A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése

ToxInfoKémiai biztonság tudástár A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése

 

REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését végzi, és a rendelkezések megsértése esetén hatáskörében eljár

 • az egészségügyi államigazgatási szerv (a közegészségügy szempontjából történő  megfelelőség tekintetében (Nemzeti Népegészségügyi Központ – NNK)
 • a környezetvédelmi hatóság (a környezetvédelem vonatkozásában)
 • a munkavédelmi hatóság (a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében)
 • a tűzvédelmi hatóság (a tűzvédelem szempontjából)
 • a fogyasztóvédelmi hatóság (a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a  fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szabályai szerint; valamint a fogyasztókkal    szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében az Fttv. szabályai szerint)

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzéskor tapasztalt szabálytalanságok esetén elrendelheti

 • a gyártás korlátozását,
 • a tevékenység meghatározott időpontig vagy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vagy
 • bírság alkalmazását.

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv a REACH-ben, a CLP-ben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki.

A bírság konkrét összegét az eset összes körülményeire – így különösen az emberi egészség, illetőleg a környezet sérelmének, illetve a veszélyeztetésének mértékére, a jogsértő magatartás időtartamára, esetleges ismételt tanúsítására, valamint a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó hatás elvére – tekintettel kell meghatározni.

 

Amire a hatósági ellenőrzés során figyelmet fognak fordítani

 • az anyaggal vagy keverékkel végzett tevékenység bejelentésének meglétét
 • a veszélyes anyag vagy keverék OSZIR-ba történő bejelentésének meglétét
 • a biztonsági adatlap előírásoknak való megfelelőségét
 • a termék címkéjén és biztonsági adatlapján lévő (a címkézési elemek tekintetében) információk helyességét, megegyezőségét

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott témák “A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése” cikkünkhöz