Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke

 Kémiai biztonság tudástár – Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke

Országos nyilvántartás a veszélyes anyagokról, melyet az egészségügyi államigazgatási szerv (Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság – OKBI) a bejelentő által megadott adatok alapján vezet.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai alapján a Magyarország területén  gyártott vagy forgalmazott veszélyes anyagot a tevékenység megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervhez, ha az még nem szerepel a veszélyes anyagok magyarországi jegyzékében.

Fontos tudni azt is, hogy a bejelentő az általa bejelentett veszélyes anyag biztonsági adatlapjában történő változást (felülvizsgálatot) és a forgalmazás megszűnését is köteles bejelenteni.

 

A veszélyes anyag lista az anyagok alábbi adatait tartalmazza (amennyiben a bejelentő megadta)

 • Azonosítási jel (B-szám)
 • CAS szám
 • EU szám
 • Anyag kémiai megnevezése
 • Szinonima
 • Márkanév
 • Veszély jel
 • R mondat / S mondat
 • Veszélyességi osztály és kategória kód
 • H mondat
 • Megjegyzések

 

A jegyzék az OKBI honlapján elérhető, illetve letölthető:

http://www.okbi.hu/images/vesz.pdf