Hatósági ellenőrzés főbb szempontjai

 

ToxInfoKémiai biztonság tudástár Hatósági ellenőrzés főbb szempontjai

Biztonsági adatlap

 • Magyar nyelvű biztonsági adatlapok megléte.
 • A hazai jogrendszer szerint készült-e (jogszabály hivatkozások, magyar ÁK- és CK-értékek fel lettek-e tüntetve, stb.)
 • Az adatlap „aktuális állapota” a kibocsátás dátuma, illetve az adatlap elkészítéséhez figyelembe vett jogszabályok alapján.
 • Az adatlapokhoz kapcsolódó OKBI bejelentések megvannak-e, ha a cég a bejelentésre kötelezett.
 • Az adatlap átadása a vevőknek megtörtént-e és erről van-e valamilyen nyilvántartás amely mindezt igazolja.
 • Ha a cég telephelyén a veszélyes termékekkel munkavégzés történik, akkor a munkahelyen hozzáférhető-e az adatlap a dolgozó számára (a munkavégzés helyszínén is kell egy példány a biztonsági adatlapból, az irodában „őrzött” adatlap nem megfelelő).

 

A címkézés hatósági ellenőrzése

 •  Magyar nyelven fel van-e címkézve a termék.
 • A biztonsági adatlapban közölt információk és a címke tartalma között nincs-e ellentmondás.
 • A címke kielégíti-e a vonatkozó tartalmi és formai kritériumokat (aktuálisan: CLP rendelet szerint).

 

REACH

 • Termékportfólió, anyagleltár készült-e a cégnél, amelynek kapcsán meghatározható a cég státusza a szállítói láncon belül.
 • A keverékekben található anyagok REACH regisztrációja megtörtént-e, vagy meg fog-e történni (még abban az esetben is érdemi információt szükséges adni mindezekről, ha mint továbbfelhasználó nem vagyunk REACH regisztrálásra kötelezettek). A beszállítókat írásban szükséges nyilatkoztatni arról, hogy a szállítói lánc regisztrálásra kötelezett tagja megtette, vagy meg fogja-e tenni a szükséges lépéseket a REACH regisztráció érdekében).

 

CLP

 • Osztályozási és címkézési elemek bejelentése megtörtént-e az ECHA részére (ennek a határideje 2011.01.03. volt, illetve a forgalmazás megkezdése után egy hónapon belül meg kell tenni). Amennyiben nem a mi cégünk kell megtennie a bejelentést, akkor is a REACH kötelezettségekhez hasonló módon erről nyilatkoztatni szükséges erről a beszállítót)

 

Munkahelyi kockázatértékelés, kockázatbecslés hatósági ellenőrzése

Ha nem átfogó munkavédelmi ellenőrzésről van szó, akkor általában az ÁNSTZ munkatársai csak a kémiai kockázatbecslésre kíváncsiak. A főbb ellenőrzési szempontok a következők:

 • A megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy készítette-e el (a kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül).
 • Minden munkakörre felmérésre került-e a munkavállalót érhető expozíció mértéke, illetve tartalmaz-e megfelelő elhárítási, megelőzési intézkedéseket.
 • Megfelelő időközönként a felülvizsgálata megtörtént-e a dokumentumnak.
 • Valamennyi felhasznált vegyi anyag, keverék szerepel-e a dokumentumban.
 • A kockázatértékelés a biztonsági adatlappal összhangban azonosítja-e a veszélyeket.

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Szolgáltatásajánló

 

Ajánlott témák a “Hatósági ellenőrzés főbb szempontjai” cikkünkhöz