtenni. Postai úton változás bejelentést nem fogadnak el.

 

Tevékenység bejelentés

A veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentést nem a Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály felé kell megtenni, hanem az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya felé.

A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentést elektronikus úton, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megküldeni.

 

A témához kapcsolódó szolgáltatásaink