Címke: CLP címkézés

PCN-bejelentés

Biztonsági adatlap tudástár – PCN-bejelentés PCN bejelentési kötelezettség A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete alapján meghatározott bejelentő (importőr, keverék előállító továbbfelhasználó) a kijelölt tagállami szervek felé (általában toxikológiai központok) az alábbi általános kritériumoknak megfelelően teszi meg a bejelentést: minden tagállamban be kell jelenteni, ahol a keveréket forgalomba hozzák a bejelentést az adott tagállam hivatalos nyelvén…

UFI létrehozásával, PCN bejelentéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

ToxInfo – UFI / PCN-bejelentés szolgáltatások UFI szolgáltatásainkat a Bizottság (EU) 2017/542 rendeltének előírásaival összhangban állítottuk össze. Célunk az érintett importőröknek, keverék előállító továbbfelhasználóknak a legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatás biztosítása, amely megoldja az UFI alkalmazásával kapcsolatos feladataikat és csökkenti az adminisztratív terheiket.   Segítségnyújtás az UFI létrehozásához és érvényesítéséhez Tanácsadói…

Egyedi formulaazonosító. Az UFI alkalmazása és a keverékek címkézése

Biztonsági adatlap tudástár – Egyedi formulaazonosító Az egyedi formulaazonosító (UFI) – unique formula identifier – a veszélyes keverékek címkéjén feltüntetendő 16 karakterből álló kódsor. Az UFI lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a toxikológiai központok információt szolgáltathassanak a veszélyes keverékekről. Az UFI-kóddal kapcsolatos előírások 2020-tól kezdődően fokozatosan (a felhasználás típusának függvényében) az…

CLP címkézés a gyakorlatban

Hasznos háttéranyag a CLP-rendelet szerinti címkézési kötelezettség gyakorlati megvalósításához.

A biztonsági adatlap címkézési elemei

A biztonsági adatlapban az 1272/2008/EK, 2015/830 rendeletek alapján feltüntetendő címkézési elemek.

P-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes listája.

H-mondatok

A CLP rendelet szerint alkalmazandó figyelmeztető mondatok (H-mondatok) teljes listája.

Címketerv készítés

CLP címketerv készítése vegyi anyagokhoz és keverékekhez. Címketerv fordítása az Unió valamennyi nyelvére.