Kozmetikai termékek gyártásának, forgalmazásának ellenőrzése

Kozmetikai termékek tudástár – Kozmetikai termékek gyártásának, forgalmazásának ellenőrzése

A kozmetikai termékek felügyeletét és ellenőrzését hazánkban az alábbi szervek látják el

a., a járási hivatalok népegészségügyi intézetei

b., az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)

c., a fogyasztóvédelmi hatóság

d., az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (3) bekezdése tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

 

Gyártási tevékenység bejelentése

A gyártási tevékenység bejelentését a megkezdését megelőzően legalább 30 nappal a járási Népegészségügyi Intézetnél kell megtenni.

 

Termékinformációs dokumentáció ellenőrzése

Abban az esetben, ha a kozmetikai termék termékinformációs dokumentációja (TID) Magyarországon található, úgy annak szakmai ellenőrzését a nemzeti hatóság (Magyarországon az OÉTI) végzi.

Amennyiben a termékinformációs dokumentáció (TID) nem felel meg az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, hatósági intézkedés céljából értesíti az OTH-t.

 

Helyes gyártási gyakorlat ellenőrzése

A helyes gyártási gyakorlatnak (GMP) szerinti működés felülvizsgálatát és értékelését a nemzeti hatóság (OÉTI) végzi.

 

A témához ajánljuk a címketerv készítése, fordítása kozmetikumokhoz szolgáltatásunkat.