A hatósági ellenőrzés következményei

ToxInfoKémiai biztonság tudástár A hatósági ellenőrzés következményei

Jegyzőkönyv

Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvel egyenértékű dokumentum az eljárási cselekményről készített hangfelvétel, képfelvétel (fénykép), valamint video- vagy filmfelvétel.

A jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy tárgya és ügyiratszáma
 • a jegyzőkönyv készítésének helye és időpontja
 • a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatai (neve, anyja neve, születési helye és ideje), lakcíme, eljárásjogi helyzete (tanú, ügyfél, szakértő stb.) és elérési lehetősége (telefon vagy fax-száma, elektronikus levélcíme stb.)
 • a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténte
 • az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások
 • a helyszínen tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülmények és megállapítások
 • a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását
 • A jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél részére a helyszínen át kell adni vagy azt az ellenőrzés befejezésétől számított öt napon belül részére meg kell küldeni

 

A hatósági ellenőrzés következményei

Első lépésként ajánljuk “Hatósági ellenőrzés főbb szempontjai” című cikkünk áttanulmányozását.

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során a hatóság nem fedett fel jogsértést, az ügynek nem lesz folytatása. Amennyiben azonban ellenőrzés során jogsértést állapít meg, akkor köteles a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy egyrészről a jogellenes állapot megszűnjön, másrészről pedig szankció alkalmazása révén az egyéni és a speciális prevenció megvalósulhasson (vagyis mind a jogsértőt, mind másokat visszatartson a jövőbeni jogsértő magatartás tanúsításától).

A jogerős, illetve az ettől függetlenül azonnal végrehajtható határozatban foglaltak végre nem hajtása végrehajtási eljárást von maga után.

 

A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén az ügynek az alábbi folytatásai lehetségesek

 • az ügyfél figyelmeztetése
 • az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás hivatalbóli megindítása és/vagy
 • más szervnél eljárás kezdeményezése

 

Forrás: antsz.hu

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Ajánlott cikk a témában:

 

Szolgáltatásajánló