A kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

ToxInfoKozmetikai termékek tudástár – A kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

 

Alapszabály a kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségeinek megértéséhez

Amennyiben a forgalmazó úgy véli, vagy oka van azt hinni, hogy egy kozmetikai termék nem felel meg az 1223/2009/EK rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja a terméket!

Továbbá ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a felelős személyt és annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.

 

Forgalmazó

Az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt.

Nem minősül forgalmazónak az, aki a kozmetikai terméket saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre, hiszen ez esetben már ő számít felelős személynek.

Csak az a kozmetikai termék hozható forgalomba, amely rendelkezik a 1223/2009/EK rendelet szerinti biztonsági értékeléssel, termékinformációs dokumentációval és címkézéssel, előállítását pedig a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően végzik.

A 1223/2009/EK kozmetikai rendeletet 2013. július 11.-től az Európai Közösség tagállamaira és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjainak – Norvégia, Svájc, Izland, Liechtenstein – vonatkozásában kell alkalmazni.

 

A kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

 

A forgalmazó feladata ellenőrizni:

  • Szerepelnek-e a terméken az előírt címkézési információk
  • A felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe
  • A gyártási tételszám vagy a kozmetikai termékazonosító száma
  • Az összetevők felsorolása a tárolóedényen vagy csomagoláson, esetleg mellékelt tájékoztatón
  • Teljesülnek-e az előírt nyelvi követelmények – azon tagállam nyelvén kell szerepelni az információknak, ahol a végterméket forgalomba hozzák
  • Ellenőrizni szükséges, nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.

 

Címkézési követelmények

A kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő kötelező címkézési információk:

1. A felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe. Importált kozmetikai termékek esetén a származási ország.

2. A csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban

(Kivétel: előre csomagolt termékek, számos termék amelyeknél a súly vagy térfogat nem releváns, csomagolás, mely 5 g vagy 5 ml-nél kisebb mennyiséget tartalmaz, ingyenes termékminta és egyszer használatos termékek. )

3. Minőségmegőrzési idő

a, A minőségmegőrzési idő a 30 hónapnál kevesebb minőségmegőrzési idejű készítményeken.

Megfelelő formátum: a minőségmegőrzési szimbólumot vagy a “Felhasználható” szót követően hó/év vagy nap/hó/év sorrendben.

b, A 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében termékeknél azt a  felnyitástól számított időtartamot kell megjelölni, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. A  “Felnyitás utáni felhasználhatóság ideje” szimbólumot az időtartam követi hónapokban és/vagy években megjelölve, kivéve, ha a felbontás utáni felhasználhatóság időtartama nem releváns: egyszer használatos termékek, nem romló termék vagy nem felbontható termék esetében.

4. A felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések.

5. A gyártási tételszám vagy a kozmetikai termék azonosító száma.

6. A kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből.

7. Az összetevők felsorolása INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient – a Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana) szerint. Ezt az információt csak a külső csomagoláson kell feltüntetni (ha  van ilyen).

A címkézési információkat annak a tagállamnak a nyelvén kell feltüntetni, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák (kivéve: “Ingredients”).

Ha gyakorlati okból a felsorolt információkat a címkén feltüntetni nem lehet, az információt a termékhez mellékelt vagy csatolt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni.

Ajánlott szolgáltatásunk: Címketerv készítése, fordítása kozmetikumokhoz

 

A forgalmazott  kozmetikai termék bejelentése

Az a forgalmazó, aki valamely tagállamban, egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, köteles elektronikus formában bejelenteni a Bizottságnak a CPNP portálon keresztül.

 

A forgalmazói bejelentés során a következőket kell megadni:

  • a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető;
  • a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, amely lehetővé teszi annak egyedi azonosítását;
  • annak a tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;
  • a forgalmazó neve és címe

Az információk változása esetén a forgalmazó köteles haladéktalanul aktualizálni a CPNP portálon bejelentett adatokat.

 

Ingyenes online tanácsadás

További kérdése van?

Keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy tegye fel kérdését szakértőnknek online.

Ügyfélszolgálat

 

Kapcsolódó szakmai anyagok

 

Szolgáltatás ajánló